Bestemmelse av polyklorerte bifenyler (PCB)

NILU tilbyr analyser for bestemmelse av Polyklorerte bifenyler (PCB) i de fleste prøvetyper, blant annet luft- og nedbørprøver, fiskeoljer, mat- og fôrvarer og sedimenter.

Det finner over 200 ulike varianter av PCB. PCB kan ha mange alvorlige effekter for helse og miljø. Ny bruk av PCB ble forbudt i 1980, men PCB finnes fortsatt i miljøet vårt.

NILU bestemmer akkreditert i underkant av 42 ulike PCB varianter. Vi har svært lang erfaring med bestemmelse av PCB i de fleste prøvetyper. Vanlige prøver er blant annet luft- og vannprøver, fiskeoljer, mat- og fôrvarer og sedimenter.

NILUs metoder kontrolleres jevnlig i sammenlignbare laboratorieprøvinger for å sikre kvaliteten på analysene.

For bestemmelse av PCB bruker NILU gasskromatografi med et høyoppløsende massespektrometer som detektor for nøyaktig å kunne bestemme konsentrasjoner i svært lave nivåer.

Akkreditering

Akkrediteringsbevis

NILU er akkreditert i henhold til NS-EN ISO / IEC 17025 for bestem­melse av en rekke komponenter i ulike matrikser.

Se akkrediteringsdokument