Bestemmelse av ulike komponenter i partikler

NILU tilbyr analyse for bestemmelse av ulike komponenter i partikler. Bl.a.:

Svevestøv PM10 
Svevestøv PM2.5
Nedfallsstøv
EC/OC
Kjemisk speciering
Organiske tracere
Levoglucosan
SO4
NO3
Cl
NH4
F
Mg
Na
K
Ca
Sot
Vannuttrekk
Syreuttrekk

 

Akkreditering

Akkrediteringsbevis

NILU er akkreditert i henhold til NS-EN ISO / IEC 17025 for bestem­melse av en rekke komponenter i ulike matrikser.

Se akkrediteringsdokument