Kjemiske analyser

Ved NILU har vi gjennom mange års erfaring opparbeidet høy kompetanse på bestemmelse av ulike komponenter i miljøprøver. Vi analyserer prøver av blant annet luft, nedbør, sedimenter, jord, planter, marine oljer og dyr.

De ulike prøvetypene krever forskjellige og spesielle typer prøveforberedelser. Konsentrasjonene i den opparbeidede prøven er ofte svært lave og krever følsomme instrumenter. Det stilles derfor strenge krav til omgivelser, personale og analyseinstrumenter for å få pålitelige resultater. Teknologien utvikles kontinuerlig, noe som gjør det mulig for oss å analysere stadig nye komponenter.

Akkreditering

Akkrediteringsbevis

NILU er akkreditert i henhold til NS-EN ISO / IEC 17025 for bestem­melse av en rekke komponenter i ulike matrikser.

Se akkrediteringsdokument