By- og trafikkforurensning

NILU har gjennom de siste 40 årene vært i forkant når det gjelder å utvikle og ta i bruk de mest moderne metodene innen luftforskning. Instituttet tilbyr et omfattende program for kartlegging og planlegging for luftkvalitet i byer og tettsteder.

Oppgaver som ligger innenfor dette arbeidsområdet er:
  • Kartlegging av kilder og utvikling av utslippsoversikter
  • Måling og identifisering av luftkvalitet, problemkartlegging
  • Feltundersøkelser for identifisering av spesielle problemer og områder
  • Måling og kartlegging av meteorologi og spredningsforhold
  • Modellberegninger for konsekvensanalyser og tiltaksanalyser
  • Eksponeringsberegninger