Effekter på materialer

NILU gjennomfører målinger og måleprogrammer som måler forventet atmosfærisk korrosjon og nedsmussing av materialer.

Dette gjøres ved felteksponeringer av de aktuelle materialene og mulig samtidig måling av forurensninger og klimaparametere som kan forklare graden av nedbrytning/nedsmussing.  For en del metaller, som kan brukes som generelle indikatorer, kan atmosfærens korrosivitet bestemmes som korrosjonsklasser fra ISO standarder.

NILU vurderer også betydningen av målt korrosivitet for følsomme kulturminner, etter retningslinjer utviklet i Europeisk prosjekter.