Forvaltning av luftkvalitet

Målinger og modellberegninger er viktige verktøy for å evaluere eksisterende luftkvalitet og å varsle og foreta konsekvensanalyser. Systemer for dette har vært utviklet og anvendt av NILU siden instituttet ble etablert for 40 år siden. Instituttet har også utarbeidet og gjennomført en rekke opplæringsprogrammer og overført kunnskaper til land der institusjonsbygging har vært nødvendig for å komme videre.