Innemiljø

Innendørs luftkvalitet, inneklima

NILU kan tilby målinger og vurderinger av inneklimaet i ulike typer bygninger, som kontorer, sykehus, skoler, museer, bibliotek og arkiver. Målingene kan omfatte ulike typer gasser som:

  • Forurensning fra utendørskilder som for eksempel NO2, O3, SO2 og partikler
  • Forurensning fra kilder innendørs som for eksempel flyktige organiske forbindelser (VOC), formaldehyder, organiske syrer, NH3 og ulike klimaparametre.

NILU har bred erfaring fra målinger av inneklima og innendørs luftkvalitet gjennom de mange nasjonale og internasjonale prosjekter hvor man har undersøkt mulige effekter på helse og materialer, inkludert bevaringsverdige gjenstander.

Innemiljø og kulturminner 

NILU har utviklet teknikker og strategier for å vurdere inneklima i ulike typer museer, arkiv,  bibliotek og historiske bygninger, bl.a. gjennom flere EU-finansierte forskningsprosjekter.

  • NILU kan tilby spesialkompetanse for vurdering av innemiljø i utstillinger, magasiner og arkiver i tillegg til overvåking av gjenstander i transitt.
  • NILU tilbyr også akselererte tester i klimaskap for vurdering av nedbrytningsmekanismer for ulike typer materialer. I slike tester kan man variere mengde og ulike typer forurensning, i tillegg til ulike klimaparametre.