Luftkvalitet

Trafikk. Foto.
Luftforurensning  - fra trafikk, industri eller naturlige kilder – kan ha stor betydning for miljø, menneskers helse og økosystemer på alle skalaer. NILU har siden instituttet ble etablert, forsket på problematikken rundt lokal og regional luftforurensning.

Forskningen dekker alt fra utvikling av forvaltningssystemer for luftkvalitet i storbyer, systemer som setter klimautslipp og lokal luftforurensning i sammenheng, til forskning på hvordan luftkvaliteten, innen- og utendørs – påvirker våre kulturminner.

Basert på forskningen har instituttet utviklet tjenester  til kommuner, nasjonale myndigheter og industrien - i inn og utland. Tjenestene setter målgruppene i stand til å overvåke, måle og iverksette tiltak for å begrense utslipp fra produksjon og aktivitet.