Tjenester

Kjemiske analyser

NILU har høy kompetanse på bestemmelse av ulike komponenter i miljøprøver. De ulike prøvetypene krever forskjellige og spesielle typer prøveforberedelser. Teknologien utvikles kontinuerlig, og dette gjør det mulig å analysere stadig nye komponenter. Med avansert analyseutstyr, blant annet flere høyoppløselige massespektrometre, utfører vi svært nøyaktige målinger av både organiske og uorganiske forurensninger.

Se hvilke analyser NILU kan tilby, og hvilke komponenter vi tilbyr analyser for


Helseeffektlaboratoriet

Ved vårt GLP-sertifiserte helseeffektlaboratorium forsker vi på de effektene forurensning, klimaendringer og nye materialer har på mennesker og dyr. Dette laboratoriet kompletterer sirkelen av overvåking, modellering, analyse, evaluering og effektstudier ved NILU.

Les om helseeffektlaboratoriets effektstudier og andre tjenester


Luftkvalitet

NILU har arbeidet med oppgaver relatert til luftforurensning siden instituttet ble etablert. Dette gjelder både utslipp fra industri, by- og trafikkforurensning og innendørs luftkvalitet. Instituttet er opptatt av å hele tiden utvikle og oppdatere sine metoder.

Les mer om NILUs tjenester innen luftkvalitet


Informasjons- og databasetjenester

I over 40 år har NILU levert tjenester innen datastyring til mange internasjonale organisasjoner og prosjekter. NILU har utviklet en kompetanse på datavarehus, programvareutvikling og maskinvaredesign som går langt utover typiske forskningsinstitutter.

Les mer om NILUs informasjons- og databasetjenester