Gå til innhold

Andøya

Andøyaobservatoriet
Foto: Chris Lunder, NILU

Andøyaobservatoriet sto klart i 2010, som en del av et nasjonalt overvåkningsprogram finansiert av Miljødirektoratet. NILU er hovedansvarlig for overvåkningen, mens Andøya Rakettskytefelt AS står for prøvetaking og daglig drift.

Overvåkningsprogrammet har som formål å identifisere og kvantifisere tilførsler av organiske miljøgifter og sporelementer.

Observatoriet på Andøya ligger 380 meter over havet, på 69˚16’42’’N, 16˚00’31’’E. Stasjonen er etablert noen få hundre meter fra eksisterende infrastruktur på ALOMAR (Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research), for å oppnå mulige synergieffekter med overvåkingen som finner sted her.

På ALOMAR har det vært drevet overvåkning av ozonlaget ved hjelp av lidar og ulike spektrometre siden 1994. Allerede vinteren 1995/1996 kunne en på stasjonen påvise massiv ozonnedbryting i nord.

ALOMAR har også installert instrumenter for å studere langtransport av aerosoler, cirrusskyer og grenselag. ALOMAR er eid av Andøya Rakettskytefelt, men overvåkningen er et samarbeid mellom flere institusjoner, bl.a. NILU, UiO, Universitetet i Valladolid (Spania) og Andøya Rakettskytefelt.

Lenke til data fra målingene på Andøya (EBAS)