Gå til innhold

Anne-Cathrine Nilsen

Ingeniør

63 89 80 93

Avdeling for måle- og instrumentteknologi
Kjeller

acn@nilu.no


Cristin  

Anne-Cathrine Nilsen

Anne-Cathrine Nilsen har 8 publikasjoner ved NILU

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet 2020.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Hak, Claudia; Andresen, Erik
2021

Rapport/avhandling

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual Report 2020.

Svendby, Tove Marit; Hansen, Georg Heinrich; Bäcklund, Are; Nilsen, Anne-Cathrine; Schulze, Dorothea; Johnsen, Bjørn
2021

Rapport/avhandling

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual Report 2019.

Svendby, Tove Marit; Hansen, Georg Heinrich; Bäcklund, Are; Nilsen, Anne-Cathrine
2020

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2019.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik
2020

Rapport/avhandling

Esso Slagentangen. Resultater 2019 og oppsummering 2017-2019.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen
2020

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2018.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik
2019

Rapport/avhandling

Esso Slagentangen. Måleprogram luftkvalitet 2017-2018.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine
2019

Rapport/avhandling

Kvikksølv i grenseområdene Norge - Russland. Målinger av kvikksølv (Hg) i luft og nedbør i grenseområdene mot Russland.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Uggerud, Hilde Thelle
2018

Anne-Cathrine Nilsen har 8 publikasjoner ved NILU

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet 2020.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Hak, Claudia; Andresen, Erik
2021

Rapport/avhandling

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual Report 2020.

Svendby, Tove Marit; Hansen, Georg Heinrich; Bäcklund, Are; Nilsen, Anne-Cathrine; Schulze, Dorothea; Johnsen, Bjørn
2021

Rapport/avhandling

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual Report 2019.

Svendby, Tove Marit; Hansen, Georg Heinrich; Bäcklund, Are; Nilsen, Anne-Cathrine
2020

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2019.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik
2020

Rapport/avhandling

Esso Slagentangen. Resultater 2019 og oppsummering 2017-2019.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen
2020

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2018.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik
2019

Rapport/avhandling

Esso Slagentangen. Måleprogram luftkvalitet 2017-2018.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine
2019

Rapport/avhandling

Kvikksølv i grenseområdene Norge - Russland. Målinger av kvikksølv (Hg) i luft og nedbør i grenseområdene mot Russland.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Uggerud, Hilde Thelle
2018