Gå til innhold

Berit Frogner

Tidligere ansatt


Cristin  

Anonymous

Berit Frogner har 1 publikasjon ved NILU:

Bestemmelse av dissosiasjon av gadolinium fra organiske gadoliniumforbindelser i sjøvann. Sluttrapport.

Vik, A.F.; Uggerud, H.T.; Frogner, B.H.; Vadset, M.; Rostkowski, P.

2017

Berit Frogner har 1 publikasjon ved NILU:

Bestemmelse av dissosiasjon av gadolinium fra organiske gadoliniumforbindelser i sjøvann. Sluttrapport.

Vik, A.F.; Uggerud, H.T.; Frogner, B.H.; Vadset, M.; Rostkowski, P.

2017