Gå til innhold

Biplab Kumar Datta

Innovasjonsdirektør

997 05 870

Innovasjonsavdelingen
Kjeller

bkda@nilu.no


Cristin  

Biplab K. Datta