Gå til innhold

Biplab Kumar Datta

Innovasjonsdirektør

63 89 80 18
997 05 870

Innovasjonsavdelingen
Kjeller

bkda@nilu.no


Biplab K. Datta