Gå til innhold

EN

Britt Ann Kåstad Høiskar

Forskningsdirektør

63 89 80 33
980 82 198

Avdeling for by og industri
Kjeller

bah@nilu.no


Cristin  

Britt Ann Kåstad Høiskar.

Britt Ann Kåstad Høiskar har 8 publikasjoner ved NILU

Konferansebidrag og faglig presentasjon

The role of citizen science data in air quality research data management and sharing

Castell Balaguer, Nuria; Bartonova, Alena; Grossberndt, Sonja; Høiskar, Britt Ann Kåstad
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Citizen Science projects - some examples and lessons learned

Høiskar, Britt Ann Kåstad
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Tiltaksutredning og handlingsplan for lokal luftkvalitet i Sarpsborg og Fredrikstad

Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Svorstøl, Eli-Trine; Haug, Tormod W.
2018

Rapport/avhandling

Reduserte klimagassutslipp som følge av revidert Oslopakke 3

Mehammer, Bernt Sverre; Halseth, Arve; Raanaa, Anne Grete; Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Andersen, André
2018

Rapport/avhandling

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Sarpsborg og Fredrikstad

Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Svorstøl, Eli-Trine; Haug, Tormod W.
2018

Rapport/avhandling

Air quality in Norwegian cities in 2015. Evaluation Report for NBV Main Results.

Tarrasón, Leonor; Sousa Santos, Gabriela; Vo, Dam Thanh; Vogt, Matthias; Lopez-Aparicio, Susana; Denby, Bruce; Tønnesen, Dag Arild; Sundvor, Ingrid; Røen, Håvard Vika; Høiskar, Britt Ann Kåstad
2018

Rapport/avhandling

Air quality in 7 Norwegian municipalities in 2015. Summary report for NBV results.

Tarrasón, Leonor; Sousa Santos, Gabriela; Vo, Dam Thanh; Hamer, Paul David; Vogt, Matthias; Lopez-Aparicio, Susana; Røen, Håvard Vika; Høiskar, Britt Ann Kåstad
2018

Rapport/avhandling

Kvalitetskrav knyttet til luftkvalitetsberegninger i norsk regelverk. Status og anbefalinger til videre prosess.

Tarrasón, Leonor; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Guerreiro, Cristina; Berge, Erik; Selvig, Eivind
2018

Britt Ann Kåstad Høiskar har 8 publikasjoner ved NILU

Konferansebidrag og faglig presentasjon

The role of citizen science data in air quality research data management and sharing

Castell Balaguer, Nuria; Bartonova, Alena; Grossberndt, Sonja; Høiskar, Britt Ann Kåstad
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Citizen Science projects - some examples and lessons learned

Høiskar, Britt Ann Kåstad
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Tiltaksutredning og handlingsplan for lokal luftkvalitet i Sarpsborg og Fredrikstad

Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Svorstøl, Eli-Trine; Haug, Tormod W.
2018

Rapport/avhandling

Reduserte klimagassutslipp som følge av revidert Oslopakke 3

Mehammer, Bernt Sverre; Halseth, Arve; Raanaa, Anne Grete; Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Andersen, André
2018

Rapport/avhandling

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Sarpsborg og Fredrikstad

Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Svorstøl, Eli-Trine; Haug, Tormod W.
2018

Rapport/avhandling

Air quality in Norwegian cities in 2015. Evaluation Report for NBV Main Results.

Tarrasón, Leonor; Sousa Santos, Gabriela; Vo, Dam Thanh; Vogt, Matthias; Lopez-Aparicio, Susana; Denby, Bruce; Tønnesen, Dag Arild; Sundvor, Ingrid; Røen, Håvard Vika; Høiskar, Britt Ann Kåstad
2018

Rapport/avhandling

Air quality in 7 Norwegian municipalities in 2015. Summary report for NBV results.

Tarrasón, Leonor; Sousa Santos, Gabriela; Vo, Dam Thanh; Hamer, Paul David; Vogt, Matthias; Lopez-Aparicio, Susana; Røen, Håvard Vika; Høiskar, Britt Ann Kåstad
2018

Rapport/avhandling

Kvalitetskrav knyttet til luftkvalitetsberegninger i norsk regelverk. Status og anbefalinger til videre prosess.

Tarrasón, Leonor; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Guerreiro, Cristina; Berge, Erik; Selvig, Eivind
2018