Gå til innhold

Claudia Hak

Seniorforsker

63 89 80 22

Avdeling for by og industri
Kjeller

ch@nilu.no


Cristin  

Claudia Hak

Claudia Hak har 79 publikasjoner ved NILU

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet 2020.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Hak, Claudia; Andresen, Erik
2021

Rapport/avhandling

PAH measurements at Lista. January 2020 – December 2020.

Hak, Claudia
2021

Rapport/avhandling

Målinger av SO2 i omgivelsene til Elkem Carbon og REC Solar. Januar 2020 – desember 2020.

Hak, Claudia; Teigland, Even Kristian; Andresen, Erik
2021

Rapport/avhandling

Målinger av PM10 i Lohavn. April og mai 2020.

Hak, Claudia; Tønnesen, Dag Arild
2021

Rapport/avhandling

Målinger av NO2 med passive prøvetakere i omgivelsene ved Wacker Chemicals Holla. Kyrksæterøra oktober 2019 – oktober 2020.

Hak, Claudia
2021

Rapport/avhandling

Prøvetaking og analyse av arsen (As) i omgivelsesluft ved Elkem Carbon. September 2019 – september 2020.

Hak, Claudia
2020

Rapport/avhandling

Målinger av SO2 i omgivelsene til Elkem Carbon og REC Solar. September 2019 – august 2020.

Hak, Claudia
2020

Rapport/avhandling

Measurements of non-methane hydrocarbons (NMHC) in Abu Dhabi. Final assessment report.

Solberg, Sverre; Hak, Claudia; Schmidbauer, Norbert; Gopinath, Vinod; Bartonova, Alena
2020

Rapport/avhandling

Måling av NO2 ved E16/E39 Arna – Vågsbotn – Klauvaneset med passive prøvetakere. Februar og mars 2020.

Hak, Claudia
2020

Tidsskriftspublikasjon

Bør ha nye målinger

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Hak, Claudia
2020

Konferansebidrag og faglig presentasjon

P-4 Formation of ultrafine particles in a classroom under different ventilation conditions

Hak, Claudia; Vogt, Matthias; Dauge, Franck Rene; Fjellheim, Øystein; Holøs, Sverre Bjørn; Yang, Aileen; Mikoviny, Tomas; Wisthaler, Armin
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

SR5: Assessing the spatial representativeness of air quality sampling points – TASK 3

Tarrasón, Leonor; Hak, Claudia; Soares, Joana; Røen, Håvard Vika; Ødegård, Rune Åvar; Marsteen, Leif
2019

Tidsskriftspublikasjon

The MetVed model: development and evaluation of emissions from residential wood combustion at high spatio-temporal resolution in Norway

Grythe, Henrik; Lopez-Aparicio, Susana; Vogt, Matthias; Vo, Dam Thanh; Hak, Claudia; Halse, Anne Karine; Hamer, Paul David; Sousa Santos, Gabriela
2019

Rapport/avhandling

Godkjenning av instrumenter for måling av lokal luftkvalitet. Forslag til godkjenningsordning for Norge.

Hak, Claudia; Marsteen, Leif
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Måling av svevestøvkonsentrasjon på Nationaltheatret stasjon

Hak, Claudia
2018

Rapport/avhandling

Fine particle sampling and source Identification in Abu Dhabi – Phase II

Hak, Claudia
2018

Del av bok/rapport

Particulate matter measurements in an underground railway station in Norway

Hak, Claudia; Schulze, Dorothea; Kravik, Reiar
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Particulate matter measurements in an underground railway station in Norway

Hak, Claudia; Schulze, Dorothea; Kravik, Reiar
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Discussion on the representativeness of current methodologies to assess indoor air quality

Vogt, Matthias; Hak, Claudia; Lopez-Aparicio, Susana; Dauge, Franck Rene; Holøs, Sverre Bjørn; Mysen, Mads
2018

Del av bok/rapport

Discussion on the representativeness of current methodologies to assess indoor air quality

Vogt, Matthias; Hak, Claudia; Lopez-Aparicio, Susana; Dauge, Franck Rene; Holøs, Sverre Bjørn; Yang, Aileen; Mysen, Mads
2018

Rapport/avhandling

Måling av svevestøv på Nationaltheatret stasjon. April 2018.

Hak, Claudia
2018

Rapport/avhandling

Svevestøvmåling i bydel Fana langs FV546. 23. desember 2016 - 31. desember 2017.

Hak, Claudia
2018

Rapport/avhandling

Målinger i Lillestrøm sentrum for utredning av hovedkilder til svevestøvforurensning.

Hak, C.
2017

Rapport/avhandling

Particle sampling and source identification in Abu Dhabi - Phase II. Deliverable no 5.4 - Data report. Chemical analysis results July 2015 - September 2016.

Hak, C.
2017

Del av bok/rapport

Preliminary evaluation of the relationship between IAQ and demand controlled ventilation.

Lopez-Aparicio, S., Vogt, M., Hak, C., Dauge, F. R., Holøs, S., Mysen, M.
2017

Rapport/avhandling

Prøvetaking og kjemisk analyse av svevestøv i Lieråsen tunnelen.

Hak, C.
2017

Rapport/avhandling

Particle sampling and source identification in Abu Dhabi - Phase II. Deliverable no 5.3 - Data report. Gravimetric results July 2015 - September 2016.

Hak, C.
2017

Rapport/avhandling

Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG. Måledata juli 2015 - juli 2016.

Hak, C.
2017

Rapport/avhandling

Vurdering av Black Carbon (BC) og CO2 langs veg i Oslo.

Hak, C.
2017

Rapport/avhandling

Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG. Måledata juli 2016 - desember 2016.

Hak, C.
2017

Rapport/avhandling

Luftkvalitetsberegninger for Oslo Lufthavn.

Tønnesen, D., Hak, C., Lopez-Aparicio, S., Sousa Santos, G., Vogt, M., Berdal, M., Lindholm, M.
2016

Rapport/avhandling

Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG. Måledata juli 2014 - juni 2015.

Hak, C.
2016

Rapport/avhandling

Kartlegging av 2-4 ring PAHer og SO2 rundt FeSi-/Si-smelteverk. Passive luftmålinger rundt Finnfjord AS, oktober - desember 2014 og analyse av mikrosilikastøv.

Hak, C., Halse, A.K., Halvorsen, H.L.
2016

Rapport/avhandling

Kartlegging av svevestøv (PM2.5 og PM10) ved Nationaltheatret stasjon, Oslo. Målinger ved 6 lokasjoner.

Hak, C.
2016

Rapport/avhandling

Particle sampling and source identification in Abu Dhabi - Phase II. Deliverable no 5.2 - Data report. Preliminary results from the first 5 months.

Hak, C.
2016

Rapport/avhandling

Måledata juli 2013 - juni 2014. Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG.

Hak, C.
2015

Tidsskriftspublikasjon

Variation and co-variation of PM10, particle number concentration, NOx and NO2 in the urban air - relationships with wind speed, vertical temperature gradient and weather type.

Grundström, M., Hak, C., Chen, D., Hallquist, M., Pleijel, H.
2015

Rapport/avhandling

Norges målenettverk for luftkvalitet. Gjennomgang av stasjonsplasseringer i forhold til krav i EUs luftkvalitetsdirektiver.

Hak, C.
2015

Rapport/avhandling

Støvmålinger og støvanalyse fra anleggsvirksomhet for Fellesprosjektet E6/Dovrebanen.

Hak, C.
2015

Rapport/avhandling

Kartlegging av forurensningssituasjonen i norske byer og tettsteder med vurdering av soneinndeling og av eksisterende målenettverk.

Tønnesen, D., Hak, C., Lopez-Aparicio, S., Tarrasón, L.
2014

Tidsskriftspublikasjon

Understanding effects of bioethanol fuel use on urban air quality: An integrative approach.

Lopez-Aparicio, S., Hak, C., Sundvor, I., Sundseth, K.
2014

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Is bioethanol a sustainable fuel? - Contribution through an integrative approach.

Lopez-Aparicio, S., Hak, C., Sundvor, I., Sundseth, K.
2014

Rapport/avhandling

Hubei-AQ.info. Report on AQ information towards the public based on the outputs from the questionnaires based survey.

Liu, H.-Y. (ed.), Liu, H.-Y., Hak, C.
2014

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Air quality forecasting and information towards public demonstrated in Wuhan, Hubei province, China.

Liu, L., Svendby, T.M., Hak, C., Solberg, S., Vo, D.T., Schneider, P., Slørdal, L.H., Castell, N., Vallejo, I.
2014

Rapport/avhandling

Måledata juli 2012 - juni 2013. Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG.

Hak, C.
2014

Del av bok/rapport

Air quality forecasting and information towards public demonstrated in Wuhan, Hubei province, China.

Liu, L., Hak, C., Chen, N.
2014

Del av bok/rapport

Modelling the source contribution of particulate matter in Oslo: Comparison between models and observations.

Denby, B.R., Hak, C.
2014

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Modelling the source contribution of particulate matter in Oslo: Comparison between models and observations.

Denby, B.R., Hak, C.
2014

Rapport/avhandling

Statoils overvåkingsprogram for Snøhvit. Overvåking av vegetasjon og jord - gjenanalyser i 2013.

Aarrestad, P.A., Bjerke, J.W., Hak, C., Lunder, H., Myklebost, H.E., Westergaard, K.B., Åström, J.
2014

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Source apportionment of PM2,5 at Abu Dhabi sites.

Hak, C., Lopez-Aparicio, S.
2013

Rapport/avhandling

Chemical speciation of fine airborne particles in Abu Dhabi.

Hak, C., Lopez-Aparicio, S.
2013

Rapport/avhandling

Måledata. Juli 2011 - Juni 2012. Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG.

Hak, C.
2013

Tidsskriftspublikasjon

Evaluation of the use of bioethanol fuelled buses based on ambient air pollution screening and on-road measurements.

Lopez-Aparicio, S., Hak, C.
2013

Rapport/avhandling

Luftkvalitetsmålinger i nærområdet til Finnfjord AS oktober 2011 - mai 2012.

Hak, C.
2012

Rapport/avhandling

Målinger og beregninger av luftforurensning i Øvre Årdal. 1. Oppfølging av SO2 i ombyggingsperioden.

Hak, C., Castell Balaguer, N.
2012

Rapport/avhandling

Målinger og beregninger av luftforurensning i Øvre Årdal. 2. Spredning ved normal drift.

Hak, C., Castell Balaguer, N.
2012

Rapport/avhandling

Indoor air quality at Life Technologies AS. Measurement of particulate matter.

Hak, C.
2012

Del av bok/rapport

Preliminary results from the evaluation of the impact of bioethanol buses on urban air quality.

Lopez-Aparicio, S., Hak, C., Schmidbauer, N., Dye, C., Manø, S.
2012

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Preliminary results from the evaluation of the impact of bioethanol buses on urban air quality.

Lopez-Aparicio, S., Hak, C., Schmidbauer, N., Dye, C., Manø, S.
2012

Rapport/avhandling

Måledata. Juli 2010 - juni 2011. Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG.

Hak, C.
2012

Rapport/avhandling

Status and trends of NO2 ambient concentrations in Europe.

Guerreiro, C., Horalek, J., de Leeuw, F., Hak, C., Nagl, C., Kurfürst, P., Ostatnicka, J.
2011

Rapport/avhandling

Modellering av luftkvalitet og avsetningsnivå april 2009-april 2010. Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG.

Liu, L., Walker, S.E., Hak, C., Gjerstad, K.I.
2011

Rapport/avhandling

Statusrapport. 1. januar 2011 - 1. april 2011. Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG.

Hak, C.
2011

Rapport/avhandling

Statusrapport. 1. april 2011 - 1. juli 2011. Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG.

Hak, C.
2011

Rapport/avhandling

Particle sampling in the Khalifa Port Industrial Zone (KPIZ). Analysis results from sampling period August 2010-February 2011.

Hak, C.
2011

Rapport/avhandling

Chemical speciation of fine airborne particles in Abu Dhabi.

Hak, C., Lopez-Aparicio, S., Sivertsen, B.
2011

Rapport/avhandling

Statusrapport. 1. juli 2010 - 1. oktober 2010. Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG.

Hak, C., Gjerstad, K.I.
2011

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Contribution of traffic to urban air quality and mitigation strategies in European Cities.

Hak, C., Larssen, S., Randall, S., Guerreiro, C., Denby, B.
2010

Rapport/avhandling

Description of a measurement campaign for the development and validation of a non-exhaust PM traffic emisson model.

Denby, B., Yttri, K.E., Larssen, S., Fiebig, M., Hak, C., Berger, J. Tørnkvist, K.
2010

Rapport/avhandling

Måledata. Juli 2009 - juni 2010. Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG.

Hak, C., Gjerstad, K.I., Yttri, K.E.
2010

Rapport/avhandling

Chemical speciation of trace metals in fine airborne particles in Abu Dhabi. Results from six Abu Dhabi stations - Hamdan, Khalifa, Baniyas, Al Ain Street, Liwa and Bida Zayed.

Hak, C., Sivertsen, B., Dye, C., Uggerud, H.T., Yttri, K.E.
2010

Rapport/avhandling

Mission Report. Burgas, 1-12 March 2010 - Screening Study.

Hak, C., Sivertsen, B.
2010

Rapport/avhandling

Chemical speciation of trace metals in fine airborne particles in Abu Dhabi. Results from Hamdan, Khalifa and Baniyas stations.

Hak, C.
2010

Rapport/avhandling

Ambient air pollution screening study in Burgas March 2010.

Hak, C., Sivertsen, B.
2010

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Air quality monitoring and management. Seminar. Burgas, Bulgaria 26-27 May 2010.

Sivertsen, B., Marsteen, L., Hak, C.
2010

Rapport/avhandling

Planning ambient air pollution screening study in Burgas, Bulgaria. Winter 2009/2010.

Hak, C.
2010

Rapport/avhandling

Traffic and air quality - contribution of traffic to urban air quality in European cities.

Hak, C., Larssen, S., Randall, S., Guerreiro, C., Denby, B., Horálek, J.
2010

Rapport/avhandling

Mission report: Planning meeting in Burgas, Bulgaria 9-10 June, 2009.

Hak, C., Sivertsen, B.
2009

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Particulate matter assessment in the context of health impact study in Abu Dhabi (United Arab Emirates).

Hak, C., Sivertsen, B.
2009

Kartlegging av luftkvaliteten i omgivelsene rundt to norske aluminiumsverk (ESPIAL)

Effekten av aluminiumsproduksjon på miljøet rundt norske aluminiumssmelteverk er studert i flere tiår. NILU har studert effekter på luftkvalitet både ved hjelp av målinger og modellberegninger siden tidlig på 1970-tallet. […]

Prosjektperiode: 2019 – 2022

Pågående

Målinger av SO2 i områdene rundt Elkem Carbon og REC Solar sine anlegg i Kristiansand (SO2 Fiskå)

Måling av SO2 måles i boligområdene rundt bedriftene Elkem Carbon og REC Solar på Fiskå/Kristiansand. SO2 måles i boligområdene rundt bedriftene Elkem Carbon og REC Solar på Fiskå/Kristiansand. En SO2-monitor […]

Prosjektperiode: 2019 – 2022

Pågående

Claudia Hak har 79 publikasjoner ved NILU

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet 2020.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Hak, Claudia; Andresen, Erik
2021

Rapport/avhandling

PAH measurements at Lista. January 2020 – December 2020.

Hak, Claudia
2021

Rapport/avhandling

Målinger av SO2 i omgivelsene til Elkem Carbon og REC Solar. Januar 2020 – desember 2020.

Hak, Claudia; Teigland, Even Kristian; Andresen, Erik
2021

Rapport/avhandling

Målinger av PM10 i Lohavn. April og mai 2020.

Hak, Claudia; Tønnesen, Dag Arild
2021

Rapport/avhandling

Målinger av NO2 med passive prøvetakere i omgivelsene ved Wacker Chemicals Holla. Kyrksæterøra oktober 2019 – oktober 2020.

Hak, Claudia
2021

Rapport/avhandling

Prøvetaking og analyse av arsen (As) i omgivelsesluft ved Elkem Carbon. September 2019 – september 2020.

Hak, Claudia
2020

Rapport/avhandling

Målinger av SO2 i omgivelsene til Elkem Carbon og REC Solar. September 2019 – august 2020.

Hak, Claudia
2020

Rapport/avhandling

Measurements of non-methane hydrocarbons (NMHC) in Abu Dhabi. Final assessment report.

Solberg, Sverre; Hak, Claudia; Schmidbauer, Norbert; Gopinath, Vinod; Bartonova, Alena
2020

Rapport/avhandling

Måling av NO2 ved E16/E39 Arna – Vågsbotn – Klauvaneset med passive prøvetakere. Februar og mars 2020.

Hak, Claudia
2020

Tidsskriftspublikasjon

Bør ha nye målinger

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Hak, Claudia
2020

Konferansebidrag og faglig presentasjon

P-4 Formation of ultrafine particles in a classroom under different ventilation conditions

Hak, Claudia; Vogt, Matthias; Dauge, Franck Rene; Fjellheim, Øystein; Holøs, Sverre Bjørn; Yang, Aileen; Mikoviny, Tomas; Wisthaler, Armin
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

SR5: Assessing the spatial representativeness of air quality sampling points – TASK 3

Tarrasón, Leonor; Hak, Claudia; Soares, Joana; Røen, Håvard Vika; Ødegård, Rune Åvar; Marsteen, Leif
2019

Tidsskriftspublikasjon

The MetVed model: development and evaluation of emissions from residential wood combustion at high spatio-temporal resolution in Norway

Grythe, Henrik; Lopez-Aparicio, Susana; Vogt, Matthias; Vo, Dam Thanh; Hak, Claudia; Halse, Anne Karine; Hamer, Paul David; Sousa Santos, Gabriela
2019

Rapport/avhandling

Godkjenning av instrumenter for måling av lokal luftkvalitet. Forslag til godkjenningsordning for Norge.

Hak, Claudia; Marsteen, Leif
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Måling av svevestøvkonsentrasjon på Nationaltheatret stasjon

Hak, Claudia
2018

Rapport/avhandling

Fine particle sampling and source Identification in Abu Dhabi – Phase II

Hak, Claudia
2018

Del av bok/rapport

Particulate matter measurements in an underground railway station in Norway

Hak, Claudia; Schulze, Dorothea; Kravik, Reiar
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Particulate matter measurements in an underground railway station in Norway

Hak, Claudia; Schulze, Dorothea; Kravik, Reiar
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Discussion on the representativeness of current methodologies to assess indoor air quality

Vogt, Matthias; Hak, Claudia; Lopez-Aparicio, Susana; Dauge, Franck Rene; Holøs, Sverre Bjørn; Mysen, Mads
2018

Del av bok/rapport

Discussion on the representativeness of current methodologies to assess indoor air quality

Vogt, Matthias; Hak, Claudia; Lopez-Aparicio, Susana; Dauge, Franck Rene; Holøs, Sverre Bjørn; Yang, Aileen; Mysen, Mads
2018

Rapport/avhandling

Måling av svevestøv på Nationaltheatret stasjon. April 2018.

Hak, Claudia
2018

Rapport/avhandling

Svevestøvmåling i bydel Fana langs FV546. 23. desember 2016 - 31. desember 2017.

Hak, Claudia
2018

Rapport/avhandling

Målinger i Lillestrøm sentrum for utredning av hovedkilder til svevestøvforurensning.

Hak, C.
2017

Rapport/avhandling

Particle sampling and source identification in Abu Dhabi - Phase II. Deliverable no 5.4 - Data report. Chemical analysis results July 2015 - September 2016.

Hak, C.
2017

Del av bok/rapport

Preliminary evaluation of the relationship between IAQ and demand controlled ventilation.

Lopez-Aparicio, S., Vogt, M., Hak, C., Dauge, F. R., Holøs, S., Mysen, M.
2017

Rapport/avhandling

Prøvetaking og kjemisk analyse av svevestøv i Lieråsen tunnelen.

Hak, C.
2017

Rapport/avhandling

Particle sampling and source identification in Abu Dhabi - Phase II. Deliverable no 5.3 - Data report. Gravimetric results July 2015 - September 2016.

Hak, C.
2017

Rapport/avhandling

Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG. Måledata juli 2015 - juli 2016.

Hak, C.
2017

Rapport/avhandling

Vurdering av Black Carbon (BC) og CO2 langs veg i Oslo.

Hak, C.
2017

Rapport/avhandling

Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG. Måledata juli 2016 - desember 2016.

Hak, C.
2017

Rapport/avhandling

Luftkvalitetsberegninger for Oslo Lufthavn.

Tønnesen, D., Hak, C., Lopez-Aparicio, S., Sousa Santos, G., Vogt, M., Berdal, M., Lindholm, M.
2016

Rapport/avhandling

Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG. Måledata juli 2014 - juni 2015.

Hak, C.
2016

Rapport/avhandling

Kartlegging av 2-4 ring PAHer og SO2 rundt FeSi-/Si-smelteverk. Passive luftmålinger rundt Finnfjord AS, oktober - desember 2014 og analyse av mikrosilikastøv.

Hak, C., Halse, A.K., Halvorsen, H.L.
2016

Rapport/avhandling

Kartlegging av svevestøv (PM2.5 og PM10) ved Nationaltheatret stasjon, Oslo. Målinger ved 6 lokasjoner.

Hak, C.
2016

Rapport/avhandling

Particle sampling and source identification in Abu Dhabi - Phase II. Deliverable no 5.2 - Data report. Preliminary results from the first 5 months.

Hak, C.
2016

Rapport/avhandling

Måledata juli 2013 - juni 2014. Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG.

Hak, C.
2015

Tidsskriftspublikasjon

Variation and co-variation of PM10, particle number concentration, NOx and NO2 in the urban air - relationships with wind speed, vertical temperature gradient and weather type.

Grundström, M., Hak, C., Chen, D., Hallquist, M., Pleijel, H.
2015

Rapport/avhandling

Norges målenettverk for luftkvalitet. Gjennomgang av stasjonsplasseringer i forhold til krav i EUs luftkvalitetsdirektiver.

Hak, C.
2015

Rapport/avhandling

Støvmålinger og støvanalyse fra anleggsvirksomhet for Fellesprosjektet E6/Dovrebanen.

Hak, C.
2015

Rapport/avhandling

Kartlegging av forurensningssituasjonen i norske byer og tettsteder med vurdering av soneinndeling og av eksisterende målenettverk.

Tønnesen, D., Hak, C., Lopez-Aparicio, S., Tarrasón, L.
2014

Tidsskriftspublikasjon

Understanding effects of bioethanol fuel use on urban air quality: An integrative approach.

Lopez-Aparicio, S., Hak, C., Sundvor, I., Sundseth, K.
2014

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Is bioethanol a sustainable fuel? - Contribution through an integrative approach.

Lopez-Aparicio, S., Hak, C., Sundvor, I., Sundseth, K.
2014

Rapport/avhandling

Hubei-AQ.info. Report on AQ information towards the public based on the outputs from the questionnaires based survey.

Liu, H.-Y. (ed.), Liu, H.-Y., Hak, C.
2014

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Air quality forecasting and information towards public demonstrated in Wuhan, Hubei province, China.

Liu, L., Svendby, T.M., Hak, C., Solberg, S., Vo, D.T., Schneider, P., Slørdal, L.H., Castell, N., Vallejo, I.
2014

Rapport/avhandling

Måledata juli 2012 - juni 2013. Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG.

Hak, C.
2014

Del av bok/rapport

Air quality forecasting and information towards public demonstrated in Wuhan, Hubei province, China.

Liu, L., Hak, C., Chen, N.
2014

Del av bok/rapport

Modelling the source contribution of particulate matter in Oslo: Comparison between models and observations.

Denby, B.R., Hak, C.
2014

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Modelling the source contribution of particulate matter in Oslo: Comparison between models and observations.

Denby, B.R., Hak, C.
2014

Rapport/avhandling

Statoils overvåkingsprogram for Snøhvit. Overvåking av vegetasjon og jord - gjenanalyser i 2013.

Aarrestad, P.A., Bjerke, J.W., Hak, C., Lunder, H., Myklebost, H.E., Westergaard, K.B., Åström, J.
2014

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Source apportionment of PM2,5 at Abu Dhabi sites.

Hak, C., Lopez-Aparicio, S.
2013

Rapport/avhandling

Chemical speciation of fine airborne particles in Abu Dhabi.

Hak, C., Lopez-Aparicio, S.
2013

Rapport/avhandling

Måledata. Juli 2011 - Juni 2012. Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG.

Hak, C.
2013

Tidsskriftspublikasjon

Evaluation of the use of bioethanol fuelled buses based on ambient air pollution screening and on-road measurements.

Lopez-Aparicio, S., Hak, C.
2013

Rapport/avhandling

Luftkvalitetsmålinger i nærområdet til Finnfjord AS oktober 2011 - mai 2012.

Hak, C.
2012

Rapport/avhandling

Målinger og beregninger av luftforurensning i Øvre Årdal. 1. Oppfølging av SO2 i ombyggingsperioden.

Hak, C., Castell Balaguer, N.
2012

Rapport/avhandling

Målinger og beregninger av luftforurensning i Øvre Årdal. 2. Spredning ved normal drift.

Hak, C., Castell Balaguer, N.
2012

Rapport/avhandling

Indoor air quality at Life Technologies AS. Measurement of particulate matter.

Hak, C.
2012

Del av bok/rapport

Preliminary results from the evaluation of the impact of bioethanol buses on urban air quality.

Lopez-Aparicio, S., Hak, C., Schmidbauer, N., Dye, C., Manø, S.
2012

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Preliminary results from the evaluation of the impact of bioethanol buses on urban air quality.

Lopez-Aparicio, S., Hak, C., Schmidbauer, N., Dye, C., Manø, S.
2012

Rapport/avhandling

Måledata. Juli 2010 - juni 2011. Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG.

Hak, C.
2012

Rapport/avhandling

Status and trends of NO2 ambient concentrations in Europe.

Guerreiro, C., Horalek, J., de Leeuw, F., Hak, C., Nagl, C., Kurfürst, P., Ostatnicka, J.
2011

Rapport/avhandling

Modellering av luftkvalitet og avsetningsnivå april 2009-april 2010. Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG.

Liu, L., Walker, S.E., Hak, C., Gjerstad, K.I.
2011

Rapport/avhandling

Statusrapport. 1. januar 2011 - 1. april 2011. Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG.

Hak, C.
2011

Rapport/avhandling

Statusrapport. 1. april 2011 - 1. juli 2011. Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG.

Hak, C.
2011

Rapport/avhandling

Particle sampling in the Khalifa Port Industrial Zone (KPIZ). Analysis results from sampling period August 2010-February 2011.

Hak, C.
2011

Rapport/avhandling

Chemical speciation of fine airborne particles in Abu Dhabi.

Hak, C., Lopez-Aparicio, S., Sivertsen, B.
2011

Rapport/avhandling

Statusrapport. 1. juli 2010 - 1. oktober 2010. Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG.

Hak, C., Gjerstad, K.I.
2011

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Contribution of traffic to urban air quality and mitigation strategies in European Cities.

Hak, C., Larssen, S., Randall, S., Guerreiro, C., Denby, B.
2010

Rapport/avhandling

Description of a measurement campaign for the development and validation of a non-exhaust PM traffic emisson model.

Denby, B., Yttri, K.E., Larssen, S., Fiebig, M., Hak, C., Berger, J. Tørnkvist, K.
2010

Rapport/avhandling

Måledata. Juli 2009 - juni 2010. Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG.

Hak, C., Gjerstad, K.I., Yttri, K.E.
2010

Rapport/avhandling

Chemical speciation of trace metals in fine airborne particles in Abu Dhabi. Results from six Abu Dhabi stations - Hamdan, Khalifa, Baniyas, Al Ain Street, Liwa and Bida Zayed.

Hak, C., Sivertsen, B., Dye, C., Uggerud, H.T., Yttri, K.E.
2010

Rapport/avhandling

Mission Report. Burgas, 1-12 March 2010 - Screening Study.

Hak, C., Sivertsen, B.
2010

Rapport/avhandling

Chemical speciation of trace metals in fine airborne particles in Abu Dhabi. Results from Hamdan, Khalifa and Baniyas stations.

Hak, C.
2010

Rapport/avhandling

Ambient air pollution screening study in Burgas March 2010.

Hak, C., Sivertsen, B.
2010

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Air quality monitoring and management. Seminar. Burgas, Bulgaria 26-27 May 2010.

Sivertsen, B., Marsteen, L., Hak, C.
2010

Rapport/avhandling

Planning ambient air pollution screening study in Burgas, Bulgaria. Winter 2009/2010.

Hak, C.
2010

Rapport/avhandling

Traffic and air quality - contribution of traffic to urban air quality in European cities.

Hak, C., Larssen, S., Randall, S., Guerreiro, C., Denby, B., Horálek, J.
2010

Rapport/avhandling

Mission report: Planning meeting in Burgas, Bulgaria 9-10 June, 2009.

Hak, C., Sivertsen, B.
2009

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Particulate matter assessment in the context of health impact study in Abu Dhabi (United Arab Emirates).

Hak, C., Sivertsen, B.
2009

Kartlegging av luftkvaliteten i omgivelsene rundt to norske aluminiumsverk (ESPIAL)

Effekten av aluminiumsproduksjon på miljøet rundt norske aluminiumssmelteverk er studert i flere tiår. NILU har studert effekter på luftkvalitet både ved hjelp av målinger og modellberegninger siden tidlig på 1970-tallet. […]

Prosjektperiode: 2019 – 2022

Pågående

Målinger av SO2 i områdene rundt Elkem Carbon og REC Solar sine anlegg i Kristiansand (SO2 Fiskå)

Måling av SO2 måles i boligområdene rundt bedriftene Elkem Carbon og REC Solar på Fiskå/Kristiansand. SO2 måles i boligområdene rundt bedriftene Elkem Carbon og REC Solar på Fiskå/Kristiansand. En SO2-monitor […]

Prosjektperiode: 2019 – 2022

Pågående