Gå til innhold

EN

Dag Tønnesen

Seniorforsker

63 89 80 76

Avdeling for by og industri
Kjeller

dat@nilu.no


Cristin  

Dag Tønnesen

Dag Tønnesen har 184 publikasjoner ved NILU

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp av PAH fra Alcoa Lista

Tønnesen, Dag Arild
2018

Rapport/avhandling

Air quality in Norwegian cities in 2015. Evaluation Report for NBV Main Results.

Tarrasón, Leonor; Sousa Santos, Gabriela; Vo, Dam Thanh; Vogt, Matthias; Lopez-Aparicio, Susana; Denby, Bruce; Tønnesen, Dag Arild; Sundvor, Ingrid; Røen, Håvard Vika; Høiskar, Britt Ann Kåstad
2018

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2017.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen
2018

Rapport/avhandling

Dataanalyse av støvmålinger i Narvik

Tønnesen, Dag Arild
2018

Rapport/avhandling

Utslipp fra GE Healthcare. Spredningsberegninger for Lindesnes Fabrikker.

Tønnesen, Dag Arild
2018

Rapport/avhandling

Rv. 706 Sluppen - Sivert Dahlens veg. Luftsonekart.

Tønnesen, D.
2017

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Air pollution - measurements and modelling.

Tønnesen, D.
2017

Rapport/avhandling

Utslipp av nikkel fra Glencore. Sprednings- og eksponeringsberegninger.

Tønnesen, D.
2017

Tidsskriftspublikasjon

Shipping emissions in a Nordic port: Assessment of mitigation strategies.

López-Aparicio, S., Tønnesen, D., Thanh, T. N., & Neilson, H.
2017

Rapport/avhandling

Oppfølgende målinger, Nationaltheatret stasjon. Innemiljø, Narvesenkiosken.

Tønnesen, D.
2017

Rapport/avhandling

Assesment of impact from fuel change. Power production at the Draugen platform.

Tønnesen, D.
2017

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet kalenderåret 2016.

Berglen, T. F., Dauge, F., Andresen, E., Svendby, T. M., Tønnesen, D., Vadset, M., & Våler, R. L.
2017

Rapport/avhandling

Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Oppdatering av OR 25/2014.

Berglen, T. F., Tønnesen, D., & Solberg, S.
2017

Rapport/avhandling

Verifisering av skorsteinshøyder i forbindelse med utvidelse av aluminiumsmelteverket på Karmøy.

Tønnesen, D.
2016

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2015-mars 2016.

Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Nilsson, L.O., Svendby, T.M., Tønnesen, D., Vadset, M., Våler, R.L.
2016

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Pollution from nickel smelters in Norwegian-Russian border area, a combined monitoring and modelling study.

Berglen, T.F., Heimstad, E., Solberg, S., Svendby, T.M., Tønnesen, D.
2016

Rapport/avhandling

Nasjonalt beregningsverktøy - AP5. Tettsteder og industri, datainnsamling og validering av forenklet metode.

Tønnesen, D.
2016

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Hvordan dannes skyer.

Tønnesen, D.
2016

Rapport/avhandling

Luftkvalitetsberegninger for Oslo Lufthavn.

Tønnesen, D., Hak, C., Lopez-Aparicio, S., Sousa Santos, G., Vogt, M., Berdal, M., & Lindholm, M.
2016

Del av bok/rapport

Contribution from shipping to current and future urban air pollution - A case study in Oslo.

Lopez-Aparicio, S., Tønnesen, D., Thanh, T.N., Neilson, H.
2015

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Contribution from shipping to current and future urban air pollution - A case study in Oslo.

Lopez-Aparicio, S., Tønnesen, D., Thanh, T.N., Neilson, H.
2015

Rapport/avhandling

Nasjonalt beregningsverktøy - AP5. Tettsteder og industri, metodebeskrivelse.

Tønnesen, D.
2015

Rapport/avhandling

Pollutant emissions from LNG fuelled ships. Assessment and recommendations.

Lopez-Aparicio, S., Tønnesen, D.
2015

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2014-mars 2015.

Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Nilsson, L.O., Tønnesen, D., Vadset, M., Våler, R.L.
2015

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp fra tunnelmunninger i Hammerfest.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2015

Rapport/avhandling

Utbedret E6 øst for Trondheim. Beregnet luftkvalitet 2040.

Tønnesen, D.
2015

Rapport/avhandling

Gassco Kårstø. Miljøkonsekvenser av økte NOx-utslipp.

Tønnesen, D., Berglen, T.F., Svendby, T.
2015

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Kartlegging av lokal luftforurensning.

Tønnesen, D.
2014

Rapport/avhandling

Rv. 83 Seljestad - Sama, Harstad. Vurdering av luftforurensning fra tunnelmunninger.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2014

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger. Elektrisitetsverk på Suderø.

Tønnesen, D., Haugsbakk, I.
2014

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2013-mars 2014.

Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Haugsbakk, I., Nilsson, L.O., Ofstad, T., Tønnesen, D., Vadset, M., Våler, R.L.
2014

Rapport/avhandling

Ny E39 Gartnerløkka Breimyrkrysset. Luftsonekart.

Tønnesen, D.
2014

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp fra tunnelmunning ved Kverve, Ellingsøy.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2014

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Shipping emissions in the port of Oslo: inventory, mitigation strategies and future scenario.

López-Aparicio, S., Tønnesen, D., Thanh, T.N., Neilson, H.
2014

Rapport/avhandling

Kartlegging av forurensningssituasjonen i norske byer og tettsteder med vurdering av soneinndeling og av eksisterende målenettverk.

Tønnesen, D., Hak, C., Lopez-Aparicio, S., Tarrasón, L.
2014

Rapport/avhandling

Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Vurdering av utslipp til luft.

Berglen, T.F., Tønnesen, D., Solberg, S.
2014

Rapport/avhandling

Metaller ved Xstrata. Vurdering av målt konsentrasjonsnivå.

Tønnesen, D.
2013

Rapport/avhandling

Esso Slagentangen. Oppsummering måleprogram 2006-2011.

Berglen, T.F., Tønnesen, D., Andresen, E., Arnesen, K., Li, L., Ofstad, T., Rode, A., Schmidbauer, N.
2013

Rapport/avhandling

Air quality data. Bakka station 2011-2012.

Tønnesen, D.
2013

Tidsskriftspublikasjon

Health risk analysis for emissions to air from CO2 Technology Centre Mongstad.

de Koeijer, G., Talstad, V.R., Nepstad, S., Tønnesen, D., Falk-Pedersen, O., Maree, Y., Nielsen, C.
2013

Rapport/avhandling

Fjernvarmesentral i Torshavn. Vurdering av beregninger.

Tønnesen, D.
2013

Konferansebidrag og faglig presentasjon

ModLUFT - et web basert hjelpemiddel for bruk av modeller til beregning av luftkvalitet.

Tønnesen, D.
2013

Rapport/avhandling

Air quality zone delimitation in Norway. Evaluation and delimitation proposal.

Lopez-Aparicio, S., Tønnesen, D.
2013

Rapport/avhandling

Utfasing av oljefyring. Konsentrasjonsbidrag til PM10 og NO2 i Oslo.

Tønnesen, D., Høiskar, B.A.K.
2013

Rapport/avhandling

TK-4103C/D Mongstad. Spredningsberegninger.

Berglen, T.F., Tønnesen, D., Haugsbakk, I.
2013

Rapport/avhandling

Statoil raffineri Mongstad. Måleprogram luft- og nedbørkvalitet 2011 -2013.

Berglen, T.F., Schulze, D., Basteson, E., Haugsbakk, I., Lunder, H., Schmidbauer, N., Tønnesen, D.
2013

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2012 - mars 2013.

Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Haugsbakk, I., Nilsson, L.O., Ofstad, T., Tønnesen, D., Vadset, M., Våler, R.L.
2013

Rapport/avhandling

Luftkvalitet ved E6. LHLs tomt ved Jessheim.

Tønnesen, D.
2013

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger Toten Metall AS

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2012

Rapport/avhandling

Luftkvalitet i Hamar. Måleprogram desember 2010 - juni 2011.

Tønnesen, D., Berglen, T.F.
2012

Rapport/avhandling

Målinger av luftkvalitet og nedbørkvalitet på Tjeldbergodden oktober 2009 - september 2010.

Tønnesen, D., Haugsbakk, I.
2012

Rapport/avhandling

Belastning av støv og PAH ved Mongstad. Oktober 2009 - mai 2010.

Tønnesen, D.
2012

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2011-mars 2012.

Berglen, T.F., Andresen, E., Arnesen, K., Nilsson, L.O., Ofstad, T., Rode, A., Tønnesen, D., Vadset, M.
2012

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Modelling of air pollution in the border areas, methods and examples.

Berglen, T.F., Engdahl, B.J., Velken, A.v.S., Liu, L., Tønnesen, D.
2012

Rapport/avhandling

SK-1401 Mongstad. Spredningsberegninger.

Tønnesen, D., Berglen, T.F.
2012

Rapport/avhandling

E16 Bjørum - Skaret. Vurdering av luftforurensning fra tunnelmunninger.

Tønnesen, D., Haugsbakk, I.
2012

Rapport/avhandling

Veileder. Beregning av skorsteinshøyde.

Tønnesen, D., Borgnes, D.
2012

Rapport/avhandling

Vurdering av luftkvalitet. Måledataanalyse og litteraturstudie.

Gjerstad, K.I., Sundvor, I., Tønnesen, D.
2012

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra ny energisentral i Nydalen, Oslo.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2011

Rapport/avhandling

Målinger av luftkvalitet i Kongsberg.

Tønnesen, D.
2011

Rapport/avhandling

Evaluering av vindforhold, snømengder og saltbelastning. Hammerfest 2009-2010.

Tønnesen, D.
2011

Rapport/avhandling

SK-1531 Mongstad. Spredningsberegninger og HMS-vurdering.

Berglen, T.F., Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2011

Rapport/avhandling

Update and improvement of dispersion calculations for emissions to air from TCM's amine plant. Part l-Worst case nitrosamines and nitramines.

Tønnesen, D.
2011

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2010-mars 2011.

Berglen, T.F., Arnesen, K., Rode, A., Tønnesen, D.
2011

Rapport/avhandling

Målinger av meteorologi og luftkvalitet i Sauda oktober 2010 - mars 2011.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2011

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp av fluorholdig luft fra FESIL RANA METALL AS, Mo i Rana.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2011

Rapport/avhandling

NO2-beregninger for 2010 og 2025 i Oslo og Bærum. Bidrag fra dieselbiler og mulige tiltak .

Sundvor, I., Tarrasón, L., Walker, S-E., Tønnesen, D.
2011

Rapport/avhandling

SO2 Kårstø. Miljøkonsekvenser av økte utslipp.

Berglen, T.F., Høgåsen, T., Liu, L., Tønnesen, D., Wathne, B.M.
2011

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp av NOx til luft fra Salten verk.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2011

Rapport/avhandling

Baseline study on air and precipitation quality for CO2 Technology Centre Mongstad.

Tønnesen, D., Dye, C., Bøhler, T.
2011

Rapport/avhandling

Reviderte spredningsberegninger for utslipp til luft fra energisentral i Nydalen, Oslo.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2011

Rapport/avhandling

Final report: Air quality management feasibility study for Armenia.

Randall, S., Tønnesen, D., Liu, L.
2011

Rapport/avhandling

Update and improvement of dispersion calculations for emissions to air from TCM's amine plant. Part II-Likely case nitrosamines, nitramines and formaldehyde.

Tønnesen, D.
2011

Rapport/avhandling

Update of background concentrations over Norway.

Schneider, P., Tønnesen, D., Denby, B.
2011

Rapport/avhandling

Støvavsetning ved Lunckefjell. Spredningsberegninger for gruvedrift.

Tønnesen, D.
2010

Rapport/avhandling

Ny Hot Oil Heater ved Kollsnes prosessanlegg. Vurdering av utslipp til luft.

Berglen, T.F., Tønnesen, D.A.
2010

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et fragmenteringsanlegg ved Eigersund.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2010

Rapport/avhandling

Utslipp av løsemidler ved Weifa AS. Utslippsmålinger og spredningsberegninger.

Tønnesen, D.
2010

Rapport/avhandling

Tromsøsundtunnelen. Vurdering av luftforurensning fra tunnelmunninger og luftetårn.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2010

Rapport/avhandling

Indoor air measurement. Invitrogen Dynal AS.

Tønnesen, D.
2010

Rapport/avhandling

CO2 Technology Centre Mongstad - updated air dispersion calculations. Update of OR 12/2008.

Berglen, T.F., Tønnesen, D., Dye, C., Karl, M., Knudsen, S., Tarrasón, L.
2010

Rapport/avhandling

Støvavsetning ved Lunckefjell. Spredningsberegninger for gruvedrift. Revidert utgave.

Tønnesen, D.
2010

Rapport/avhandling

Reviderte spredningsberegninger. Utslipp fra raffineringsprosess for ferromangan i Sauda.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2010

Rapport/avhandling

Kollsnes Prosessanlegg i Øygarden. Måleprogram luft- og nedbørkvalitet 2008-2009.

Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Arnesen, K., Bäcklund, A., Bjerke, A., Hansen, T., Kalvenes, Ø., Manø, S., Schmidbauer, N., Tønnesen, D., Uggerud, H.T., Vadset, M.
2010

Rapport/avhandling

Reviderte spredningsberegninger for utslipp til luft fra Eidsiva Bioenergi AS Kallerud, Gjøvik

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2010

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp av ammoniakkholdig luft ved Leangen idrettsanlegg, Trondheim.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2010

Rapport/avhandling

Tungmetallutslipp til luft fra aluminiumsindustrien i Norge.

Tønnesen, D., Haugsbakk, I.
2010

Rapport/avhandling

Urban air pollution 2000-2015. Results from monitoring and modeling in Oslo and Trondheim.

Tønnesen, D.
2010

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2009-mars 2010.

Berglen, T.F., Andresen, E., Arnesen, K., Kalvenes, Ø., Ofstad, T., Rode, A., Tønnesen, D.A., Uggerud, H.T., Vadset, M.
2010

Rapport/avhandling

Mission report. Air quality management feasibility study for Yerevan, Armenia.

Liu, L., Tønnesen, D.
2010

Rapport/avhandling

Luftkvalitet Geiranger sommeren 2010.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2010

Rapport/avhandling

Magnus Paulsons vei på Snarøya. Beregning av luftforurensningsbelastning.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2009

Rapport/avhandling

Air quality monitoring network optimization. Haifa region townships association for environmental quality.

Tønnesen, D.
2009

Rapport/avhandling

Source contribution. Air pollution in the Haifa region.

Tønnesen, D.
2009

Rapport/avhandling

Kondensatlekkasje Kollsnes Prosessanlegg 19. mai 2009. Konsekvenser av utslipp til luft.

Berglen, Tore F., Tønnesen, D.
2009

Rapport/avhandling

Beregning av luftforurensningsbelastning ved Fornebuveien 39.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2009

Rapport/avhandling

Nydalsveien 16-21 og 30c, Nydalen. Beregning av luftforurensningsbelastning.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2008

Rapport/avhandling

Test Centre Mongstad. Spredningsberegninger for utslipp til luft fra Test Centre Mongstad (TCM).

Berglen, T.F., Gjerstad, K.I., Knudsen, S., Mc Innes, H., Tønnesen, D.
2008

Rapport/avhandling

Reviderte spredningsberegninger for utslipp til luft fra en gassturbin, StatoilHydro Tjeldbergodden.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2008

Rapport/avhandling

Støvmålinger ved Stabæk. Tunnelanlegg for jernbane Lysaker-Sandvika.

Tønnesen, D.
2008

Rapport/avhandling

Belastning av svevestøv fra Vaule Sandtak.

Tønnesen, D.
2008

Rapport/avhandling

Overvåking av luftkvalitet ved StatoilHydro Mongstad i perioden november 2006 - oktober 2007.

Tønnesen, D.
2008

Rapport/avhandling

Belastning av svevestøv fra masseuttak i Kolfjellet.

Tønnesen, D.
2008

Rapport/avhandling

Belastning av svevestøv fra masseuttak i Torsteinsfjellet.

Tønnesen, D.
2008

Rapport/avhandling

Scenario dispersion and exposure calculations of NO2 for 2010, 2015 and 2020 for Oslo.

Tønnesen, D., Sundvor, I.
2008

Rapport/avhandling

Beregning av svevestøvkonsentrasjoner i Mo i Rana.

Tønnesen, D.
2008

Rapport/avhandling

Urban background levels of dioxin and PCB in Oslo.

Schlabach, M., Tønnesen, D.
2008

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra energigjenvinningsanlegg på Karmøy.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2007

Rapport/avhandling

Forskningskampanjen 2006 - Regnsjekken. Forskningskampanje som del av Forskningsdagene 2006.

Innset, B., Tønnesen, D., Johnsrud, M., Iden, K.A., Kolstad, E.
2007

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for NOx og vanndamp. Reservekraftverk på Nyhamna.

Tønnesen, D.
2007

Rapport/avhandling

Støvutslipp ved Koksanlegg, Statoil Mongstad. Avsetningsmålinger og spredningsberegninger.

Tønnesen, D.
2007

Rapport/avhandling

Utvidet produksjon ved Elkem Aluminium Mosjøen. Spredningsberegninger.

Tønnesen, D.
2007

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra kalkovn ved NorFraKalk, Verdal.

Tønnesen, D.
2007

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra energigjenvinningsanlegg på Karmøy, revidert utgave.

Haugsbakk, I, Tønnesen, D.
2007

Del av bok/rapport

Model calculations to estimate urban levels of particulate matter in Oslo.

Laupsa, H., Denby, B., Slørdal, L.H., Tønnesen, D.
2007

Rapport/avhandling

Svevestøvmålinger i Moss.

Tønnesen, D.
2007

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger Alnabru.

Laupsa, H., Tønnesen, D., Lützenkirchen, S.
2007

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft ved Espern, Hamar.

Tønnesen, D., Haugsbakk, I.
2007

Rapport/avhandling

Måledata. April 2006-Juni 2007. Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG.

Tønnesen, D.
2007

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et fjernvarmeanlegg i Skedsmo kommune.

Haugsbakk, I, Tønnesen, D.
2007

Rapport/avhandling

Baseline dispersion and exposure calculations of PM10 and NO2 for 2010, 2015, and 2020 for Oslo.

Laupsa, H., Slørdal, L.H., Krognes, T., Tønnesen, D.
2007

Rapport/avhandling

RV 303 Dronningens gate. Vurdering av luftforurensning ved Torstrand skole.

Tønnesen, D.
2006

Rapport/avhandling

Evaluering av meteorologiske målinger på Melkøya. Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG.

Tønnesen, D.
2006

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra energianlegg i Kristiansand.

Tønnesen, D., Haugsbakk, I.
2006

Rapport/avhandling

Oppdatering av utslipp fra skipstrafikk, Melkøya. Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG.

Tønnesen, D.
2006

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra ny fyrhuspipe på Borregaard i Sarpsborg.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2006

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra fyrhuspipe på Borregaard i Sarpsborg.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2006

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp av fluorider til luft fra beiseanlegg hos Høiax AS på Lisleby.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2006

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger av PM2,5 for Oslo vinteren 2003-2004. Effekt av temperaturkorreksjon av vedfyringsutslippet.

Larssen, S., Laupsa, H., Slørdal, L.H., Tønnesen, D., Hagen, L.O.
2006

Rapport/avhandling

Oppdaterte spredningsberegninger for utslipp til luft fra Sarpsborg Energigjenvinning 2 (SE2).

Tønnesen, D.
2006

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra planlagte biobrenselanlegg på Hvalsmoen.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2006

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra Unikorn, Hamar.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2006

Rapport/avhandling

E 39 - Sandved - Stangeland. Vurdering av luftforurensning fra kulverter.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2006

Rapport/avhandling

E6 øst parsell Nidelv Bru - Grillstad. Vurdering av luftforurensning fra tunnelmunninger.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2006

Rapport/avhandling

Den Tyske Skole, Nydalen. Beregning av luftforurensningsbelastning.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2006

Rapport/avhandling

Rektorhaugen barnehage. Vurdering av påvirkning av luftforurensning fra tunnelmunning.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2006

Rapport/avhandling

Beregning av lokal luftforurensing i forbindelse med Oslopakke 3.

Tønnesen, D., Mc Innes, H., Laupsa, H.
2006

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et gasskraftverk med CO2 fangstanlegg på Kårstø.

Tønnesen, D.
2006

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger av utslipp til luft fra Follum fabrikker.

Tønnesen, D.
2006

Rapport/avhandling

Fremskaffing av faglig grunnlag for revisjon av 1. datterdirektiv, partikler.

Laupsa, H., Slørdal, L.H., Tønnesen, D.
2005

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Emission model for roadside emissions of PM10.

Tønnesen, D.
2005

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Model calculations to estimate urban levels of particulate matter in Oslo, with respect to the requirements of the EU directives.

Laupsa, H., Denby, B., Slørdal, L.H., Tønnesen, D.
2005

Rapport/avhandling

Rikets Miljøtilstand 2003.

Laupsa, H., Tønnesen, D., Krognes, T., Bruno, M., Walker, S.E.
2005

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra gasskraft i Hammerfest.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2005

Rapport/avhandling

E39 Svegatjørn-Rådal. Vurdering av luftforurensning fra tunnelmunninger.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2005

Rapport/avhandling

Undersøkelse av svevestøv ved veier. Elevbasert forskningskampanje som del av Forskningsdagene 2004.

Tønnesen, D., Endregard, G.
2005

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Air exposures: Making children aware. Two Norwegian campaigns.

Innset, B., Endregard, G., Tønnesen, D., Bartonova, A., Sandås, A., Lauvanger, E.G.
2005

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et fragmenteringsanlegg på Vigrestad.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2005

Del av bok/rapport

Model calculations to estimate urban levels of particulate matter in Oslo, with respect to the requirements of the EU directives.

Laupsa, H., Denby, B., Slørdal, L.H., Tønnesen, D.
2005

Del av bok/rapport

Emission model for roadside emissions of PM10.

Tønnesen, D.
2005

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Urban Exposure. Air quality management system for the township of Haifa, Israel. Powerpoint presentation.

Laupsa, H., Fløisand, I., Tønnesen, D., Denby, B.
2005

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Hvordan kan forenklede beregninger av luftkvalitet gjennomføres? Powerpoint presentasjon.

Tønnesen, D.A.
2005

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Hvilke styrker og svakheter har dagens modellverktøy?

Tønnesen, D.
2005

Rapport/avhandling

Produksjon av forbakte anoder ved Elkem Aluminium Mosjøen. Spredningsberegninger.

Tønnesen, D.
2004

Rapport/avhandling

Miljøundersøkelsene hovedveiomlegging Oslo Øst. Sluttundersøkelse. Hovedveiomlegging Oslo Øst-Svartdalstunnelen. Beregning av luftforurensning og eksponering.

Tønnesen, D., Walker, S.E., Haugsbakk, I.
2004

Rapport/avhandling

Støvfallsmåling og spredningsberegning.Skretting, Stavanger.

Tønnesen, D.
2003

Rapport/avhandling

Rambekk renseanlegg, Gjøvik. Spredning av lukt fra rensing av avløpsvann.

Tønnesen, D., Haugsbakk, I.
2003

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra Mat og Emballasje Gjenvinning AS. Rygh Industriområde, Tønsberg.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2003

Rapport/avhandling

Forurensningsberegninger. Groruddalen.

Laupsa, H., Tønnesen, D.
2003

Rapport/avhandling

Veibanedata til forbedring av støvutslippsmodul i AirQUIS.

Tønnesen, D.
2003

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for SO2-utslipp til luft. Outokumpu Norzink AS.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2002

Rapport/avhandling

Beregning av luftkvalitet. Kværnerområdet i Lodalen.

Tønnesen, D.
2002

Rapport/avhandling

Målinger av svevestøv ved Lysaker brygge vinteren 2001/02.

Tønnesen, D.
2002

Tidsskriftspublikasjon

Uncertainty analysis of modelling studies included in air quality assessments.

Moussiopoulos, N., Sahm, P., Munchow, S., Tønnesen, D., de Leeuw, F., Tarrasón, L.
2002

Rapport/avhandling

Kloppedalsmyren, Bergen. Beregning av luftforurensningsbelastning.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2002

Rapport/avhandling

Tunneler i Oslo. Luftkvalitetsberegning i forhold til Forurensningsloven.

Tønnesen, D.
2001

Rapport/avhandling

Vurdering av luftkvalitet i forbindelse med planlagt vegtunnel i Tønsberg.

Tønnesen, D.
2001

Rapport/avhandling

Beregning av luftkvalitet. Sinsen-Økern.

Tønnesen, D.
2001

Rapport/avhandling

Beregning av utslipp og spredning av luktende stoffer fra Bøler avfallsdeponi.

Tønnesen, D.
2001

Rapport/avhandling

Haugerudhagan, Oslo. Beregning av luftforurensningsbelastning.

Haugsbakk, I. og Tønnesen, D.
2001

Rapport/avhandling

Utvikling, testing og implementering av prognosemodell for meteorologi og luftkvalitet i Stavanger.

Køltzow, M.Ø., Jablonska, H., Berge, E., Tønnesen, D., Bøhler, T.
2001

Rapport/avhandling

Luftkvalitetsberegninger i forbindelse med etablering av Norges Varemesse på Lillestrøm.

Tønnesen, D., Haugsbakk, I.
2000

Rapport/avhandling

Utbygging av etappe 1 i Bjørvika. Beregning av luftforurensning.

Tønnesen, D.
2000

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp fra et kogenereringsanlegg på Tjeldbergodden.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2000

Rapport/avhandling

Forurensningsnivå i Mo i Rana. Bakgrunnsbelastning for pyrolyseanlegg.

Tønnesen, D.
2000

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp fra energianlegg i Tromsø.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2000

Rapport/avhandling

Foreløpig vurdering av luftforurensningen i Norge, etter EUs nye luftkvalitetsdirektiver.

Larssen, S., Hagen, L.O., Tønnesen, D.
2000

Rapport/avhandling

Stad Skipstunnel. Vurdering av luftforureining ved tunnelportalar.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2000

Rapport/avhandling

Bakgrunnsverdier for VLUFT bestemt med AirQUIS-EPISODE.

Tønnesen, D., Slørdal, L.H.
2000

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft av styrén fra Norsafe AS.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2000

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra energianlegg i Tromsø. Revidert rapport.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2000

Rapport/avhandling

Programdokumentasjon VLUFT versjon 4.4.

Tønnesen, D.
2000

Rapport/avhandling

Vurdering av luktutbredelse fra Kildal Kompost.

Tønnesen, D.
2000

Rapport/avhandling

GEO-2110 Country programme for phasing out of lead in gasoline in Georgia. Volume 1: Assessment of the existing situation and development of baselines.

Clench-Aas, J., Parks, P.J., Sandvei, K., Tønnesen, D., Jurulli, M., Dolidze, A., Tkhilava, N., Abramishvili, G.
2000

Dag Tønnesen har 184 publikasjoner ved NILU

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp av PAH fra Alcoa Lista

Tønnesen, Dag Arild
2018

Rapport/avhandling

Air quality in Norwegian cities in 2015. Evaluation Report for NBV Main Results.

Tarrasón, Leonor; Sousa Santos, Gabriela; Vo, Dam Thanh; Vogt, Matthias; Lopez-Aparicio, Susana; Denby, Bruce; Tønnesen, Dag Arild; Sundvor, Ingrid; Røen, Håvard Vika; Høiskar, Britt Ann Kåstad
2018

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2017.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen
2018

Rapport/avhandling

Dataanalyse av støvmålinger i Narvik

Tønnesen, Dag Arild
2018

Rapport/avhandling

Utslipp fra GE Healthcare. Spredningsberegninger for Lindesnes Fabrikker.

Tønnesen, Dag Arild
2018

Rapport/avhandling

Rv. 706 Sluppen - Sivert Dahlens veg. Luftsonekart.

Tønnesen, D.
2017

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Air pollution - measurements and modelling.

Tønnesen, D.
2017

Rapport/avhandling

Utslipp av nikkel fra Glencore. Sprednings- og eksponeringsberegninger.

Tønnesen, D.
2017

Tidsskriftspublikasjon

Shipping emissions in a Nordic port: Assessment of mitigation strategies.

López-Aparicio, S., Tønnesen, D., Thanh, T. N., & Neilson, H.
2017

Rapport/avhandling

Oppfølgende målinger, Nationaltheatret stasjon. Innemiljø, Narvesenkiosken.

Tønnesen, D.
2017

Rapport/avhandling

Assesment of impact from fuel change. Power production at the Draugen platform.

Tønnesen, D.
2017

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet kalenderåret 2016.

Berglen, T. F., Dauge, F., Andresen, E., Svendby, T. M., Tønnesen, D., Vadset, M., & Våler, R. L.
2017

Rapport/avhandling

Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Oppdatering av OR 25/2014.

Berglen, T. F., Tønnesen, D., & Solberg, S.
2017

Rapport/avhandling

Verifisering av skorsteinshøyder i forbindelse med utvidelse av aluminiumsmelteverket på Karmøy.

Tønnesen, D.
2016

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2015-mars 2016.

Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Nilsson, L.O., Svendby, T.M., Tønnesen, D., Vadset, M., Våler, R.L.
2016

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Pollution from nickel smelters in Norwegian-Russian border area, a combined monitoring and modelling study.

Berglen, T.F., Heimstad, E., Solberg, S., Svendby, T.M., Tønnesen, D.
2016

Rapport/avhandling

Nasjonalt beregningsverktøy - AP5. Tettsteder og industri, datainnsamling og validering av forenklet metode.

Tønnesen, D.
2016

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Hvordan dannes skyer.

Tønnesen, D.
2016

Rapport/avhandling

Luftkvalitetsberegninger for Oslo Lufthavn.

Tønnesen, D., Hak, C., Lopez-Aparicio, S., Sousa Santos, G., Vogt, M., Berdal, M., & Lindholm, M.
2016

Del av bok/rapport

Contribution from shipping to current and future urban air pollution - A case study in Oslo.

Lopez-Aparicio, S., Tønnesen, D., Thanh, T.N., Neilson, H.
2015

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Contribution from shipping to current and future urban air pollution - A case study in Oslo.

Lopez-Aparicio, S., Tønnesen, D., Thanh, T.N., Neilson, H.
2015

Rapport/avhandling

Nasjonalt beregningsverktøy - AP5. Tettsteder og industri, metodebeskrivelse.

Tønnesen, D.
2015

Rapport/avhandling

Pollutant emissions from LNG fuelled ships. Assessment and recommendations.

Lopez-Aparicio, S., Tønnesen, D.
2015

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2014-mars 2015.

Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Nilsson, L.O., Tønnesen, D., Vadset, M., Våler, R.L.
2015

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp fra tunnelmunninger i Hammerfest.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2015

Rapport/avhandling

Utbedret E6 øst for Trondheim. Beregnet luftkvalitet 2040.

Tønnesen, D.
2015

Rapport/avhandling

Gassco Kårstø. Miljøkonsekvenser av økte NOx-utslipp.

Tønnesen, D., Berglen, T.F., Svendby, T.
2015

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Kartlegging av lokal luftforurensning.

Tønnesen, D.
2014

Rapport/avhandling

Rv. 83 Seljestad - Sama, Harstad. Vurdering av luftforurensning fra tunnelmunninger.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2014

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger. Elektrisitetsverk på Suderø.

Tønnesen, D., Haugsbakk, I.
2014

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2013-mars 2014.

Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Haugsbakk, I., Nilsson, L.O., Ofstad, T., Tønnesen, D., Vadset, M., Våler, R.L.
2014

Rapport/avhandling

Ny E39 Gartnerløkka Breimyrkrysset. Luftsonekart.

Tønnesen, D.
2014

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp fra tunnelmunning ved Kverve, Ellingsøy.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2014

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Shipping emissions in the port of Oslo: inventory, mitigation strategies and future scenario.

López-Aparicio, S., Tønnesen, D., Thanh, T.N., Neilson, H.
2014

Rapport/avhandling

Kartlegging av forurensningssituasjonen i norske byer og tettsteder med vurdering av soneinndeling og av eksisterende målenettverk.

Tønnesen, D., Hak, C., Lopez-Aparicio, S., Tarrasón, L.
2014

Rapport/avhandling

Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Vurdering av utslipp til luft.

Berglen, T.F., Tønnesen, D., Solberg, S.
2014

Rapport/avhandling

Metaller ved Xstrata. Vurdering av målt konsentrasjonsnivå.

Tønnesen, D.
2013

Rapport/avhandling

Esso Slagentangen. Oppsummering måleprogram 2006-2011.

Berglen, T.F., Tønnesen, D., Andresen, E., Arnesen, K., Li, L., Ofstad, T., Rode, A., Schmidbauer, N.
2013

Rapport/avhandling

Air quality data. Bakka station 2011-2012.

Tønnesen, D.
2013

Tidsskriftspublikasjon

Health risk analysis for emissions to air from CO2 Technology Centre Mongstad.

de Koeijer, G., Talstad, V.R., Nepstad, S., Tønnesen, D., Falk-Pedersen, O., Maree, Y., Nielsen, C.
2013

Rapport/avhandling

Fjernvarmesentral i Torshavn. Vurdering av beregninger.

Tønnesen, D.
2013

Konferansebidrag og faglig presentasjon

ModLUFT - et web basert hjelpemiddel for bruk av modeller til beregning av luftkvalitet.

Tønnesen, D.
2013

Rapport/avhandling

Air quality zone delimitation in Norway. Evaluation and delimitation proposal.

Lopez-Aparicio, S., Tønnesen, D.
2013

Rapport/avhandling

Utfasing av oljefyring. Konsentrasjonsbidrag til PM10 og NO2 i Oslo.

Tønnesen, D., Høiskar, B.A.K.
2013

Rapport/avhandling

TK-4103C/D Mongstad. Spredningsberegninger.

Berglen, T.F., Tønnesen, D., Haugsbakk, I.
2013

Rapport/avhandling

Statoil raffineri Mongstad. Måleprogram luft- og nedbørkvalitet 2011 -2013.

Berglen, T.F., Schulze, D., Basteson, E., Haugsbakk, I., Lunder, H., Schmidbauer, N., Tønnesen, D.
2013

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2012 - mars 2013.

Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Haugsbakk, I., Nilsson, L.O., Ofstad, T., Tønnesen, D., Vadset, M., Våler, R.L.
2013

Rapport/avhandling

Luftkvalitet ved E6. LHLs tomt ved Jessheim.

Tønnesen, D.
2013

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger Toten Metall AS

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2012

Rapport/avhandling

Luftkvalitet i Hamar. Måleprogram desember 2010 - juni 2011.

Tønnesen, D., Berglen, T.F.
2012

Rapport/avhandling

Målinger av luftkvalitet og nedbørkvalitet på Tjeldbergodden oktober 2009 - september 2010.

Tønnesen, D., Haugsbakk, I.
2012

Rapport/avhandling

Belastning av støv og PAH ved Mongstad. Oktober 2009 - mai 2010.

Tønnesen, D.
2012

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2011-mars 2012.

Berglen, T.F., Andresen, E., Arnesen, K., Nilsson, L.O., Ofstad, T., Rode, A., Tønnesen, D., Vadset, M.
2012

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Modelling of air pollution in the border areas, methods and examples.

Berglen, T.F., Engdahl, B.J., Velken, A.v.S., Liu, L., Tønnesen, D.
2012

Rapport/avhandling

SK-1401 Mongstad. Spredningsberegninger.

Tønnesen, D., Berglen, T.F.
2012

Rapport/avhandling

E16 Bjørum - Skaret. Vurdering av luftforurensning fra tunnelmunninger.

Tønnesen, D., Haugsbakk, I.
2012

Rapport/avhandling

Veileder. Beregning av skorsteinshøyde.

Tønnesen, D., Borgnes, D.
2012

Rapport/avhandling

Vurdering av luftkvalitet. Måledataanalyse og litteraturstudie.

Gjerstad, K.I., Sundvor, I., Tønnesen, D.
2012

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra ny energisentral i Nydalen, Oslo.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2011

Rapport/avhandling

Målinger av luftkvalitet i Kongsberg.

Tønnesen, D.
2011

Rapport/avhandling

Evaluering av vindforhold, snømengder og saltbelastning. Hammerfest 2009-2010.

Tønnesen, D.
2011

Rapport/avhandling

SK-1531 Mongstad. Spredningsberegninger og HMS-vurdering.

Berglen, T.F., Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2011

Rapport/avhandling

Update and improvement of dispersion calculations for emissions to air from TCM's amine plant. Part l-Worst case nitrosamines and nitramines.

Tønnesen, D.
2011

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2010-mars 2011.

Berglen, T.F., Arnesen, K., Rode, A., Tønnesen, D.
2011

Rapport/avhandling

Målinger av meteorologi og luftkvalitet i Sauda oktober 2010 - mars 2011.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2011

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp av fluorholdig luft fra FESIL RANA METALL AS, Mo i Rana.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2011

Rapport/avhandling

NO2-beregninger for 2010 og 2025 i Oslo og Bærum. Bidrag fra dieselbiler og mulige tiltak .

Sundvor, I., Tarrasón, L., Walker, S-E., Tønnesen, D.
2011

Rapport/avhandling

SO2 Kårstø. Miljøkonsekvenser av økte utslipp.

Berglen, T.F., Høgåsen, T., Liu, L., Tønnesen, D., Wathne, B.M.
2011

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp av NOx til luft fra Salten verk.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2011

Rapport/avhandling

Baseline study on air and precipitation quality for CO2 Technology Centre Mongstad.

Tønnesen, D., Dye, C., Bøhler, T.
2011

Rapport/avhandling

Reviderte spredningsberegninger for utslipp til luft fra energisentral i Nydalen, Oslo.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2011

Rapport/avhandling

Final report: Air quality management feasibility study for Armenia.

Randall, S., Tønnesen, D., Liu, L.
2011

Rapport/avhandling

Update and improvement of dispersion calculations for emissions to air from TCM's amine plant. Part II-Likely case nitrosamines, nitramines and formaldehyde.

Tønnesen, D.
2011

Rapport/avhandling

Update of background concentrations over Norway.

Schneider, P., Tønnesen, D., Denby, B.
2011

Rapport/avhandling

Støvavsetning ved Lunckefjell. Spredningsberegninger for gruvedrift.

Tønnesen, D.
2010

Rapport/avhandling

Ny Hot Oil Heater ved Kollsnes prosessanlegg. Vurdering av utslipp til luft.

Berglen, T.F., Tønnesen, D.A.
2010

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et fragmenteringsanlegg ved Eigersund.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2010

Rapport/avhandling

Utslipp av løsemidler ved Weifa AS. Utslippsmålinger og spredningsberegninger.

Tønnesen, D.
2010

Rapport/avhandling

Tromsøsundtunnelen. Vurdering av luftforurensning fra tunnelmunninger og luftetårn.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2010

Rapport/avhandling

Indoor air measurement. Invitrogen Dynal AS.

Tønnesen, D.
2010

Rapport/avhandling

CO2 Technology Centre Mongstad - updated air dispersion calculations. Update of OR 12/2008.

Berglen, T.F., Tønnesen, D., Dye, C., Karl, M., Knudsen, S., Tarrasón, L.
2010

Rapport/avhandling

Støvavsetning ved Lunckefjell. Spredningsberegninger for gruvedrift. Revidert utgave.

Tønnesen, D.
2010

Rapport/avhandling

Reviderte spredningsberegninger. Utslipp fra raffineringsprosess for ferromangan i Sauda.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2010

Rapport/avhandling

Kollsnes Prosessanlegg i Øygarden. Måleprogram luft- og nedbørkvalitet 2008-2009.

Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Arnesen, K., Bäcklund, A., Bjerke, A., Hansen, T., Kalvenes, Ø., Manø, S., Schmidbauer, N., Tønnesen, D., Uggerud, H.T., Vadset, M.
2010

Rapport/avhandling

Reviderte spredningsberegninger for utslipp til luft fra Eidsiva Bioenergi AS Kallerud, Gjøvik

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2010

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp av ammoniakkholdig luft ved Leangen idrettsanlegg, Trondheim.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2010

Rapport/avhandling

Tungmetallutslipp til luft fra aluminiumsindustrien i Norge.

Tønnesen, D., Haugsbakk, I.
2010

Rapport/avhandling

Urban air pollution 2000-2015. Results from monitoring and modeling in Oslo and Trondheim.

Tønnesen, D.
2010

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2009-mars 2010.

Berglen, T.F., Andresen, E., Arnesen, K., Kalvenes, Ø., Ofstad, T., Rode, A., Tønnesen, D.A., Uggerud, H.T., Vadset, M.
2010

Rapport/avhandling

Mission report. Air quality management feasibility study for Yerevan, Armenia.

Liu, L., Tønnesen, D.
2010

Rapport/avhandling

Luftkvalitet Geiranger sommeren 2010.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2010

Rapport/avhandling

Magnus Paulsons vei på Snarøya. Beregning av luftforurensningsbelastning.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2009

Rapport/avhandling

Air quality monitoring network optimization. Haifa region townships association for environmental quality.

Tønnesen, D.
2009

Rapport/avhandling

Source contribution. Air pollution in the Haifa region.

Tønnesen, D.
2009

Rapport/avhandling

Kondensatlekkasje Kollsnes Prosessanlegg 19. mai 2009. Konsekvenser av utslipp til luft.

Berglen, Tore F., Tønnesen, D.
2009

Rapport/avhandling

Beregning av luftforurensningsbelastning ved Fornebuveien 39.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2009

Rapport/avhandling

Nydalsveien 16-21 og 30c, Nydalen. Beregning av luftforurensningsbelastning.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2008

Rapport/avhandling

Test Centre Mongstad. Spredningsberegninger for utslipp til luft fra Test Centre Mongstad (TCM).

Berglen, T.F., Gjerstad, K.I., Knudsen, S., Mc Innes, H., Tønnesen, D.
2008

Rapport/avhandling

Reviderte spredningsberegninger for utslipp til luft fra en gassturbin, StatoilHydro Tjeldbergodden.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2008

Rapport/avhandling

Støvmålinger ved Stabæk. Tunnelanlegg for jernbane Lysaker-Sandvika.

Tønnesen, D.
2008

Rapport/avhandling

Belastning av svevestøv fra Vaule Sandtak.

Tønnesen, D.
2008

Rapport/avhandling

Overvåking av luftkvalitet ved StatoilHydro Mongstad i perioden november 2006 - oktober 2007.

Tønnesen, D.
2008

Rapport/avhandling

Belastning av svevestøv fra masseuttak i Kolfjellet.

Tønnesen, D.
2008

Rapport/avhandling

Belastning av svevestøv fra masseuttak i Torsteinsfjellet.

Tønnesen, D.
2008

Rapport/avhandling

Scenario dispersion and exposure calculations of NO2 for 2010, 2015 and 2020 for Oslo.

Tønnesen, D., Sundvor, I.
2008

Rapport/avhandling

Beregning av svevestøvkonsentrasjoner i Mo i Rana.

Tønnesen, D.
2008

Rapport/avhandling

Urban background levels of dioxin and PCB in Oslo.

Schlabach, M., Tønnesen, D.
2008

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra energigjenvinningsanlegg på Karmøy.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2007

Rapport/avhandling

Forskningskampanjen 2006 - Regnsjekken. Forskningskampanje som del av Forskningsdagene 2006.

Innset, B., Tønnesen, D., Johnsrud, M., Iden, K.A., Kolstad, E.
2007

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for NOx og vanndamp. Reservekraftverk på Nyhamna.

Tønnesen, D.
2007

Rapport/avhandling

Støvutslipp ved Koksanlegg, Statoil Mongstad. Avsetningsmålinger og spredningsberegninger.

Tønnesen, D.
2007

Rapport/avhandling

Utvidet produksjon ved Elkem Aluminium Mosjøen. Spredningsberegninger.

Tønnesen, D.
2007

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra kalkovn ved NorFraKalk, Verdal.

Tønnesen, D.
2007

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra energigjenvinningsanlegg på Karmøy, revidert utgave.

Haugsbakk, I, Tønnesen, D.
2007

Del av bok/rapport

Model calculations to estimate urban levels of particulate matter in Oslo.

Laupsa, H., Denby, B., Slørdal, L.H., Tønnesen, D.
2007

Rapport/avhandling

Svevestøvmålinger i Moss.

Tønnesen, D.
2007

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger Alnabru.

Laupsa, H., Tønnesen, D., Lützenkirchen, S.
2007

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft ved Espern, Hamar.

Tønnesen, D., Haugsbakk, I.
2007

Rapport/avhandling

Måledata. April 2006-Juni 2007. Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG.

Tønnesen, D.
2007

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et fjernvarmeanlegg i Skedsmo kommune.

Haugsbakk, I, Tønnesen, D.
2007

Rapport/avhandling

Baseline dispersion and exposure calculations of PM10 and NO2 for 2010, 2015, and 2020 for Oslo.

Laupsa, H., Slørdal, L.H., Krognes, T., Tønnesen, D.
2007

Rapport/avhandling

RV 303 Dronningens gate. Vurdering av luftforurensning ved Torstrand skole.

Tønnesen, D.
2006

Rapport/avhandling

Evaluering av meteorologiske målinger på Melkøya. Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG.

Tønnesen, D.
2006

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra energianlegg i Kristiansand.

Tønnesen, D., Haugsbakk, I.
2006

Rapport/avhandling

Oppdatering av utslipp fra skipstrafikk, Melkøya. Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG.

Tønnesen, D.
2006

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra ny fyrhuspipe på Borregaard i Sarpsborg.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2006

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra fyrhuspipe på Borregaard i Sarpsborg.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2006

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp av fluorider til luft fra beiseanlegg hos Høiax AS på Lisleby.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2006

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger av PM2,5 for Oslo vinteren 2003-2004. Effekt av temperaturkorreksjon av vedfyringsutslippet.

Larssen, S., Laupsa, H., Slørdal, L.H., Tønnesen, D., Hagen, L.O.
2006

Rapport/avhandling

Oppdaterte spredningsberegninger for utslipp til luft fra Sarpsborg Energigjenvinning 2 (SE2).

Tønnesen, D.
2006

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra planlagte biobrenselanlegg på Hvalsmoen.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2006

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra Unikorn, Hamar.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2006

Rapport/avhandling

E 39 - Sandved - Stangeland. Vurdering av luftforurensning fra kulverter.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2006

Rapport/avhandling

E6 øst parsell Nidelv Bru - Grillstad. Vurdering av luftforurensning fra tunnelmunninger.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2006

Rapport/avhandling

Den Tyske Skole, Nydalen. Beregning av luftforurensningsbelastning.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2006

Rapport/avhandling

Rektorhaugen barnehage. Vurdering av påvirkning av luftforurensning fra tunnelmunning.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2006

Rapport/avhandling

Beregning av lokal luftforurensing i forbindelse med Oslopakke 3.

Tønnesen, D., Mc Innes, H., Laupsa, H.
2006

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et gasskraftverk med CO2 fangstanlegg på Kårstø.

Tønnesen, D.
2006

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger av utslipp til luft fra Follum fabrikker.

Tønnesen, D.
2006

Rapport/avhandling

Fremskaffing av faglig grunnlag for revisjon av 1. datterdirektiv, partikler.

Laupsa, H., Slørdal, L.H., Tønnesen, D.
2005

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Emission model for roadside emissions of PM10.

Tønnesen, D.
2005

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Model calculations to estimate urban levels of particulate matter in Oslo, with respect to the requirements of the EU directives.

Laupsa, H., Denby, B., Slørdal, L.H., Tønnesen, D.
2005

Rapport/avhandling

Rikets Miljøtilstand 2003.

Laupsa, H., Tønnesen, D., Krognes, T., Bruno, M., Walker, S.E.
2005

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra gasskraft i Hammerfest.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2005

Rapport/avhandling

E39 Svegatjørn-Rådal. Vurdering av luftforurensning fra tunnelmunninger.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2005

Rapport/avhandling

Undersøkelse av svevestøv ved veier. Elevbasert forskningskampanje som del av Forskningsdagene 2004.

Tønnesen, D., Endregard, G.
2005

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Air exposures: Making children aware. Two Norwegian campaigns.

Innset, B., Endregard, G., Tønnesen, D., Bartonova, A., Sandås, A., Lauvanger, E.G.
2005

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et fragmenteringsanlegg på Vigrestad.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2005

Del av bok/rapport

Model calculations to estimate urban levels of particulate matter in Oslo, with respect to the requirements of the EU directives.

Laupsa, H., Denby, B., Slørdal, L.H., Tønnesen, D.
2005

Del av bok/rapport

Emission model for roadside emissions of PM10.

Tønnesen, D.
2005

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Urban Exposure. Air quality management system for the township of Haifa, Israel. Powerpoint presentation.

Laupsa, H., Fløisand, I., Tønnesen, D., Denby, B.
2005

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Hvordan kan forenklede beregninger av luftkvalitet gjennomføres? Powerpoint presentasjon.

Tønnesen, D.A.
2005

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Hvilke styrker og svakheter har dagens modellverktøy?

Tønnesen, D.
2005

Rapport/avhandling

Produksjon av forbakte anoder ved Elkem Aluminium Mosjøen. Spredningsberegninger.

Tønnesen, D.
2004

Rapport/avhandling

Miljøundersøkelsene hovedveiomlegging Oslo Øst. Sluttundersøkelse. Hovedveiomlegging Oslo Øst-Svartdalstunnelen. Beregning av luftforurensning og eksponering.

Tønnesen, D., Walker, S.E., Haugsbakk, I.
2004

Rapport/avhandling

Støvfallsmåling og spredningsberegning.Skretting, Stavanger.

Tønnesen, D.
2003

Rapport/avhandling

Rambekk renseanlegg, Gjøvik. Spredning av lukt fra rensing av avløpsvann.

Tønnesen, D., Haugsbakk, I.
2003

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra Mat og Emballasje Gjenvinning AS. Rygh Industriområde, Tønsberg.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2003

Rapport/avhandling

Forurensningsberegninger. Groruddalen.

Laupsa, H., Tønnesen, D.
2003

Rapport/avhandling

Veibanedata til forbedring av støvutslippsmodul i AirQUIS.

Tønnesen, D.
2003

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for SO2-utslipp til luft. Outokumpu Norzink AS.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2002

Rapport/avhandling

Beregning av luftkvalitet. Kværnerområdet i Lodalen.

Tønnesen, D.
2002

Rapport/avhandling

Målinger av svevestøv ved Lysaker brygge vinteren 2001/02.

Tønnesen, D.
2002

Tidsskriftspublikasjon

Uncertainty analysis of modelling studies included in air quality assessments.

Moussiopoulos, N., Sahm, P., Munchow, S., Tønnesen, D., de Leeuw, F., Tarrasón, L.
2002

Rapport/avhandling

Kloppedalsmyren, Bergen. Beregning av luftforurensningsbelastning.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2002

Rapport/avhandling

Tunneler i Oslo. Luftkvalitetsberegning i forhold til Forurensningsloven.

Tønnesen, D.
2001

Rapport/avhandling

Vurdering av luftkvalitet i forbindelse med planlagt vegtunnel i Tønsberg.

Tønnesen, D.
2001

Rapport/avhandling

Beregning av luftkvalitet. Sinsen-Økern.

Tønnesen, D.
2001

Rapport/avhandling

Beregning av utslipp og spredning av luktende stoffer fra Bøler avfallsdeponi.

Tønnesen, D.
2001

Rapport/avhandling

Haugerudhagan, Oslo. Beregning av luftforurensningsbelastning.

Haugsbakk, I. og Tønnesen, D.
2001

Rapport/avhandling

Utvikling, testing og implementering av prognosemodell for meteorologi og luftkvalitet i Stavanger.

Køltzow, M.Ø., Jablonska, H., Berge, E., Tønnesen, D., Bøhler, T.
2001

Rapport/avhandling

Luftkvalitetsberegninger i forbindelse med etablering av Norges Varemesse på Lillestrøm.

Tønnesen, D., Haugsbakk, I.
2000

Rapport/avhandling

Utbygging av etappe 1 i Bjørvika. Beregning av luftforurensning.

Tønnesen, D.
2000

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp fra et kogenereringsanlegg på Tjeldbergodden.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2000

Rapport/avhandling

Forurensningsnivå i Mo i Rana. Bakgrunnsbelastning for pyrolyseanlegg.

Tønnesen, D.
2000

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp fra energianlegg i Tromsø.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2000

Rapport/avhandling

Foreløpig vurdering av luftforurensningen i Norge, etter EUs nye luftkvalitetsdirektiver.

Larssen, S., Hagen, L.O., Tønnesen, D.
2000

Rapport/avhandling

Stad Skipstunnel. Vurdering av luftforureining ved tunnelportalar.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2000

Rapport/avhandling

Bakgrunnsverdier for VLUFT bestemt med AirQUIS-EPISODE.

Tønnesen, D., Slørdal, L.H.
2000

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft av styrén fra Norsafe AS.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2000

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra energianlegg i Tromsø. Revidert rapport.

Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2000

Rapport/avhandling

Programdokumentasjon VLUFT versjon 4.4.

Tønnesen, D.
2000

Rapport/avhandling

Vurdering av luktutbredelse fra Kildal Kompost.

Tønnesen, D.
2000

Rapport/avhandling

GEO-2110 Country programme for phasing out of lead in gasoline in Georgia. Volume 1: Assessment of the existing situation and development of baselines.

Clench-Aas, J., Parks, P.J., Sandvei, K., Tønnesen, D., Jurulli, M., Dolidze, A., Tkhilava, N., Abramishvili, G.
2000