Gå til innhold

Dam Thanh Vo

Forsker

63 89 80 81

Avdeling for by og industri
Kjeller

vtd@nilu.no


Cristin  

Vo Thanh Dam

Bakgrunn:
Master, Geo-Sciences, Universitetet i Oslo
Ingeniør i geologi og miljø, Universitetet i Ho Chi Minh City, Vietnam

Erfaring:
Før 2007, har Dam Thanh Vo en stilling som leder av EQMA Divisjon, Miljøkvalitet , overvåking og vurdering, Ho Chi Minhs miljøvernbyrå (HEPA), divisjonen styrer hele miljøkvalitetsovervåkningssystemet i Ho Chi Minh-byen, inkludert Instrumentvedlikehold og datahåndtering.

Siden august 2007, har han jobbet hos NILU som forsker, med fokus på utslippsinventar på regional og lokal skala; Romlig dataanalyse ved hjelp av ArcGIS Desktop, ArcGIS Pro, ModelBuilder; Visualisering av resultater av luftkvalitetsdispersjonsmodellering – ESRI WebAppBuilder.

Dam Thanh Vo har 37 publikasjoner ved NILU

Tidsskriftspublikasjon

Spatial distribution of residential wood combustion emissions in the Nordic countries: How well national inventories represent local emissions?

Paunu, Ville-Veikko; Karvosenoja, Niko; Segersson, D.; Lopez-Aparicio, Susana; Nielsen, Ole-Kenneth; Plejdrup, Marlene S.; Thorsteinsson, Throstur; Niemi, Jarkko; Vo, Dam Thanh; van der Gon, Hugo A.C. Denier; Brandt, Jørgen; Geels, Camilla
2021

Rapport/avhandling

Finnfjord AS. Spredningsberegninger av utslipp til luft.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Svendby, Tove Marit; Vo, Dam Thanh; Tønnesen, Dag Arild
2021

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Stavanger kommune

Weydahl, Torleif; Johnsrud, Mona; Vo, Dam Thanh; Walker, Sam-Erik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Ranheim, Patrick
2020

Tidsskriftspublikasjon

The urban dispersion model EPISODE v10.0 – Part 1: An Eulerian and sub-grid-scale air quality model and its application in Nordic winter conditions

Hamer, Paul David; Walker, Sam-Erik; Sousa Santos, Gabriela; Vogt, Matthias; Vo, Dam Thanh; Lopez-Aparicio, Susana; Schneider, Philipp; Ramacher, Martin O. P.; Karl, Matthias
2020

Del av bok/rapport

A presentation of the EPISODE urban scale air quality model and its application to Nordic winter conditions

Hamer, Paul David; Walker, Sam-Erik; Sousa Santos, Gabriela; Vogt, Matthias; Vo, Dam Thanh; Lopez-Aparicio, Susana; Ramacher, Martin O. P.; Karl, Matthias
2020

Del av bok/rapport

New Nordic emission inventory - Spatial distribution of machinery and residential combustion emission

Paunu, Ville-Veikko; Karvosenoja, N; Segersson, D.; Lopez-Aparicio, Susana; Nielsen, O. K.; Plejdrup, M S; Vo, Dam Thanh; Thorsteinsson, T.; van der Gon, Hugo Denier; Brandt, J; Geels, C.
2020

Rapport/avhandling

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Tromsø

Weydahl, Torleif; Walker, Sam-Erik; Johnsrud, Mona; Vo, Dam Thanh; Ranheim, Patrick
2019

Tidsskriftspublikasjon

The MetVed model: development and evaluation of emissions from residential wood combustion at high spatio-temporal resolution in Norway

Grythe, Henrik; Lopez-Aparicio, Susana; Vogt, Matthias; Vo, Dam Thanh; Hak, Claudia; Halse, Anne Karine; Hamer, Paul David; Sousa Santos, Gabriela
2019

Rapport/avhandling

Air quality in Norwegian cities in 2015. Evaluation Report for NBV Main Results.

Tarrasón, Leonor; Sousa Santos, Gabriela; Vo, Dam Thanh; Vogt, Matthias; Lopez-Aparicio, Susana; Denby, Bruce; Tønnesen, Dag Arild; Sundvor, Ingrid; Røen, Håvard Vika; Høiskar, Britt Ann Kåstad
2018

Rapport/avhandling

Air quality in 7 Norwegian municipalities in 2015. Summary report for NBV results.

Tarrasón, Leonor; Sousa Santos, Gabriela; Vo, Dam Thanh; Hamer, Paul David; Vogt, Matthias; Lopez-Aparicio, Susana; Røen, Håvard Vika; Høiskar, Britt Ann Kåstad
2018

Del av bok/rapport

Comparison of a new emission inventory for the Nordic countries and global inventories

Paunu, Ville-Veikko; Karvosenoja, N; Segersson, D.; Lopez-Aparicio, Susana; Nielsen, O. K.; Plejdrup, M S; Vo, Dam Thanh; Thorsteinsson, Thorsteinn; Johansson, L.; Kupiainen, K.; van der Gon, H. A. C. Denier; Brandt, J; Geels, C.
2018

Rapport/avhandling

Air quality in Norwegian cities in 2015. Evaluation report for NBV main results.

Tarrasón, L., Sousa Santos, G., Vo, D. T., Vogt, M., Lopez-Aparicio, S., Denby, B., Tønnesen, D., Sundvor, I., Røen, H. V., Høiskar, B. A.
2017

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Alternative approach to estimate and distribute national traffic emissions at high spatial resolution - CO2 emissions as ancillary data.

Lopez-Aparicio, S., Vo, D. T.
2017

Del av bok/rapport

Can floating car data help improving traffic emissions estimates?

Castell, N., Vogt, M., Thanh, D. Vo, Lopez-Aparicio, S., Sundvor, I.
2016

Rapport/avhandling

Emission estimates for Norwegian cities. NBV_Emission Database v.0.

Lopez-Aparicio, S., Vo, D.T.
2015

Rapport/avhandling

Methods for estimating air pollutant emissions. PART 1: Review and source of input data.

Lopez-Aparicio, S., Vogt, M., Vo, D.T.
2015

Rapport/avhandling

Bangladesh Air Pollution Management (BAPMAN). Activity segment 0. Overview of project deliverables and outcomes.

Randall, S., Sivertsen, B., Vo, D.T., Dauge, F., Marsteen, L., Sundseth, K., Clemetsen, T., Ødegård, R., Uddin, N.
2015

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Emission inventory and dispersion modelling training seminar. NILU, 10-21 January 2012.

Randall, S., Sivertsen, B., Vo, D.T., Gjerstad, K.I.
2014

Rapport/avhandling

Emissions inventory for Dhaka and Chittagong of pollutants PM10, PM2,5, NOx, SOx, and CO.

Randall, S., Sivertsen, B., Ahammad, Sk. S., Cruz, N.D., Vo, D.T.
2014

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Emission inventory for an air quality early warning system in Wuhan - Hubei, PR China.

Vo, D.T., Liu, L.
2014

Rapport/avhandling

BAPMAN Training Seminar: Advanced air quality management and health impacts. 25 - 30 August 2013.

Randall, S., Sivertsen, B., Vo, D.T., Sundseth, K.
2014

Rapport/avhandling

BAPMAN Training Seminar: Advanced air quality management and health impacts. 25 - 29 November 2013, Kjeller, Norway.

Randall, S., Sivertsen, B., Vo, D.T., Sundseth, K., Johnsrud, M., Ahammad, Sk. S.
2014

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Air quality forecasting and information towards public demonstrated in Wuhan, Hubei province, China.

Liu, L., Svendby, T.M., Hak, C., Solberg, S., Vo, D.T., Schneider, P., Slørdal, L.H., Castell, N., Vallejo, I.
2014

Rapport/avhandling

Air quality maps of NO2 and PM10 for the region including Stavanger, Sandnes, Randaberg and Sola (Nord-Jæren). Documentation of methodology.

Denby, B.R., Sundvor, I., Schneider, P., Vo, D.T.
2014

Rapport/avhandling

Luftkvalitetskart av NO2 og PM10 for byområdet Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola (Nord-Jæren). Oppsummeringsrapport.

Denby, B.R., Slørdal, L.H., Vo, D.T., Sundvor, I.
2013

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Downscaling emission data from a global emission inventory database for use in an air dispersion model.

Vo, D.T., Schneider, P.
2012

Rapport/avhandling

BAPMAN Mission 5: Continuous air monitoring operations and advanced emissions training.

Randall, S., Sivertsen, B., Vo, D.T., Dauge, F.
2012

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Air quality monitoring and management in HCMC, Vietnam.

Sivertsen, B., Vo, D.T.
2011

Rapport/avhandling

BAPMAN Mission 3: AirQUIS installation & training 22-26 May 2011, Dhaka, Bangladesh.

Randall, S., Sivertsen, B., Ødegård, R., Vo, D.T.
2011

Rapport/avhandling

Bangladesh Air Pollution Management (BAPMAN). Ambient air pollution screening study in Dhaka 31 January - 15 February 2011.

Randall, S., Sivertsen, B., Schneider, P., Vo, D.T., Uddin, N., Biswas, S., Saroar, G., Rana, M.
2011

Rapport/avhandling

Bangladesh Air Pollution Management (BAPMAN). Emission inventory training seminar. NILU, 25 - 29 October 2010.

Randall,S., Sivertsen, B., Vo, D.T., Gjerstad, K.I.
2010

Rapport/avhandling

Air quality web portal in Dakar. Operational and editoral procedures.

Diokhane, A.M., Vo, D.T., Guerreiro, C.
2010

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Building basic bottom-up emission data for air dispersion models based on top-down emission inventory for cities in Asia.

Vo, D.T., Sivertsen, B.
2010

Rapport/avhandling

Preliminary results from air quality modelling in Dakar.

Guerreiro, C., Vo, D.T.
2010

Rapport/avhandling

A bottom-up air pollution emission inventory for Dakar.

Guerreiro, C., Vo, D.T.
2010

Konferansebidrag og faglig presentasjon

The relative importance of air pollution sources to the population exposure in HCMC, Vietnam.

Sivertsen, B., Vo, D.T.
2008

Rapport/avhandling

Model test for applying AirQUIS in Ho Chi Minh City.

Vo, D.T., Sivertsen, B.
2008

Bakgrunn:
Master, Geo-Sciences, Universitetet i Oslo
Ingeniør i geologi og miljø, Universitetet i Ho Chi Minh City, Vietnam

Erfaring:
Før 2007, har Dam Thanh Vo en stilling som leder av EQMA Divisjon, Miljøkvalitet , overvåking og vurdering, Ho Chi Minhs miljøvernbyrå (HEPA), divisjonen styrer hele miljøkvalitetsovervåkningssystemet i Ho Chi Minh-byen, inkludert Instrumentvedlikehold og datahåndtering.

Siden august 2007, har han jobbet hos NILU som forsker, med fokus på utslippsinventar på regional og lokal skala; Romlig dataanalyse ved hjelp av ArcGIS Desktop, ArcGIS Pro, ModelBuilder; Visualisering av resultater av luftkvalitetsdispersjonsmodellering – ESRI WebAppBuilder.

Dam Thanh Vo har 37 publikasjoner ved NILU

Tidsskriftspublikasjon

Spatial distribution of residential wood combustion emissions in the Nordic countries: How well national inventories represent local emissions?

Paunu, Ville-Veikko; Karvosenoja, Niko; Segersson, D.; Lopez-Aparicio, Susana; Nielsen, Ole-Kenneth; Plejdrup, Marlene S.; Thorsteinsson, Throstur; Niemi, Jarkko; Vo, Dam Thanh; van der Gon, Hugo A.C. Denier; Brandt, Jørgen; Geels, Camilla
2021

Rapport/avhandling

Finnfjord AS. Spredningsberegninger av utslipp til luft.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Svendby, Tove Marit; Vo, Dam Thanh; Tønnesen, Dag Arild
2021

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Stavanger kommune

Weydahl, Torleif; Johnsrud, Mona; Vo, Dam Thanh; Walker, Sam-Erik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Ranheim, Patrick
2020

Tidsskriftspublikasjon

The urban dispersion model EPISODE v10.0 – Part 1: An Eulerian and sub-grid-scale air quality model and its application in Nordic winter conditions

Hamer, Paul David; Walker, Sam-Erik; Sousa Santos, Gabriela; Vogt, Matthias; Vo, Dam Thanh; Lopez-Aparicio, Susana; Schneider, Philipp; Ramacher, Martin O. P.; Karl, Matthias
2020

Del av bok/rapport

A presentation of the EPISODE urban scale air quality model and its application to Nordic winter conditions

Hamer, Paul David; Walker, Sam-Erik; Sousa Santos, Gabriela; Vogt, Matthias; Vo, Dam Thanh; Lopez-Aparicio, Susana; Ramacher, Martin O. P.; Karl, Matthias
2020

Del av bok/rapport

New Nordic emission inventory - Spatial distribution of machinery and residential combustion emission

Paunu, Ville-Veikko; Karvosenoja, N; Segersson, D.; Lopez-Aparicio, Susana; Nielsen, O. K.; Plejdrup, M S; Vo, Dam Thanh; Thorsteinsson, T.; van der Gon, Hugo Denier; Brandt, J; Geels, C.
2020

Rapport/avhandling

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Tromsø

Weydahl, Torleif; Walker, Sam-Erik; Johnsrud, Mona; Vo, Dam Thanh; Ranheim, Patrick
2019

Tidsskriftspublikasjon

The MetVed model: development and evaluation of emissions from residential wood combustion at high spatio-temporal resolution in Norway

Grythe, Henrik; Lopez-Aparicio, Susana; Vogt, Matthias; Vo, Dam Thanh; Hak, Claudia; Halse, Anne Karine; Hamer, Paul David; Sousa Santos, Gabriela
2019

Rapport/avhandling

Air quality in Norwegian cities in 2015. Evaluation Report for NBV Main Results.

Tarrasón, Leonor; Sousa Santos, Gabriela; Vo, Dam Thanh; Vogt, Matthias; Lopez-Aparicio, Susana; Denby, Bruce; Tønnesen, Dag Arild; Sundvor, Ingrid; Røen, Håvard Vika; Høiskar, Britt Ann Kåstad
2018

Rapport/avhandling

Air quality in 7 Norwegian municipalities in 2015. Summary report for NBV results.

Tarrasón, Leonor; Sousa Santos, Gabriela; Vo, Dam Thanh; Hamer, Paul David; Vogt, Matthias; Lopez-Aparicio, Susana; Røen, Håvard Vika; Høiskar, Britt Ann Kåstad
2018

Del av bok/rapport

Comparison of a new emission inventory for the Nordic countries and global inventories

Paunu, Ville-Veikko; Karvosenoja, N; Segersson, D.; Lopez-Aparicio, Susana; Nielsen, O. K.; Plejdrup, M S; Vo, Dam Thanh; Thorsteinsson, Thorsteinn; Johansson, L.; Kupiainen, K.; van der Gon, H. A. C. Denier; Brandt, J; Geels, C.
2018

Rapport/avhandling

Air quality in Norwegian cities in 2015. Evaluation report for NBV main results.

Tarrasón, L., Sousa Santos, G., Vo, D. T., Vogt, M., Lopez-Aparicio, S., Denby, B., Tønnesen, D., Sundvor, I., Røen, H. V., Høiskar, B. A.
2017

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Alternative approach to estimate and distribute national traffic emissions at high spatial resolution - CO2 emissions as ancillary data.

Lopez-Aparicio, S., Vo, D. T.
2017

Del av bok/rapport

Can floating car data help improving traffic emissions estimates?

Castell, N., Vogt, M., Thanh, D. Vo, Lopez-Aparicio, S., Sundvor, I.
2016

Rapport/avhandling

Emission estimates for Norwegian cities. NBV_Emission Database v.0.

Lopez-Aparicio, S., Vo, D.T.
2015

Rapport/avhandling

Methods for estimating air pollutant emissions. PART 1: Review and source of input data.

Lopez-Aparicio, S., Vogt, M., Vo, D.T.
2015

Rapport/avhandling

Bangladesh Air Pollution Management (BAPMAN). Activity segment 0. Overview of project deliverables and outcomes.

Randall, S., Sivertsen, B., Vo, D.T., Dauge, F., Marsteen, L., Sundseth, K., Clemetsen, T., Ødegård, R., Uddin, N.
2015

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Emission inventory and dispersion modelling training seminar. NILU, 10-21 January 2012.

Randall, S., Sivertsen, B., Vo, D.T., Gjerstad, K.I.
2014

Rapport/avhandling

Emissions inventory for Dhaka and Chittagong of pollutants PM10, PM2,5, NOx, SOx, and CO.

Randall, S., Sivertsen, B., Ahammad, Sk. S., Cruz, N.D., Vo, D.T.
2014

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Emission inventory for an air quality early warning system in Wuhan - Hubei, PR China.

Vo, D.T., Liu, L.
2014

Rapport/avhandling

BAPMAN Training Seminar: Advanced air quality management and health impacts. 25 - 30 August 2013.

Randall, S., Sivertsen, B., Vo, D.T., Sundseth, K.
2014

Rapport/avhandling

BAPMAN Training Seminar: Advanced air quality management and health impacts. 25 - 29 November 2013, Kjeller, Norway.

Randall, S., Sivertsen, B., Vo, D.T., Sundseth, K., Johnsrud, M., Ahammad, Sk. S.
2014

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Air quality forecasting and information towards public demonstrated in Wuhan, Hubei province, China.

Liu, L., Svendby, T.M., Hak, C., Solberg, S., Vo, D.T., Schneider, P., Slørdal, L.H., Castell, N., Vallejo, I.
2014

Rapport/avhandling

Air quality maps of NO2 and PM10 for the region including Stavanger, Sandnes, Randaberg and Sola (Nord-Jæren). Documentation of methodology.

Denby, B.R., Sundvor, I., Schneider, P., Vo, D.T.
2014

Rapport/avhandling

Luftkvalitetskart av NO2 og PM10 for byområdet Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola (Nord-Jæren). Oppsummeringsrapport.

Denby, B.R., Slørdal, L.H., Vo, D.T., Sundvor, I.
2013

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Downscaling emission data from a global emission inventory database for use in an air dispersion model.

Vo, D.T., Schneider, P.
2012

Rapport/avhandling

BAPMAN Mission 5: Continuous air monitoring operations and advanced emissions training.

Randall, S., Sivertsen, B., Vo, D.T., Dauge, F.
2012

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Air quality monitoring and management in HCMC, Vietnam.

Sivertsen, B., Vo, D.T.
2011

Rapport/avhandling

BAPMAN Mission 3: AirQUIS installation & training 22-26 May 2011, Dhaka, Bangladesh.

Randall, S., Sivertsen, B., Ødegård, R., Vo, D.T.
2011

Rapport/avhandling

Bangladesh Air Pollution Management (BAPMAN). Ambient air pollution screening study in Dhaka 31 January - 15 February 2011.

Randall, S., Sivertsen, B., Schneider, P., Vo, D.T., Uddin, N., Biswas, S., Saroar, G., Rana, M.
2011

Rapport/avhandling

Bangladesh Air Pollution Management (BAPMAN). Emission inventory training seminar. NILU, 25 - 29 October 2010.

Randall,S., Sivertsen, B., Vo, D.T., Gjerstad, K.I.
2010

Rapport/avhandling

Air quality web portal in Dakar. Operational and editoral procedures.

Diokhane, A.M., Vo, D.T., Guerreiro, C.
2010

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Building basic bottom-up emission data for air dispersion models based on top-down emission inventory for cities in Asia.

Vo, D.T., Sivertsen, B.
2010

Rapport/avhandling

Preliminary results from air quality modelling in Dakar.

Guerreiro, C., Vo, D.T.
2010

Rapport/avhandling

A bottom-up air pollution emission inventory for Dakar.

Guerreiro, C., Vo, D.T.
2010

Konferansebidrag og faglig presentasjon

The relative importance of air pollution sources to the population exposure in HCMC, Vietnam.

Sivertsen, B., Vo, D.T.
2008

Rapport/avhandling

Model test for applying AirQUIS in Ho Chi Minh City.

Vo, D.T., Sivertsen, B.
2008