Gå til innhold

Evert Alwin Bouman

Seniorforsker

63 89 81 20

Avdeling for miljøeffekter og bærekraft
Kjeller

eab@nilu.no


Cristin  

Evert Alwin Bouman

Ph.d. Evert A. Bouman, Seniorforsker, Avdeling for miljøeffekter og bærekraft, NILU – Norsk institutt for luftforskning, Postboks 100, 2027 Kjeller

Evert Bouman arbeider med å utvikle metodikk innenfor fagfeltet Industriell Økologi. Han jobber både med utvikling og bruk av forskjellige analysemetoder og verktøy, blant annet livssyklusanalyse (Life Cycle Assessment – LCA), kryssløpsanalyse (Input-Output Analysis – IO), materialstrømsanalyse (Material Flow Analysis – MFA), helseeffektvurdering, og kost-nytte-analyse. Disse modellene gir innsikt i miljøavveininger, fordeler og eventuelt problemskift knyttet til politikk for å redusere klimaendringer og for en sirkulær og bærekraftig samfunnsomstilling.

Bouman har doktorgrad i Industriell Økologi fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), mastergrad i Industriell Økologi fra Leiden Universitet, Nederland og mastergrad i kjemisk prosessteknologi fra Teknisk Universitet Delft, Nederland.

Ved NILU har Bouman ledet forskjellige oppgaver i det Europeiske temasenteret for luftforurensning (ETC/ATNI) og temasenteret for klima og energi (ETC/CME). I temasentrene arbeider han blant annet med metoder for å vurdere fordeler og ulemper av fornybare energikilder i det europeiske energisystemet, nedbrytningsanalyse av utslippstrender, og utslippsutsetting i global handel. I tillegg er han leder for en arbeidspakke for risiko-nytte-vurdering av nanomaterialer i det Horizon 2020-finansierte europeiske forskningsprosjektet RiskGONE, han er arbeidspakkeleder for livssykluseffekter av plastgjenvinningsscenarier i det nasjonalt finansierte prosjektet Plastcycle, og han er NILUs prosjektleder i det nasjonalt finansierte Senter for Forskningsbasert Innovasjon earthresQue. Til slutt leder Bouman NILUs egen modellutvikling for bærekraftvurdering i prosjektet DECIAS.

Evert Alwin Bouman har 44 publikasjoner ved NILU

Konferansebidrag og faglig presentasjon

En vellykket miljømessig bærekraftig sirkulær økonomi – Utfordringer og muligheter fra et forskningsperspektiv

Bouman, Evert; Abbasi, Golnoush; Rostkowski, Pawel; Dusinska, Maria; Guerreiro, Cristina
2021

Konferansebidrag og faglig presentasjon

A novel bottom-up global ship emission inventory for conventional and alternative fuels in a well-to-wake approach

Kramel, Diogo; Muri, Helene; Strømman, Anders Hammer; Kim, YoungRong; Lonka, Radek; Nielsen, Jørgen Bremnes; Ringvold, Anna; Bouman, Evert; Steen, Sverre
2021

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Life Cycle Assessment for renewable energy systems

Bouman, Evert
2021

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Reflecting on Ethics of Nanosafety

Malsch, Ineke; Panagiotis, Isigonis; Bouman, Evert; Afantitis, Antreas; Melagraki, Georgia; Lynch, Iseult; Cimpan, Mihaela Roxana; Dusinska, Maria
2020

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Screening Nano-Ethical Issues

Malsch, Ineke; Isigonis, Panagiotis; Bouman, Evert; Afantitis, Antreas; Melagraki, Georgia; Lynch, Iseult; Cimpan, Mihaela Roxana; Dusinska, Maria
2020

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Reflecting on Ethical, Legal and Societal Aspects of Nanosafety

Malsch, Ineke; Panagiotis, Isigonis; Bouman, Evert; Afantitis, Antreas; Melagraki, Georgia; Lynch, Iseult; Cimpan, Mihaela Roxana; Dusinska, Maria
2020

Rapport/avhandling

A life cycle perspective on the benefits of renewable electricity generation – Methodology and assumptions

Bouman, Evert
2020

Rapport/avhandling

A life cycle perspective on the benefits of renewable electricity generation

Bouman, Evert
2020

Rapport/avhandling

Feasibility study for asphalt rubber pavements in Norway. ‘Rubber Road’ feasibility study.

Bouman, Evert; Meland, Sondre; Furuseth, Ingvild Skumlien; Tarrasón, Leonor
2020

Tidsskriftspublikasjon

Risk governance of emerging technologies demonstrated in terms of its applicability to nanomaterials

Isigonis, Panagiotis; Afantitis, Antreas; Antunes, Dalila; Bartonova, Alena; Beitollahi, Ali; Bohmer, Nils; Bouman, Evert; Chaudhry, Qasim; Cimpan, Mihaela Roxana; Cimpan, Emil; Doak, Shareen H.; Dupin, Damien; Fredrigo, Doreen; Fessard, Valérie; Gromelski, Maciej; Gutleb, Arno C.; Halappanavar, Sabina; Hoet, Peter; Jeliazkova, Nina; Jomini, Stephane; Lindner, Sabine; Linkov, Igor; Longhin, Eleonora; Lynch, Iseult; Malsch, Ineke; Marcomini, Antonio; Mariussen, Espen; de la Fuente, Jesus M.; Melagraki, Georgia; Murphy, Finbarr; Neaves, Michael; Packroff, Rolf; Pfuhler, Stefan; Puzyn, Tomasz; Rahman, Qamar; Runden, Elise; Semenzin, Elena; Serchi, Tommaso; Steinbach, Christoph; Trump, Benjamin; Vrcek, Ivana Vinkovic; Warheit, David; Wiesner, Mark; Willighagen, Egon; Dusinska, Maria
2020

Tidsskriftspublikasjon

Embedding Ethical Impact Assessment in Nanosafety Decision Support

Malsch, Ineke; Isigonis, Panagiotis; Dusinska, Maria; Bouman, Evert
2020

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Benefits and trade-offs of electricity generation from Renewable Energy Sources

Bouman, Evert
2020

Rapport/avhandling

Emissions outsourcing in the EU. A review of potential effects on industrial pollution.

Abbasi, Golnoush; Bouman, Evert
2020

Tidsskriftspublikasjon

Technical and environmental viability of a European CO2 EOR system

Thorne, Rebecca Jayne; Sundseth, Kyrre; Bouman, Evert; Czarnowska, Lucyna; Mathisen, Anette; Skagestad, Ragnhild; Stanek, Wojciech; Pacyna, Jozef M; Pacyna, Elisabeth G
2020

Tidsskriftspublikasjon

Assessment of source contributions to the urban air quality for the Bristol ClairCity pilot case

Oliveira, Kevin; Rodrigues, Vera; Coelho, Silvia; Fernandes, Ana Patrícia; Rafael, Sandra; Faria, Carlos; Ferreira, Joana; Borrego, Carlos; Husby, Trond; Diafas, Iason; Sieverts Nielsen, Per; Liu, Xiufeng; Kewo, Angreine; Trozzi, Carlo; Piscitello, Enzo; Vanherle, Kris; Knudsen, Svein; Bouman, Evert; Barnes, Jo; Slingerland, Stephan; Hayes, Enda; Bolscher, Hans; Lopes, Myriam
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Recovering Metals from e-Waste is a Risky Business

Mudge, Stephen; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Bouman, Evert; Uggerud, Hilde Thelle; Thorne, Rebecca Jayne; Fobil, Julis N.
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Recovering metals from e-waste is a risky business

Mudge, Stephen; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Bouman, Evert; Uggerud, Hilde Thelle; Thorne, Rebecca Jayne; Fobil, Julius
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Emissions outsourcing in the EU-28 – A literature review

Bouman, Evert; Abbasi, Golnoush; Gibbs, Mark
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

A new emission inventory of the global maritime fleet; the effect of weather

Muri, Helene; Strømman, Anders Hammer; Ringvold, Anna; Lonka, Radek; Lindstad, Elizabeth; Bouman, Evert
2019

Rapport/avhandling

Quality assurance and quality control procedure for national and Union GHG projections 2019

Schmid, Carmen; Rodrigo, Paula Ruiz; Dauwe, Tom; Brook, Rosie; Forster, Hannah; Gores, Sabine; Bouman, Evert; Abbasi, Golnoush; Sporer, Melanie; Jozwicka, Magdalena
2019

Rapport/avhandling

Analysis of Member States’ 2019 GHG projections

Schmid, Carmen; Rodrigo, Paula Ruiz; Abbasi, Golnoush; Bouman, Evert; Brook, Rosie; Capizzi, Filippo; Dauwe, Tom; Jozwicka, Magdalena
2019

Tidsskriftspublikasjon

Using elemental analyses and multivariate statistics to identify the off-site dispersion from informal e-waste processing

Mudge, Stephen; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Fobil, Julis N.; Bouman, Evert; Uggerud, Hilde Thelle; Thorne, Rebecca Jayne
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Transition to a low carbon energy supply in a rapidly changing techno-economic environment

Bouman, Evert; Guerreiro, Cristina
2019

Tidsskriftspublikasjon

Environmental impacts of a chemical looping combustion power plant

Thorne, Rebecca Jayne; Bouman, Evert; Sundseth, Kyrre; Sanchez, Maria Asuncion Aranda; Czakiert, Tomasz; Pacyna, Jozef M; Pacyna, Elisabeth G; Krauz, Mariusz; Celińska, Agnieszka
2019

Tidsskriftspublikasjon

Using life cycle assessment to inform municipal climate mitigation planning

Thorne, Rebecca Jayne; Bouman, Evert; Guerreiro, Cristina; Majchrzak, Anna; Calus, Sylwia
2019

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Lomza.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Sulejowek.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Sochaczew.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Siemiatycze.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Olsztyn.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Mszczonow.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Belchatow.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Uwarunkowania samowystarczalnosci energetycznej gmin.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Zakopane.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Wielun.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Tuczno.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Dobrodzien.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Jerzmanowice-Przeginia.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Kalety.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Kolo.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Tomaszow Mazowiecki.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Koscielisko.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Lesznowola.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Municipal climate and energy strategy - experiences in Polish municipalities.

Bouman, E. A., Thorne, R. J., Calus, S., Majchrzak, A., Guerreiro, C. B. B.
2017

Utvikling av miljøprestasjoner og klimapåvirkningsindikatorer for vurdering av bærekraft (DECIAS)

 DECIAS-prosjektet har som mål å utvikle en modelleringsverktøykasse for miljømessig bærekraftsvurdering basert på livssyklusanalyse (LCA), materialstrømsanalyse (MFA) og multiregional kryssløpsanalyse (MRIO). Produksjon, handel og forbruk av varer og tjenester fører […]

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

 DECIAS-prosjektet har som mål å utvikle en modelleringsverktøykasse for miljømessig bærekraftsvurdering basert på livssyklusanalyse (LCA), materialstrømsanalyse (MFA) og multiregional kryssløpsanalyse (MRIO).

Produksjon, handel og forbruk av varer og tjenester fører til betydelige påvirkninger på klima, miljø og helse. Teknologiske innovasjoner eller tiltak for bærekraftig utvikling kan støttes av en systemisk bærekraftstudie som vurderer om handlinger er økonomisk forsvarlige, og ikke medfører økte miljømessige og sosiale kostnader sammenlignet med dagens situasjon. I mange tilfeller er det mulig å å identifisere fordeler på tvers av en rekke økonomiske, miljømessige og sosiale indikatorer.

DECIAS-prosjektets mål er å utvikle et tverrfaglig modelleringsrammeverk og en verktøykasse for å bedre forstå miljøpåvirkninger drevet av økonomisk aktivitet og forbruk. Rammeverket vil være basert på materialstrømsanalyse (MFA), livssyklusanalyse (LCA) og multiregional kryssløpsanalyse (MRIO). Modellene estimerer forurensninger fra menneskelige aktiviteter gjennom materialenes fulle livssyklus, og utnytter NILUs erfaring med å modellere transport av forurensninger gjennom miljøet.

Resultatene vil muliggjøre en sammenlignende vurdering av innovasjoner, retningslinjer og tiltak for en overgang til en grønn og sirkulær økonomi, ved å estimere de tilknyttede sosiale-, miljø- og klimakostnadene og -fordelene.

Rammeverket og verktøyene vil bli utviklet gjennom en serie casestudier for å teste og demonstrere konseptet. Prosjektet vil fokusere på å identifisere konsekvenser knyttet til det tverrgående temaet klima-energi-land-vann som angitt i FNs bærekraftmål 6, 7, 13, 14, 15 og berøre SDG 3 om helse og 12 om bærekraftig forbruk og produksjon.

Figur som viser livssyklusanalyse.
Livssyklus
Evert Alwin Bouman har 44 publikasjoner ved NILU

Konferansebidrag og faglig presentasjon

En vellykket miljømessig bærekraftig sirkulær økonomi – Utfordringer og muligheter fra et forskningsperspektiv

Bouman, Evert; Abbasi, Golnoush; Rostkowski, Pawel; Dusinska, Maria; Guerreiro, Cristina
2021

Konferansebidrag og faglig presentasjon

A novel bottom-up global ship emission inventory for conventional and alternative fuels in a well-to-wake approach

Kramel, Diogo; Muri, Helene; Strømman, Anders Hammer; Kim, YoungRong; Lonka, Radek; Nielsen, Jørgen Bremnes; Ringvold, Anna; Bouman, Evert; Steen, Sverre
2021

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Life Cycle Assessment for renewable energy systems

Bouman, Evert
2021

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Reflecting on Ethics of Nanosafety

Malsch, Ineke; Panagiotis, Isigonis; Bouman, Evert; Afantitis, Antreas; Melagraki, Georgia; Lynch, Iseult; Cimpan, Mihaela Roxana; Dusinska, Maria
2020

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Screening Nano-Ethical Issues

Malsch, Ineke; Isigonis, Panagiotis; Bouman, Evert; Afantitis, Antreas; Melagraki, Georgia; Lynch, Iseult; Cimpan, Mihaela Roxana; Dusinska, Maria
2020

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Reflecting on Ethical, Legal and Societal Aspects of Nanosafety

Malsch, Ineke; Panagiotis, Isigonis; Bouman, Evert; Afantitis, Antreas; Melagraki, Georgia; Lynch, Iseult; Cimpan, Mihaela Roxana; Dusinska, Maria
2020

Rapport/avhandling

A life cycle perspective on the benefits of renewable electricity generation – Methodology and assumptions

Bouman, Evert
2020

Rapport/avhandling

A life cycle perspective on the benefits of renewable electricity generation

Bouman, Evert
2020

Rapport/avhandling

Feasibility study for asphalt rubber pavements in Norway. ‘Rubber Road’ feasibility study.

Bouman, Evert; Meland, Sondre; Furuseth, Ingvild Skumlien; Tarrasón, Leonor
2020

Tidsskriftspublikasjon

Risk governance of emerging technologies demonstrated in terms of its applicability to nanomaterials

Isigonis, Panagiotis; Afantitis, Antreas; Antunes, Dalila; Bartonova, Alena; Beitollahi, Ali; Bohmer, Nils; Bouman, Evert; Chaudhry, Qasim; Cimpan, Mihaela Roxana; Cimpan, Emil; Doak, Shareen H.; Dupin, Damien; Fredrigo, Doreen; Fessard, Valérie; Gromelski, Maciej; Gutleb, Arno C.; Halappanavar, Sabina; Hoet, Peter; Jeliazkova, Nina; Jomini, Stephane; Lindner, Sabine; Linkov, Igor; Longhin, Eleonora; Lynch, Iseult; Malsch, Ineke; Marcomini, Antonio; Mariussen, Espen; de la Fuente, Jesus M.; Melagraki, Georgia; Murphy, Finbarr; Neaves, Michael; Packroff, Rolf; Pfuhler, Stefan; Puzyn, Tomasz; Rahman, Qamar; Runden, Elise; Semenzin, Elena; Serchi, Tommaso; Steinbach, Christoph; Trump, Benjamin; Vrcek, Ivana Vinkovic; Warheit, David; Wiesner, Mark; Willighagen, Egon; Dusinska, Maria
2020

Tidsskriftspublikasjon

Embedding Ethical Impact Assessment in Nanosafety Decision Support

Malsch, Ineke; Isigonis, Panagiotis; Dusinska, Maria; Bouman, Evert
2020

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Benefits and trade-offs of electricity generation from Renewable Energy Sources

Bouman, Evert
2020

Rapport/avhandling

Emissions outsourcing in the EU. A review of potential effects on industrial pollution.

Abbasi, Golnoush; Bouman, Evert
2020

Tidsskriftspublikasjon

Technical and environmental viability of a European CO2 EOR system

Thorne, Rebecca Jayne; Sundseth, Kyrre; Bouman, Evert; Czarnowska, Lucyna; Mathisen, Anette; Skagestad, Ragnhild; Stanek, Wojciech; Pacyna, Jozef M; Pacyna, Elisabeth G
2020

Tidsskriftspublikasjon

Assessment of source contributions to the urban air quality for the Bristol ClairCity pilot case

Oliveira, Kevin; Rodrigues, Vera; Coelho, Silvia; Fernandes, Ana Patrícia; Rafael, Sandra; Faria, Carlos; Ferreira, Joana; Borrego, Carlos; Husby, Trond; Diafas, Iason; Sieverts Nielsen, Per; Liu, Xiufeng; Kewo, Angreine; Trozzi, Carlo; Piscitello, Enzo; Vanherle, Kris; Knudsen, Svein; Bouman, Evert; Barnes, Jo; Slingerland, Stephan; Hayes, Enda; Bolscher, Hans; Lopes, Myriam
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Recovering Metals from e-Waste is a Risky Business

Mudge, Stephen; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Bouman, Evert; Uggerud, Hilde Thelle; Thorne, Rebecca Jayne; Fobil, Julis N.
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Recovering metals from e-waste is a risky business

Mudge, Stephen; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Bouman, Evert; Uggerud, Hilde Thelle; Thorne, Rebecca Jayne; Fobil, Julius
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Emissions outsourcing in the EU-28 – A literature review

Bouman, Evert; Abbasi, Golnoush; Gibbs, Mark
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

A new emission inventory of the global maritime fleet; the effect of weather

Muri, Helene; Strømman, Anders Hammer; Ringvold, Anna; Lonka, Radek; Lindstad, Elizabeth; Bouman, Evert
2019

Rapport/avhandling

Quality assurance and quality control procedure for national and Union GHG projections 2019

Schmid, Carmen; Rodrigo, Paula Ruiz; Dauwe, Tom; Brook, Rosie; Forster, Hannah; Gores, Sabine; Bouman, Evert; Abbasi, Golnoush; Sporer, Melanie; Jozwicka, Magdalena
2019

Rapport/avhandling

Analysis of Member States’ 2019 GHG projections

Schmid, Carmen; Rodrigo, Paula Ruiz; Abbasi, Golnoush; Bouman, Evert; Brook, Rosie; Capizzi, Filippo; Dauwe, Tom; Jozwicka, Magdalena
2019

Tidsskriftspublikasjon

Using elemental analyses and multivariate statistics to identify the off-site dispersion from informal e-waste processing

Mudge, Stephen; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Fobil, Julis N.; Bouman, Evert; Uggerud, Hilde Thelle; Thorne, Rebecca Jayne
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Transition to a low carbon energy supply in a rapidly changing techno-economic environment

Bouman, Evert; Guerreiro, Cristina
2019

Tidsskriftspublikasjon

Environmental impacts of a chemical looping combustion power plant

Thorne, Rebecca Jayne; Bouman, Evert; Sundseth, Kyrre; Sanchez, Maria Asuncion Aranda; Czakiert, Tomasz; Pacyna, Jozef M; Pacyna, Elisabeth G; Krauz, Mariusz; Celińska, Agnieszka
2019

Tidsskriftspublikasjon

Using life cycle assessment to inform municipal climate mitigation planning

Thorne, Rebecca Jayne; Bouman, Evert; Guerreiro, Cristina; Majchrzak, Anna; Calus, Sylwia
2019

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Lomza.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Sulejowek.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Sochaczew.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Siemiatycze.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Olsztyn.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Mszczonow.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Belchatow.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Uwarunkowania samowystarczalnosci energetycznej gmin.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Zakopane.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Wielun.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Tuczno.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Dobrodzien.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Jerzmanowice-Przeginia.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Kalety.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Kolo.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Tomaszow Mazowiecki.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Koscielisko.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Rapport/avhandling

Gmina samowystarczalna energetycznie. Lesznowola.

Calus, S., Nowak, W., Poplawski, T., Ozga, K., Dariusz, C., Chmiel, M., Soltysik, M., Majchrzak, A., Guerreiro, C., Thorne, R. J., Bouman, E. A., Michalek, M., Dziubaltowski, P., Galuszkiewicz, P., Superson-Polowiec, B., Perkowski, I., Trojnacki, M., Stankowski, T., Galka, B., Weszgowiec, M., Chabecki, P., Zacharski, P., Melka, K.
2017

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Municipal climate and energy strategy - experiences in Polish municipalities.

Bouman, E. A., Thorne, R. J., Calus, S., Majchrzak, A., Guerreiro, C. B. B.
2017

Utvikling av miljøprestasjoner og klimapåvirkningsindikatorer for vurdering av bærekraft (DECIAS)

 DECIAS-prosjektet har som mål å utvikle en modelleringsverktøykasse for miljømessig bærekraftsvurdering basert på livssyklusanalyse (LCA), materialstrømsanalyse (MFA) og multiregional kryssløpsanalyse (MRIO). Produksjon, handel og forbruk av varer og tjenester fører […]

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående