Gå til innhold

Gaylord Kabongo Booto

Seniorforsker

63 89 82 72

Avdeling for miljøeffekter og bærekraft
Kjeller

gabo@nilu.no


Cristin  

Gaylord Kabongo Booto

Gaylord Kabongo Booto har 1 publikasjon ved NILU:

Regionalized environmental impacts of construction machinery

Ebrahimi, Babak; Wallbaum, Holger; Jakobsen, Pål Drevland; Booto, Gaylord Kabongo

2020

Gaylord Kabongo Booto har 1 publikasjon ved NILU:

Regionalized environmental impacts of construction machinery

Ebrahimi, Babak; Wallbaum, Holger; Jakobsen, Pål Drevland; Booto, Gaylord Kabongo

2020