Gå til innhold

Geir Opøien

Tekniker

63 89 81 41

Avdeling for måle- og instrumentteknologi
Kjeller

go@nilu.no


Cristin  

Geir Opøien

Geir Opøien har 1 publikasjon ved NILU

Rapport/avhandling

Støvmålinger Skjerkøya. Målinger av nedfallsstøv ved Ragn-Sells Dekkgjenvinning, Bamble.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Andresen, Erik; Kihle, Jan; Opøien, Geir
2020

Geir Opøien har 1 publikasjon ved NILU

Rapport/avhandling

Støvmålinger Skjerkøya. Målinger av nedfallsstøv ved Ragn-Sells Dekkgjenvinning, Bamble.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Andresen, Erik; Kihle, Jan; Opøien, Geir
2020