Gå til innhold

Golnoush Abbasi

Seniorforsker

63 89 82 94

Avdeling for miljøeffekter og bærekraft
Framsenteret, Tromsø

goa@nilu.no


Cristin  

Golnoush Abbasi

Golnoush Abbasi har 13 publikasjoner ved NILU

Konferansebidrag og faglig presentasjon

En vellykket miljømessig bærekraftig sirkulær økonomi – Utfordringer og muligheter fra et forskningsperspektiv

Bouman, Evert; Abbasi, Golnoush; Rostkowski, Pawel; Dusinska, Maria; Guerreiro, Cristina
2021

Tidsskriftspublikasjon

Global occurrence, chemical properties, and ecological impacts of e-wastes (IUPAC Technical Report)

Purchase, Diane; Abbasi, Golnoush; Bisschop, Lieselot; Chatterjee, Debashish; Ekberg, Christian; Ermolin, Mikhail; Fedotov, Petr; Garelick, Hemda; Isimekhai, Khadijah; Kandile, Nadia G.; Lundström, Mari; Matharu, Avtar; Miller, Bradley W.; Pineda, Antonio; Popoola, Oluseun E.; Retegan, Teodora; Ruedel, Heinz; Serpe, Angela; Sheva, Yehuda; Surati, Kiran R.; Walsh, Fiona; Wilson, Benjamin P.; Wong, Ming Hung
2020

Rapport/avhandling

Emissions outsourcing in the EU. A review of potential effects on industrial pollution.

Abbasi, Golnoush; Bouman, Evert
2020

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Emissions outsourcing in the EU-28 – A literature review

Bouman, Evert; Abbasi, Golnoush; Gibbs, Mark
2019

Rapport/avhandling

Quality assurance and quality control procedure for national and Union GHG projections 2019

Schmid, Carmen; Rodrigo, Paula Ruiz; Dauwe, Tom; Brook, Rosie; Forster, Hannah; Gores, Sabine; Bouman, Evert; Abbasi, Golnoush; Sporer, Melanie; Jozwicka, Magdalena
2019

Rapport/avhandling

Analysis of Member States’ 2019 GHG projections

Schmid, Carmen; Rodrigo, Paula Ruiz; Abbasi, Golnoush; Bouman, Evert; Brook, Rosie; Capizzi, Filippo; Dauwe, Tom; Jozwicka, Magdalena
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

E-avfall: Når gamle PC-er reiser jorda rundt

Abbasi, Golnoush
2019

Tidsskriftspublikasjon

Global Historical Stocks and Emissions of PBDEs

Abbasi, Golnoush; Li, Li; Breivik, Knut
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Can metals be used as tracers of organic contaminants in potentially e-waste polluted environmental media?

Ruedel, H., Abbasi, G., Popoola, O. E., Purchase, D.
2017

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Global and historical emission inventory of BDE-209.

Abbasi, G., Li, L., Breivik, K.
2017

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Challenges associated with e-waste management.

Abbasi, G.
2016

Konferansebidrag og faglig presentasjon

A global historical inventory of individual PBDEs: From production towards emissions.

Abbasi, G., Breivik, K.
2016

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Global historical inventory of PBDEs: from production and consumption towards emission.

Abbasi, G., Breivik, K.
2016

Plastic cycle – Optimalisering av ressurseffektivitet og minimering av resirkulering av farlige kjemikalier i en sirkulær økonomi (PLASTCYCLE)

PLASTCYCLE vil gi en omfattende oversikt over skjebnen til forskjellige plasttyper og tilsetningsstoffer i avfallsstrømmen. Vi vil også tilby løsninger for å optimalisere håndtering av plastavfall, gjennom å koble vitenskapelige funn med informasjon og kunnskap fra industripartnere, kommuner og avfallshåndteringsselskaper over hele Norge.

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Golnoush Abbasi har 13 publikasjoner ved NILU

Konferansebidrag og faglig presentasjon

En vellykket miljømessig bærekraftig sirkulær økonomi – Utfordringer og muligheter fra et forskningsperspektiv

Bouman, Evert; Abbasi, Golnoush; Rostkowski, Pawel; Dusinska, Maria; Guerreiro, Cristina
2021

Tidsskriftspublikasjon

Global occurrence, chemical properties, and ecological impacts of e-wastes (IUPAC Technical Report)

Purchase, Diane; Abbasi, Golnoush; Bisschop, Lieselot; Chatterjee, Debashish; Ekberg, Christian; Ermolin, Mikhail; Fedotov, Petr; Garelick, Hemda; Isimekhai, Khadijah; Kandile, Nadia G.; Lundström, Mari; Matharu, Avtar; Miller, Bradley W.; Pineda, Antonio; Popoola, Oluseun E.; Retegan, Teodora; Ruedel, Heinz; Serpe, Angela; Sheva, Yehuda; Surati, Kiran R.; Walsh, Fiona; Wilson, Benjamin P.; Wong, Ming Hung
2020

Rapport/avhandling

Emissions outsourcing in the EU. A review of potential effects on industrial pollution.

Abbasi, Golnoush; Bouman, Evert
2020

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Emissions outsourcing in the EU-28 – A literature review

Bouman, Evert; Abbasi, Golnoush; Gibbs, Mark
2019

Rapport/avhandling

Quality assurance and quality control procedure for national and Union GHG projections 2019

Schmid, Carmen; Rodrigo, Paula Ruiz; Dauwe, Tom; Brook, Rosie; Forster, Hannah; Gores, Sabine; Bouman, Evert; Abbasi, Golnoush; Sporer, Melanie; Jozwicka, Magdalena
2019

Rapport/avhandling

Analysis of Member States’ 2019 GHG projections

Schmid, Carmen; Rodrigo, Paula Ruiz; Abbasi, Golnoush; Bouman, Evert; Brook, Rosie; Capizzi, Filippo; Dauwe, Tom; Jozwicka, Magdalena
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

E-avfall: Når gamle PC-er reiser jorda rundt

Abbasi, Golnoush
2019

Tidsskriftspublikasjon

Global Historical Stocks and Emissions of PBDEs

Abbasi, Golnoush; Li, Li; Breivik, Knut
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Can metals be used as tracers of organic contaminants in potentially e-waste polluted environmental media?

Ruedel, H., Abbasi, G., Popoola, O. E., Purchase, D.
2017

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Global and historical emission inventory of BDE-209.

Abbasi, G., Li, L., Breivik, K.
2017

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Challenges associated with e-waste management.

Abbasi, G.
2016

Konferansebidrag og faglig presentasjon

A global historical inventory of individual PBDEs: From production towards emissions.

Abbasi, G., Breivik, K.
2016

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Global historical inventory of PBDEs: from production and consumption towards emission.

Abbasi, G., Breivik, K.
2016

Plastic cycle – Optimalisering av ressurseffektivitet og minimering av resirkulering av farlige kjemikalier i en sirkulær økonomi (PLASTCYCLE)

PLASTCYCLE vil gi en omfattende oversikt over skjebnen til forskjellige plasttyper og tilsetningsstoffer i avfallsstrømmen. Vi vil også tilby løsninger for å optimalisere håndtering av plastavfall, gjennom å koble vitenskapelige funn med informasjon og kunnskap fra industripartnere, kommuner og avfallshåndteringsselskaper over hele Norge.

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående