Gå til innhold

Helene Lunder Halvorsen

Doktorgradsstipendiat

63 89 81 14

Avdeling for miljøkjemi
Kjeller

hlu@nilu.no


Cristin  

Helene Lunder Halvorsen

Helene Lunder Halvorsen har 12 publikasjoner ved NILU

Rapport/avhandling

Heavy metals and POPs:Pollution assessment of toxic substances on regional and global scales

Ilyin, Ilia; Batrakova, Nadezhda; Gusev, Aleksey; Kleimenov, Mikhail; Rozovskaya, Olga; Shatalov, Victor; Strizhkina, Irina; Travnikov, O.; Breivik, Knut; Halvorsen, Helene Lunder; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Aas, Wenche; Mareckova, Katarina; Poupa, Stephan; Wankmüller, Robert; Ullrich, Bernhard; Degorska, Anna
2021

Rapport/avhandling

Monitoring of environmental contaminants in air and precipitation. Annual report 2020.

Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Aas, Wenche; Halvorsen, Helene Lunder; Nikiforov, Vladimir; Pfaffhuber, Katrine Aspmo
2021

Tidsskriftspublikasjon

Main sources controlling atmospheric burdens of persistent organic pollutants on a national scale

Halvorsen, Helene Lunder; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Eckhardt, Sabine; Gusev, Alexey; Krogseth, Ingjerd Sunde; Möckel, Claudia; Shatalov, Victor; Skogeng, Lovise Pedersen; Breivik, Knut
2021

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Main sources controlling atmospheric burdens of persistant organic pollutants across Norway

Halvorsen, Helene Lunder; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Eckhardt, Sabine; Gusev, Alexey; Krogseth, Ingjerd Sunde; Möckel, Claudia; Shatalov, Victor; Skogeng, Lovise Pedersen; Breivik, Knut
2020

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Spatial distribution of dechlorane plus and analogs in European background air

Skogeng, Lovise Pedersen; Möckel, Claudia; Halvorsen, Helene Lunder; Krogseth, Ingjerd Sunde; Eckhardt, Sabine; Breivik, Knut
2020

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Passive air sampling of POPs with focus on method development to include new organic contaminants

Halvorsen, Helene Lunder
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Spatial distribution of short- and medium-chain chlorinated paraffins in European background air

Möckel, Claudia; Halvorsen, Helene Lunder; Pedersen, Lovise Skogeng; Krogseth, Ingjerd Sunde; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Borgen, Anders; Schlabach, Martin; Breivik, Knut
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Passive air sampling of POPs in background air along a European-Arctic transect

Halvorsen, Helene Lunder; Möckel, Claudia; Pedersen, Lovise Skogeng; Krogseth, Ingjerd Sunde; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Schlabach, Martin; Breivik, Knut
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Spatial distribution of short- and medium-chain chlorinated paraffins in European background air

Möckel, Claudia; Halvorsen, Helene Lunder; Pedersen, Lovise Skogeng; Krogseth, Ingjerd Sunde; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Borgen, Anders; Schlabach, Martin; Breivik, Knut
2018

Rapport/avhandling

Kartlegging av 2-4 ring PAHer og SO2 rundt FeSi-/Si-smelteverk. Passive luftmålinger rundt Finnfjord AS, oktober - desember 2014 og analyse av mikrosilikastøv.

Hak, C., Halse, A.K., Halvorsen, H.L.
2016

Rapport/avhandling

Statoils overvåkingsprogram for Snøhvit. Overvåking av vegetasjon og jord - gjenanalyser i 2013.

Aarrestad, P.A., Bjerke, J.W., Hak, C., Lunder, H., Myklebost, H.E., Westergaard, K.B., Åström, J.
2014

Rapport/avhandling

Statoil raffineri Mongstad. Måleprogram luft- og nedbørkvalitet 2011 -2013.

Berglen, T.F., Schulze, D., Basteson, E., Haugsbakk, I., Lunder, H., Schmidbauer, N., Tønnesen, D.
2013

Helene Lunder Halvorsen har 12 publikasjoner ved NILU

Rapport/avhandling

Heavy metals and POPs:Pollution assessment of toxic substances on regional and global scales

Ilyin, Ilia; Batrakova, Nadezhda; Gusev, Aleksey; Kleimenov, Mikhail; Rozovskaya, Olga; Shatalov, Victor; Strizhkina, Irina; Travnikov, O.; Breivik, Knut; Halvorsen, Helene Lunder; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Aas, Wenche; Mareckova, Katarina; Poupa, Stephan; Wankmüller, Robert; Ullrich, Bernhard; Degorska, Anna
2021

Rapport/avhandling

Monitoring of environmental contaminants in air and precipitation. Annual report 2020.

Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Aas, Wenche; Halvorsen, Helene Lunder; Nikiforov, Vladimir; Pfaffhuber, Katrine Aspmo
2021

Tidsskriftspublikasjon

Main sources controlling atmospheric burdens of persistent organic pollutants on a national scale

Halvorsen, Helene Lunder; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Eckhardt, Sabine; Gusev, Alexey; Krogseth, Ingjerd Sunde; Möckel, Claudia; Shatalov, Victor; Skogeng, Lovise Pedersen; Breivik, Knut
2021

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Main sources controlling atmospheric burdens of persistant organic pollutants across Norway

Halvorsen, Helene Lunder; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Eckhardt, Sabine; Gusev, Alexey; Krogseth, Ingjerd Sunde; Möckel, Claudia; Shatalov, Victor; Skogeng, Lovise Pedersen; Breivik, Knut
2020

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Spatial distribution of dechlorane plus and analogs in European background air

Skogeng, Lovise Pedersen; Möckel, Claudia; Halvorsen, Helene Lunder; Krogseth, Ingjerd Sunde; Eckhardt, Sabine; Breivik, Knut
2020

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Passive air sampling of POPs with focus on method development to include new organic contaminants

Halvorsen, Helene Lunder
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Spatial distribution of short- and medium-chain chlorinated paraffins in European background air

Möckel, Claudia; Halvorsen, Helene Lunder; Pedersen, Lovise Skogeng; Krogseth, Ingjerd Sunde; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Borgen, Anders; Schlabach, Martin; Breivik, Knut
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Passive air sampling of POPs in background air along a European-Arctic transect

Halvorsen, Helene Lunder; Möckel, Claudia; Pedersen, Lovise Skogeng; Krogseth, Ingjerd Sunde; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Schlabach, Martin; Breivik, Knut
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Spatial distribution of short- and medium-chain chlorinated paraffins in European background air

Möckel, Claudia; Halvorsen, Helene Lunder; Pedersen, Lovise Skogeng; Krogseth, Ingjerd Sunde; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Borgen, Anders; Schlabach, Martin; Breivik, Knut
2018

Rapport/avhandling

Kartlegging av 2-4 ring PAHer og SO2 rundt FeSi-/Si-smelteverk. Passive luftmålinger rundt Finnfjord AS, oktober - desember 2014 og analyse av mikrosilikastøv.

Hak, C., Halse, A.K., Halvorsen, H.L.
2016

Rapport/avhandling

Statoils overvåkingsprogram for Snøhvit. Overvåking av vegetasjon og jord - gjenanalyser i 2013.

Aarrestad, P.A., Bjerke, J.W., Hak, C., Lunder, H., Myklebost, H.E., Westergaard, K.B., Åström, J.
2014

Rapport/avhandling

Statoil raffineri Mongstad. Måleprogram luft- og nedbørkvalitet 2011 -2013.

Berglen, T.F., Schulze, D., Basteson, E., Haugsbakk, I., Lunder, H., Schmidbauer, N., Tønnesen, D.
2013