Gå til innhold

Islen Vallejo

Forsker

63 89 81 80

Avdeling for software- og hardwareutvikling
Kjeller

iv@nilu.no


Cristin  

Anonymous

Islen Vallejo har 10 publikasjoner ved NILU

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Innovative environmental monitoring for Norwegian municipalities using low-cost sensor networks. The iFLINK project.

Castell, Nuria; Dauge, Franck Rene; Grossberndt, Sonja; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Lahoz, William A.; Lepioufle, Jean-Marie; Logna, Robert; Longva, R.; Schneider, Philipp; Vallejo, Islen; Vogt, Matthias; Bartonova, Alena
2019

Tidsskriftspublikasjon

Webcrawling and machine learning as a new approach for the spatial distribution of atmospheric emissions

Lopez-Aparicio, Susana; Grythe, Henrik; Vogt, Matthias; Pierce, Matthew; Vallejo, Islen
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Mapping urban air quality using low-cost sensors: Opportunities and challenges.

Schneider, P., Castell, N., Lahoz, W., Vallejo, I., Bartonova, A.
2016

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Making sense of crowdsourced observations: Data fusion techniques for real-time mapping of urban air quality.

Schneider, P., Castell, N., Vallejo, I., Vogt, M., Lahoz, W.A.
2016

Tidsskriftspublikasjon

Exploiting crowdsourced observations: High-resolution mapping of real-time urban air quality throughout Europe.

Schneider, P., Castell, N., Vallejo, I., van den Bossche, J., Lahoz, W., Bartonova, A., the CITI-SENSE Consortium Team
2016

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Data fusion of crowdsourced observations and model data for high-resolution mapping of urban air quality.

Schneider, P., Castell, N., Vallejo, I., Vogt, M., Lahoz, W.
2016

Del av bok/rapport

Road dust modeling for air quality forecasting in Norway.

Sundvor, I., Denby, B.R., Vallejo, I., Süld, J.K., Sousa Santos, G.
2016

Rapport/avhandling

Bedre byluft. Endringer i 2014 og forskningsresultater av prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2013-2014.

Denby, B.R., Sundvor, I., Süld, J., Kristensen, A., Vallejo, I., Walker, S.E.
2015

Rapport/avhandling

Teknisk løsning for nasjonalt beregningsverktøy. Dataflyt, systemdesign og krav til infrastruktur.

Kjølerbakken, M., Vallejo, I.
2015

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Air quality forecasting and information towards public demonstrated in Wuhan, Hubei province, China.

Liu, L., Svendby, T.M., Hak, C., Solberg, S., Vo, D.T., Schneider, P., Slørdal, L.H., Castell, N., Vallejo, I.
2014

Mot kognitive og autonome smartby-tjenester: Et datasystem for raskere og nøyaktigere luftkvalitetsvarsling (AirQMAN)

Luftforurensning er et globalt problem med alvorlige konsekvenser for helse og velvære. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er luftforurensning skyld i syv millioner dødsfall per år på verdensbasis. Med tanke på […]

Prosjektperiode: 2021 – 2025

Pågående

Svært nøyaktig og autonom programmerbar plattform for å tilby luftforurensningstjenester til bilførere og publikum (HAPADS)

HAPADS er et ambisiøst prosjekt som skal utvikle et nytt mobilt luftovervåkingssystem (inklusivt sensorer, datainnsamling, analyse og brukergrensesnitt), som vil muliggjøre informasjonsdrevne beslutninger for å redusere luftforurensnings eksponering. Prosjektet har […]

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Islen Vallejo har 10 publikasjoner ved NILU

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Innovative environmental monitoring for Norwegian municipalities using low-cost sensor networks. The iFLINK project.

Castell, Nuria; Dauge, Franck Rene; Grossberndt, Sonja; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Lahoz, William A.; Lepioufle, Jean-Marie; Logna, Robert; Longva, R.; Schneider, Philipp; Vallejo, Islen; Vogt, Matthias; Bartonova, Alena
2019

Tidsskriftspublikasjon

Webcrawling and machine learning as a new approach for the spatial distribution of atmospheric emissions

Lopez-Aparicio, Susana; Grythe, Henrik; Vogt, Matthias; Pierce, Matthew; Vallejo, Islen
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Mapping urban air quality using low-cost sensors: Opportunities and challenges.

Schneider, P., Castell, N., Lahoz, W., Vallejo, I., Bartonova, A.
2016

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Making sense of crowdsourced observations: Data fusion techniques for real-time mapping of urban air quality.

Schneider, P., Castell, N., Vallejo, I., Vogt, M., Lahoz, W.A.
2016

Tidsskriftspublikasjon

Exploiting crowdsourced observations: High-resolution mapping of real-time urban air quality throughout Europe.

Schneider, P., Castell, N., Vallejo, I., van den Bossche, J., Lahoz, W., Bartonova, A., the CITI-SENSE Consortium Team
2016

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Data fusion of crowdsourced observations and model data for high-resolution mapping of urban air quality.

Schneider, P., Castell, N., Vallejo, I., Vogt, M., Lahoz, W.
2016

Del av bok/rapport

Road dust modeling for air quality forecasting in Norway.

Sundvor, I., Denby, B.R., Vallejo, I., Süld, J.K., Sousa Santos, G.
2016

Rapport/avhandling

Bedre byluft. Endringer i 2014 og forskningsresultater av prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2013-2014.

Denby, B.R., Sundvor, I., Süld, J., Kristensen, A., Vallejo, I., Walker, S.E.
2015

Rapport/avhandling

Teknisk løsning for nasjonalt beregningsverktøy. Dataflyt, systemdesign og krav til infrastruktur.

Kjølerbakken, M., Vallejo, I.
2015

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Air quality forecasting and information towards public demonstrated in Wuhan, Hubei province, China.

Liu, L., Svendby, T.M., Hak, C., Solberg, S., Vo, D.T., Schneider, P., Slørdal, L.H., Castell, N., Vallejo, I.
2014

Mot kognitive og autonome smartby-tjenester: Et datasystem for raskere og nøyaktigere luftkvalitetsvarsling (AirQMAN)

Luftforurensning er et globalt problem med alvorlige konsekvenser for helse og velvære. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er luftforurensning skyld i syv millioner dødsfall per år på verdensbasis. Med tanke på […]

Prosjektperiode: 2021 – 2025

Pågående

Svært nøyaktig og autonom programmerbar plattform for å tilby luftforurensningstjenester til bilførere og publikum (HAPADS)

HAPADS er et ambisiøst prosjekt som skal utvikle et nytt mobilt luftovervåkingssystem (inklusivt sensorer, datainnsamling, analyse og brukergrensesnitt), som vil muliggjøre informasjonsdrevne beslutninger for å redusere luftforurensnings eksponering. Prosjektet har […]

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående