Gå til innhold

Jørgen Schjoldager

Tidligere ansatt

Anonymous

Jørgen Schjoldager har 6 publikasjoner ved NILU:

Målinger av ozon i Norge 1987.

Hoem, K.; Dreiem, R.; Schjoldager, J.; Stige, L.; Tveita, B.

1989

Målinger av fotokjemiske oksidanter (ozon og PAN) i Norge 1986.

Hoem, K.; Dreiem, R.; Krognes, T.; Schjoldager, J.; Stige, L.; Tveita, B.

1988

Målinger av ozon, Østlandet-Telemark-Sørlandet. Målinger av PAN, Telemark, 1984-1985.

Schjoldager, J.; Dreiem, R.; Krognes, T.; Johannessen, T.; Stige, L.; Tveita, B.

1987

Målinger av ozon, Østlandet – Telemark – Sørlandet, 1981 – 1983. Målinger av PAN, Telemark 1983.

Schjoldager, J.; Dreiem, R.; Wathne, B M.; Johannessen, T.; Stige, L.; Tveita, B.

1984

Målinger av ozon i nedre Telemark, Oslo og Oslofjorden sommeren 1980.

Schjoldager, J.; Dreiem, R.; Gundersen, G.; Stige, L.; Tveita, B.

1981

Photochemical oxidants in North-Western Europe 1976-79. A pilot project.

Schjoldager, J.; Dovland, H.; Grennfelt, P.; Saltbones, J.

1981

Jørgen Schjoldager har 6 publikasjoner ved NILU:

Målinger av ozon i Norge 1987.

Hoem, K.; Dreiem, R.; Schjoldager, J.; Stige, L.; Tveita, B.

1989

Målinger av fotokjemiske oksidanter (ozon og PAN) i Norge 1986.

Hoem, K.; Dreiem, R.; Krognes, T.; Schjoldager, J.; Stige, L.; Tveita, B.

1988

Målinger av ozon, Østlandet-Telemark-Sørlandet. Målinger av PAN, Telemark, 1984-1985.

Schjoldager, J.; Dreiem, R.; Krognes, T.; Johannessen, T.; Stige, L.; Tveita, B.

1987

Målinger av ozon, Østlandet – Telemark – Sørlandet, 1981 – 1983. Målinger av PAN, Telemark 1983.

Schjoldager, J.; Dreiem, R.; Wathne, B M.; Johannessen, T.; Stige, L.; Tveita, B.

1984

Målinger av ozon i nedre Telemark, Oslo og Oslofjorden sommeren 1980.

Schjoldager, J.; Dreiem, R.; Gundersen, G.; Stige, L.; Tveita, B.

1981

Photochemical oxidants in North-Western Europe 1976-79. A pilot project.

Schjoldager, J.; Dovland, H.; Grennfelt, P.; Saltbones, J.

1981