Gå til innhold

Karl Idar Gjerstad

Tidligere ansatt


Anonymous

Karl Idar Gjerstad har 62 publikasjoner ved NILU:

NORDUST : Nordic Road Dust Project

Gjerstad, Karl Idar; Gustafsson, Mats; Blomqvist, Göran; Denby, Bruce; Elmgren, Max; Grythe, Henrik; Janhäll, Sara; Järlskog, Ida; Johansson, Christer; Kulovuori, Sami; Kupiainen, Kaarle; Lundberg, Joacim; Malinen, Aleksi; Norman, Michael; Ritola, Roosa; Silvergren, Sanna; Stojilkovic, Ana; Sundvor, Ingrid; Thorsteinsson, Throstur; Stefani, Martina; Vogt, Matthias

2019

Bedre byluft. Prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2011-2012.

Ødegaard, V.; Gjerstad, K.I.; Slørdal, L.H.; Abildsnes, H.; Olsen, T.

2013

Vurdering av luftkvalitet. Måledataanalyse og litteraturstudie.

Gjerstad, K.I.; Sundvor, I.; Tønnesen, D.

2012

Åpning av havområdene vest for delelinjen i Barentshavet Sør for petroleumsvirksomhet. Konsekvenser av regulære utslipp til luft.

Solberg, S.; Svendby, T.; Gjerstad, K.I.; Liu, L.; Wathne, B.M.; Skjelkvåle, B.L.; Høgåsen, T.; Aarrestad, P.A.; Gjershaug, J.O.

2012

Åpning av havområdene ved Jan Mayen for petroleumsvirksomhet. Konsekvenser av regulære utslipp til luft.

Solberg, S.; Svendby, T.; Gjerstad, K.I.; Liu, L.; Wathne, B.M.; Skjelkvåle, B.L.; Høgåsen, T.; Aarrestad, P.A.; Gjershaug, J.O.

2012

2011

Bedre byluft. Prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer.

Ødegaard, V.; Bjergene, N.; Gjerstad, K.I.; Slørdal, L.H.

2009

Test Centre Mongstad. Spredningsberegninger for utslipp til luft fra Test Centre Mongstad (TCM).

Berglen, T.F.; Gjerstad, K.I.; Knudsen, S.; Mc Innes, H.; Tønnesen, D.

2008

Spredningsberegninger og konsekvensvurdering av nitrogenavsetning fra Yara Porsgrunn.

Gjerstad, K.I.; Wathne, B.M.; Høgåsen, T.; Aarrestad, P.A.; Reitan, O.

2008

AirQUIS monitoring. User’s guide.

Johnsrud, M.; Gjerstad, K.I.; Krognes, T.

2008

An integrated multi-model approach for air quality assessment: Development and evaluation of the OSCAR air quality assessment system.

Sokhi, R.S.; Mao, H.; Srimath, S.T.G.; Fan, S.; Kitwiroon, N.; Luhana, L.; Kukkonen, J.; Haakana, M.; Karppinen, A.; van den Hout, K.D.; Boulter, P.; McCrae, I.S.; Larssen, S.; Gjerstad, K.I.; San José, R.; Bartzis, J.; Neofytou, P.; van den Breemer, P.; Neville, S.; Kousa, A.; Cortes, B.M.; Myrtveit, I.

2008

Konsekvensutredning for BKKs gasskraftverk ved Mongstad.

Gjerstad, K.I.; Golmen, L.G.; Johnsen, T.M.; Sundfjord, A.; Høgåsen, T.; Wathne, B.M.; Aarrestad, P.A.; Reitan, O.

2007

The urban air quality forecast system for Norway.

Gjerstad, K.I.; Ødegaard, V.; Jablonska, H.T.B.

2007

Testrapport for Fase 0. AirQUIS Monitoring.

Krognes, T.; Larsen Våler, R.; Johnsrud, M.; Waagsbø, M.; Gjerstad, K.I.

2006

Street Emission Ceiling exercise – Phase 2 report.

Moussiopoulos, N.; Kalognomou, E.-A.; Papathanasiou, A.; Eleftheriadou, S.; Barmpas, P.; Vlachokostas, C.; Samaras, Z.; Mellios, G.; Vouitsis, I.; Larssen, S.E.; Gjerstad, K.I.; de Leeuw, F.A.A.M.; van den Hout, K.D.; Teeuwisse, S.; van Aalst, R.M.

2005

The Oslo UAQIFS. Powerpoint presentation.

Slørdal, L.H.; Gjerstad, K.I.; Ødegaard, V.; Bjergene, N.

2005

The Oslo UAQIFS. Powerpoint presentation.

Slørdal, L.H.; Gjerstad, K.I.; Ødegaard, V.; Bjergene, N.

2005

The urban air quality forecast system for Norway.

Gjerstad, K.I.; Ødegaard, V.; Jablonska, H.T.B.

2005

Konsekvenser ved utslipp til luft fra et energiverk ved Statoil Mongstad.

Gjerstad, K.I.; Knudsen, S.; Solberg, S.,de Wit, H.; Høgåsen, T.; Larssen, T.; Aarrestad, P.A.; Stabbetorp, O.E.

2005

Konsekvenser som følge av utslipp av NOx med ulike renseteknologier fra Mongstadanleggene.

Gjerstad, K.I.; Knudsen, S.; de Wit, H.; Molvær, J.; Høgåsen, T.; Aarrestad, P.A.

2005

2005

Street Emission Ceiling exercise – Phase 1 report.

Moussiopoulos, N.; Kalognomou, E.-A.; Samaras, Z.; Mellios, G.; Larssen, S.E.; Gjerstad, K.I.; de Leeuw, F.A.A.M.; van den Hout, K.D.; Teeuwisse, S.

2004

Bedre byluft – evaluering av prognosemodell for meteorologi og luftkvalitet vinteren 2003/2004.

Ødegaard, V.; Gjerstad, K.I.; Bjergene, N.; Jablonska, H.T.B.; Walker, S.E.

2004

Bedre byluft. Evaluering av prognosemodell for meteorologi og luftkvalitet vinteren 2002/2003.

Ødegaard, V.; Walker, S.-E.; Midtbø, K. H.; Jablonska, H. T. B.; Gjerstad, K. I.; Bjergene, N.

2003

Karl Idar Gjerstad har 62 publikasjoner ved NILU:

NORDUST : Nordic Road Dust Project

Gjerstad, Karl Idar; Gustafsson, Mats; Blomqvist, Göran; Denby, Bruce; Elmgren, Max; Grythe, Henrik; Janhäll, Sara; Järlskog, Ida; Johansson, Christer; Kulovuori, Sami; Kupiainen, Kaarle; Lundberg, Joacim; Malinen, Aleksi; Norman, Michael; Ritola, Roosa; Silvergren, Sanna; Stojilkovic, Ana; Sundvor, Ingrid; Thorsteinsson, Throstur; Stefani, Martina; Vogt, Matthias

2019

Bedre byluft. Prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2011-2012.

Ødegaard, V.; Gjerstad, K.I.; Slørdal, L.H.; Abildsnes, H.; Olsen, T.

2013

Vurdering av luftkvalitet. Måledataanalyse og litteraturstudie.

Gjerstad, K.I.; Sundvor, I.; Tønnesen, D.

2012

Åpning av havområdene vest for delelinjen i Barentshavet Sør for petroleumsvirksomhet. Konsekvenser av regulære utslipp til luft.

Solberg, S.; Svendby, T.; Gjerstad, K.I.; Liu, L.; Wathne, B.M.; Skjelkvåle, B.L.; Høgåsen, T.; Aarrestad, P.A.; Gjershaug, J.O.

2012

Åpning av havområdene ved Jan Mayen for petroleumsvirksomhet. Konsekvenser av regulære utslipp til luft.

Solberg, S.; Svendby, T.; Gjerstad, K.I.; Liu, L.; Wathne, B.M.; Skjelkvåle, B.L.; Høgåsen, T.; Aarrestad, P.A.; Gjershaug, J.O.

2012

2011

Bedre byluft. Prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer.

Ødegaard, V.; Bjergene, N.; Gjerstad, K.I.; Slørdal, L.H.

2009

Test Centre Mongstad. Spredningsberegninger for utslipp til luft fra Test Centre Mongstad (TCM).

Berglen, T.F.; Gjerstad, K.I.; Knudsen, S.; Mc Innes, H.; Tønnesen, D.

2008

Spredningsberegninger og konsekvensvurdering av nitrogenavsetning fra Yara Porsgrunn.

Gjerstad, K.I.; Wathne, B.M.; Høgåsen, T.; Aarrestad, P.A.; Reitan, O.

2008

AirQUIS monitoring. User’s guide.

Johnsrud, M.; Gjerstad, K.I.; Krognes, T.

2008

An integrated multi-model approach for air quality assessment: Development and evaluation of the OSCAR air quality assessment system.

Sokhi, R.S.; Mao, H.; Srimath, S.T.G.; Fan, S.; Kitwiroon, N.; Luhana, L.; Kukkonen, J.; Haakana, M.; Karppinen, A.; van den Hout, K.D.; Boulter, P.; McCrae, I.S.; Larssen, S.; Gjerstad, K.I.; San José, R.; Bartzis, J.; Neofytou, P.; van den Breemer, P.; Neville, S.; Kousa, A.; Cortes, B.M.; Myrtveit, I.

2008

Konsekvensutredning for BKKs gasskraftverk ved Mongstad.

Gjerstad, K.I.; Golmen, L.G.; Johnsen, T.M.; Sundfjord, A.; Høgåsen, T.; Wathne, B.M.; Aarrestad, P.A.; Reitan, O.

2007

The urban air quality forecast system for Norway.

Gjerstad, K.I.; Ødegaard, V.; Jablonska, H.T.B.

2007

Testrapport for Fase 0. AirQUIS Monitoring.

Krognes, T.; Larsen Våler, R.; Johnsrud, M.; Waagsbø, M.; Gjerstad, K.I.

2006

Street Emission Ceiling exercise – Phase 2 report.

Moussiopoulos, N.; Kalognomou, E.-A.; Papathanasiou, A.; Eleftheriadou, S.; Barmpas, P.; Vlachokostas, C.; Samaras, Z.; Mellios, G.; Vouitsis, I.; Larssen, S.E.; Gjerstad, K.I.; de Leeuw, F.A.A.M.; van den Hout, K.D.; Teeuwisse, S.; van Aalst, R.M.

2005

The Oslo UAQIFS. Powerpoint presentation.

Slørdal, L.H.; Gjerstad, K.I.; Ødegaard, V.; Bjergene, N.

2005

The Oslo UAQIFS. Powerpoint presentation.

Slørdal, L.H.; Gjerstad, K.I.; Ødegaard, V.; Bjergene, N.

2005

The urban air quality forecast system for Norway.

Gjerstad, K.I.; Ødegaard, V.; Jablonska, H.T.B.

2005

Konsekvenser ved utslipp til luft fra et energiverk ved Statoil Mongstad.

Gjerstad, K.I.; Knudsen, S.; Solberg, S.,de Wit, H.; Høgåsen, T.; Larssen, T.; Aarrestad, P.A.; Stabbetorp, O.E.

2005

Konsekvenser som følge av utslipp av NOx med ulike renseteknologier fra Mongstadanleggene.

Gjerstad, K.I.; Knudsen, S.; de Wit, H.; Molvær, J.; Høgåsen, T.; Aarrestad, P.A.

2005

2005

Street Emission Ceiling exercise – Phase 1 report.

Moussiopoulos, N.; Kalognomou, E.-A.; Samaras, Z.; Mellios, G.; Larssen, S.E.; Gjerstad, K.I.; de Leeuw, F.A.A.M.; van den Hout, K.D.; Teeuwisse, S.

2004

Bedre byluft – evaluering av prognosemodell for meteorologi og luftkvalitet vinteren 2003/2004.

Ødegaard, V.; Gjerstad, K.I.; Bjergene, N.; Jablonska, H.T.B.; Walker, S.E.

2004

Bedre byluft. Evaluering av prognosemodell for meteorologi og luftkvalitet vinteren 2002/2003.

Ødegaard, V.; Walker, S.-E.; Midtbø, K. H.; Jablonska, H. T. B.; Gjerstad, K. I.; Bjergene, N.

2003