Gå til innhold

Marina Jennifer Hauser

Postdoktor

63 89 80 45

Avdeling for miljøeffekter og bærekraft
Kjeller

mjha@nilu.no


Cristin  

Marina Hauser

Marina Hauser (ph.d.) er postdoktor ved avdeling for miljøeffekter og bærekraft ved NILU. Hun har doktorgrad i miljøsystemfag, og har sterk bakgrunn i industriell økologi med ekspertise i materialflytmodellering og livssyklusanalyse, spesielt i avfallshåndterings- og behandlingssektoren. I PLASTCYCLE-prosjektet vil hun evaluere strømmer av plast i Norge, og analysere forskjellige resirkuleringsscenarier.

Marina Hauser (ph.d.) er postdoktor ved avdeling for miljøeffekter og bærekraft ved NILU. Hun har doktorgrad i miljøsystemfag, og har sterk bakgrunn i industriell økologi med ekspertise i materialflytmodellering og livssyklusanalyse, spesielt i avfallshåndterings- og behandlingssektoren. I PLASTCYCLE-prosjektet vil hun evaluere strømmer av plast i Norge, og analysere forskjellige resirkuleringsscenarier.