Gå til innhold

Marit Vadset

Senioringeniør

63 89 82 46

Avdeling for miljøkjemi
Kjeller

mv@nilu.no


Cristin  

Marit Vadseth

Marit Vadset har 35 publikasjoner ved NILU

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet 2020.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Hak, Claudia; Andresen, Erik
2021

Tidsskriftspublikasjon

Trends, composition, and sources of carbonaceous aerosol at the Birkenes Observatory, northern Europe, 2001–2018

Yttri, Karl Espen; Canonaco, Francesco; Eckhardt, Sabine; Evangeliou, Nikolaos; Fiebig, Markus; Gundersen, Hans; Hjellbrekke, Anne-Gunn; Myhre, Cathrine Lund; Platt, Stephen Matthew; Prévôt, André S. H.; Simpson, David; Solberg, Sverre; Surratt, Jason D.; Tørseth, Kjetil; Uggerud, Hilde Thelle; Vadset, Marit; Wan, Xin; Aas, Wenche
2021

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2019.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik
2020

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2018.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik
2019

Rapport/avhandling

Analyses of selected organic contaminants and metals in coffee cups. Technical report.

Rostkowski, Pawel; Uggerud, Hilde Thelle; Harju, Mikael; Nikiforov, Vladimir; Borgen, Anders; Kringstad, Alfhild; Bjørklund, Morten; Thomassen, Silje Eltvik; Vadset, Marit; Ghebremeskel, Mebrat; Eikenes, Heidi; Reid, Malcolm James
2018

Rapport/avhandling

Datarapport: Analyse av Gadolinium og Iohexol i miljøprøver. DNV-GL-prosjekt: Overvåking utenfor Ramslandsvågen.

Vik, Aasmund Fahre; Uggerud, Hilde Thelle; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Vadset, Marit; Thomassen, Silje Eltvik; Bjørklund, Morten; Enge, Ellen Katrin; Rostkowski, Pawel; Gundersen, Hans; Bjørneby, Stine Marie
2018

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2017.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen
2018

Rapport/avhandling

Analyses of selected organic contaminants and metals in drinking bottles. Technical report.

Rostkowski, Pawel; Uggerud, Hilde Thelle; Harju, Mikael; Nikiforov, Vladimir; Borgen, Anders; Kringstad, Alfhild; Bjørklund, Morten; Thomassen, Silje Eltvik; Vadset, Marit; Ghebremeskel, Mebrat; Eikenes, Heidi; Reid, Malcolm James
2018

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet kalenderåret 2016.

Berglen, T. F., Dauge, F., Andresen, E., Svendby, T. M., Tønnesen, D., Vadset, M., Våler, R. L.
2017

Rapport/avhandling

Bestemmelse av dissosiasjon av gadolinium fra organiske gadoliniumforbindelser i sjøvann. Sluttrapport.

Vik, A.F., Uggerud, H.T., Frogner, B.H., Vadset, M., Rostkowski, P.
2017

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2015-mars 2016.

Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Nilsson, L.O., Svendby, T.M., Tønnesen, D., Vadset, M., Våler, R.L.
2016

Tidsskriftspublikasjon

Impact of storage conditions and storage time on silver nanoparticles' physicochemical properties and implications for their biological effects.

Izak-Nau, E., Huk, A., Reidy, B., Uggerud, H., Vadset, M., Eiden, S., Voetz, M., Himly, M., Duschl, A., Dusinska, M., Lynch, I.
2015

Tidsskriftspublikasjon

Impact of nanosilver on various DNA lesions and HPRT gene mutations - effects of charge and surface coating.

Huk, A., Izak-Nau, E., El Yamani, N., Uggerud, H., Vadset, M., Zasonska, B., Duschl, A., Dusinska, M.
2015

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2014-mars 2015.

Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Nilsson, L.O., Tønnesen, D., Vadset, M., Våler, R.L.
2015

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2013-mars 2014.

Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Haugsbakk, I., Nilsson, L.O., Ofstad, T., Tønnesen, D., Vadset, M., Våler, R.L.
2014

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2012 - mars 2013.

Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Haugsbakk, I., Nilsson, L.O., Ofstad, T., Tønnesen, D., Vadset, M., Våler, R.L.
2013

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2011-mars 2012.

Berglen, T.F., Andresen, E., Arnesen, K., Nilsson, L.O., Ofstad, T., Rode, A., Tønnesen, D., Vadset, M.
2012

Rapport/avhandling

Nedfall av tungmetaller rundt norske industrier studert ved analyse av mose: Undersøkelse i 2010.

Steinnes, E., Uggerud, H., Pfaffhuber, K.A.
2011

Rapport/avhandling

Metaller i næringsmidler, kroppspleieprodukter og kosmetikk. Bestemmelse av aluminium, kadmium og barium.

Uggerud, H.T., Pfaffhuber, K.A., Vadset, M., Kalvenes, Ø., Hedevang, E.
2011

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2009-mars 2010.

Berglen, T.F., Andresen, E., Arnesen, K., Kalvenes, Ø., Ofstad, T., Rode, A., Tønnesen, D.A., Uggerud, H.T., Vadset, M.
2010

Rapport/avhandling

Kollsnes Prosessanlegg i Øygarden. Måleprogram luft- og nedbørkvalitet 2008-2009.

Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Arnesen, K., Bäcklund, A., Bjerke, A., Hansen, T., Kalvenes, Ø., Manø, S., Schmidbauer, N., Tønnesen, D., Uggerud, H.T., Vadset, M.
2010

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2008-mars 2009.

Berglen, T.F., Andresen, E., Arnesen, K., Hansen, T., Ofstad, T., Rode, A., Sivertsen, B., Uggerud, H.T., Vadset, M.
2009

Tidsskriftspublikasjon

Atmospheric trace metal concentrations at Norwegian background sites during 25 years and its relation to European emissions.

Berg, T., Aas, W., Pacyna, J., Uggerud, H.T., Vadset, M.
2008

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Chromium (VI) speciation through the environment.

Aspmo, K., Uggerud, H., Vadset, M., Brorström-Lundén, E., Kaj, L., Woldegiorgis, A.
2007

Rapport/avhandling

Results from the Swedish screening programme 2006. Subreport 3: Zinc pyrithone and irgarol 1051.

Woldegeorgis, A., Remberger, M., Kaj, L., Green, J., Ekheden, Y., Cousins, A.P., Brorström-Lundén, E., Dye, C., Aspmo, K., Vadset, M., Schlabach, M., Langford, K.
2007

Rapport/avhandling

Results from the Swedish screening programme 2006. Subreport 5: Hexavalent chromium, Cr(VI).

Woldegeorgis, A., Remberger, M., Kaj, L., Green, J., Ekheden, Y., Cousins, A.P., Brorström-Lundén, E., Aspmo, K., Uggerud, H.T., Vadset, M., Schlabach, M.
2007

Rapport/avhandling

Atmosfærisk nedfall av tungmetaller i Norge. Landsomfattende undersøkelse i 2005.

Steinnes, E., Berg, T., Uggerud, H., Vadset, M.
2007

Rapport/avhandling

Nedfall av tungmetaller rundt norske industrier studert ved analyse av mose: Undersøkelse i 2005.

Steinnes, E., Berg, T., Uggerud, H., Vadset, M.
2007

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Atmospheric heavy metal concentrations at Norwegian Background sites: temporal trends.

Berg, T., Aas, W., Pacyna, J., Uggerud, H., Vadset, M.
2005

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Sporelementer i luft i Oslo. Sammendrag.

Steinnes, E., Berg, T., Hagen, L.O., Siegle, S., Vadset, M., Åberg, G.
2004

Rapport/avhandling

Sporelementer i svevestøv i Oslo.

Steinnes, E., Berg, T., Hagen, L.O., Siegle, S., Vadset, M., Åberg, G.
2003

Rapport/avhandling

Atmosfærisk nedfall av tungmetaller i Norge. Landsomfattende undersøkelse i 2000.

Steinnes, E., Berg, T., Sjøbakk, T.E., Uggerud, H., Vadset, M.
2001

Rapport/avhandling

Nedfall av tungmetaller rundt utvalgte norske industrier. Studert ved analyse i mose.

Steinnes, E., Berg, T., Sjøbakk, T. E., Vadset, M.
2001

Tidsskriftspublikasjon

Elemental and base anions deposition in the snow cover of north-eastern Estonia - The impact of industrial emissions.

Kaasik, M., Room, R., Røyset, O., Vadset, M., Soukand, U., Tougu, K., Kaasik, H.
2000

Del av bok/rapport

Vapour phase mercury in air.

Berg, T., Røyset, O., Vadset, M.
1999

Marit Vadset har 35 publikasjoner ved NILU

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet 2020.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Hak, Claudia; Andresen, Erik
2021

Tidsskriftspublikasjon

Trends, composition, and sources of carbonaceous aerosol at the Birkenes Observatory, northern Europe, 2001–2018

Yttri, Karl Espen; Canonaco, Francesco; Eckhardt, Sabine; Evangeliou, Nikolaos; Fiebig, Markus; Gundersen, Hans; Hjellbrekke, Anne-Gunn; Myhre, Cathrine Lund; Platt, Stephen Matthew; Prévôt, André S. H.; Simpson, David; Solberg, Sverre; Surratt, Jason D.; Tørseth, Kjetil; Uggerud, Hilde Thelle; Vadset, Marit; Wan, Xin; Aas, Wenche
2021

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2019.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik
2020

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2018.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik
2019

Rapport/avhandling

Analyses of selected organic contaminants and metals in coffee cups. Technical report.

Rostkowski, Pawel; Uggerud, Hilde Thelle; Harju, Mikael; Nikiforov, Vladimir; Borgen, Anders; Kringstad, Alfhild; Bjørklund, Morten; Thomassen, Silje Eltvik; Vadset, Marit; Ghebremeskel, Mebrat; Eikenes, Heidi; Reid, Malcolm James
2018

Rapport/avhandling

Datarapport: Analyse av Gadolinium og Iohexol i miljøprøver. DNV-GL-prosjekt: Overvåking utenfor Ramslandsvågen.

Vik, Aasmund Fahre; Uggerud, Hilde Thelle; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Vadset, Marit; Thomassen, Silje Eltvik; Bjørklund, Morten; Enge, Ellen Katrin; Rostkowski, Pawel; Gundersen, Hans; Bjørneby, Stine Marie
2018

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2017.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen
2018

Rapport/avhandling

Analyses of selected organic contaminants and metals in drinking bottles. Technical report.

Rostkowski, Pawel; Uggerud, Hilde Thelle; Harju, Mikael; Nikiforov, Vladimir; Borgen, Anders; Kringstad, Alfhild; Bjørklund, Morten; Thomassen, Silje Eltvik; Vadset, Marit; Ghebremeskel, Mebrat; Eikenes, Heidi; Reid, Malcolm James
2018

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet kalenderåret 2016.

Berglen, T. F., Dauge, F., Andresen, E., Svendby, T. M., Tønnesen, D., Vadset, M., Våler, R. L.
2017

Rapport/avhandling

Bestemmelse av dissosiasjon av gadolinium fra organiske gadoliniumforbindelser i sjøvann. Sluttrapport.

Vik, A.F., Uggerud, H.T., Frogner, B.H., Vadset, M., Rostkowski, P.
2017

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2015-mars 2016.

Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Nilsson, L.O., Svendby, T.M., Tønnesen, D., Vadset, M., Våler, R.L.
2016

Tidsskriftspublikasjon

Impact of storage conditions and storage time on silver nanoparticles' physicochemical properties and implications for their biological effects.

Izak-Nau, E., Huk, A., Reidy, B., Uggerud, H., Vadset, M., Eiden, S., Voetz, M., Himly, M., Duschl, A., Dusinska, M., Lynch, I.
2015

Tidsskriftspublikasjon

Impact of nanosilver on various DNA lesions and HPRT gene mutations - effects of charge and surface coating.

Huk, A., Izak-Nau, E., El Yamani, N., Uggerud, H., Vadset, M., Zasonska, B., Duschl, A., Dusinska, M.
2015

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2014-mars 2015.

Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Nilsson, L.O., Tønnesen, D., Vadset, M., Våler, R.L.
2015

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2013-mars 2014.

Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Haugsbakk, I., Nilsson, L.O., Ofstad, T., Tønnesen, D., Vadset, M., Våler, R.L.
2014

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2012 - mars 2013.

Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Haugsbakk, I., Nilsson, L.O., Ofstad, T., Tønnesen, D., Vadset, M., Våler, R.L.
2013

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2011-mars 2012.

Berglen, T.F., Andresen, E., Arnesen, K., Nilsson, L.O., Ofstad, T., Rode, A., Tønnesen, D., Vadset, M.
2012

Rapport/avhandling

Nedfall av tungmetaller rundt norske industrier studert ved analyse av mose: Undersøkelse i 2010.

Steinnes, E., Uggerud, H., Pfaffhuber, K.A.
2011

Rapport/avhandling

Metaller i næringsmidler, kroppspleieprodukter og kosmetikk. Bestemmelse av aluminium, kadmium og barium.

Uggerud, H.T., Pfaffhuber, K.A., Vadset, M., Kalvenes, Ø., Hedevang, E.
2011

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2009-mars 2010.

Berglen, T.F., Andresen, E., Arnesen, K., Kalvenes, Ø., Ofstad, T., Rode, A., Tønnesen, D.A., Uggerud, H.T., Vadset, M.
2010

Rapport/avhandling

Kollsnes Prosessanlegg i Øygarden. Måleprogram luft- og nedbørkvalitet 2008-2009.

Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Arnesen, K., Bäcklund, A., Bjerke, A., Hansen, T., Kalvenes, Ø., Manø, S., Schmidbauer, N., Tønnesen, D., Uggerud, H.T., Vadset, M.
2010

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2008-mars 2009.

Berglen, T.F., Andresen, E., Arnesen, K., Hansen, T., Ofstad, T., Rode, A., Sivertsen, B., Uggerud, H.T., Vadset, M.
2009

Tidsskriftspublikasjon

Atmospheric trace metal concentrations at Norwegian background sites during 25 years and its relation to European emissions.

Berg, T., Aas, W., Pacyna, J., Uggerud, H.T., Vadset, M.
2008

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Chromium (VI) speciation through the environment.

Aspmo, K., Uggerud, H., Vadset, M., Brorström-Lundén, E., Kaj, L., Woldegiorgis, A.
2007

Rapport/avhandling

Results from the Swedish screening programme 2006. Subreport 3: Zinc pyrithone and irgarol 1051.

Woldegeorgis, A., Remberger, M., Kaj, L., Green, J., Ekheden, Y., Cousins, A.P., Brorström-Lundén, E., Dye, C., Aspmo, K., Vadset, M., Schlabach, M., Langford, K.
2007

Rapport/avhandling

Results from the Swedish screening programme 2006. Subreport 5: Hexavalent chromium, Cr(VI).

Woldegeorgis, A., Remberger, M., Kaj, L., Green, J., Ekheden, Y., Cousins, A.P., Brorström-Lundén, E., Aspmo, K., Uggerud, H.T., Vadset, M., Schlabach, M.
2007

Rapport/avhandling

Atmosfærisk nedfall av tungmetaller i Norge. Landsomfattende undersøkelse i 2005.

Steinnes, E., Berg, T., Uggerud, H., Vadset, M.
2007

Rapport/avhandling

Nedfall av tungmetaller rundt norske industrier studert ved analyse av mose: Undersøkelse i 2005.

Steinnes, E., Berg, T., Uggerud, H., Vadset, M.
2007

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Atmospheric heavy metal concentrations at Norwegian Background sites: temporal trends.

Berg, T., Aas, W., Pacyna, J., Uggerud, H., Vadset, M.
2005

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Sporelementer i luft i Oslo. Sammendrag.

Steinnes, E., Berg, T., Hagen, L.O., Siegle, S., Vadset, M., Åberg, G.
2004

Rapport/avhandling

Sporelementer i svevestøv i Oslo.

Steinnes, E., Berg, T., Hagen, L.O., Siegle, S., Vadset, M., Åberg, G.
2003

Rapport/avhandling

Atmosfærisk nedfall av tungmetaller i Norge. Landsomfattende undersøkelse i 2000.

Steinnes, E., Berg, T., Sjøbakk, T.E., Uggerud, H., Vadset, M.
2001

Rapport/avhandling

Nedfall av tungmetaller rundt utvalgte norske industrier. Studert ved analyse i mose.

Steinnes, E., Berg, T., Sjøbakk, T. E., Vadset, M.
2001

Tidsskriftspublikasjon

Elemental and base anions deposition in the snow cover of north-eastern Estonia - The impact of industrial emissions.

Kaasik, M., Room, R., Røyset, O., Vadset, M., Soukand, U., Tougu, K., Kaasik, H.
2000

Del av bok/rapport

Vapour phase mercury in air.

Berg, T., Røyset, O., Vadset, M.
1999