Gå til innhold

Ole-Anders Braathen

Viseadministrerende direktør

63 89 82 00
986 60 759

Administrasjon
Kjeller

oab@nilu.no


Cristin  

Ole-Anders Braathen

Ole-Anders Braathen har 35 publikasjoner ved NILU

Rapport/avhandling

NILU’s Environmental Management Report 2018

Braathen, Ole-Anders; Marsteen, Leif; Langholen, Trine; Andresen, Eva Beate; Fjeldstad, Heidi
2019

Rapport/avhandling

NILU’s Environmental Management Report 2017

Braathen, Ole-Anders; Marsteen, Leif; Langholen, Trine; Andresen, Eva Beate; Fjeldstad, Heidi
2018

Rapport/avhandling

NILU's Environmental Management Report 2016.

Braathen, O.-A., Marsteen, L., Skogvoll, T. L., Andresen, E. B., Fjeldstad, H.
2017

Rapport/avhandling

NILU's Environmental Management Report 2015.

Braathen, O.-A., Marsteen, L., Skogvoll, T.L., Andresen, E.B., Fjeldstad, H.
2016

Konferansebidrag og faglig presentasjon

NILU - viktig for miljøet.

Braathen, O.A.
2015

Rapport/avhandling

NILU's Environmental Management Report 2014.

Braathen, O.-A., Marsteen, L., Andresen, E.B., Fjeldstad, H.
2015

Del av bok/rapport

Atmosfæriske tilførsler av miljøgifter.

Braathen, O.A.
2014

Rapport/avhandling

Environmental Management Report 2013.

NILU
2014

Rapport/avhandling

Environmental Management Report 2012.

NILU
2013

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Eksempel: Klifs revisjon av norsk miljøovervåking.

Braathen, O.-A.
2012

Rapport/avhandling

Environmental Management Report 2011.

NILU
2012

Rapport/avhandling

Environmental Management Report 2010.

NILU
2011

Rapport/avhandling

Tilførselsprogrammet 2009. Overvåking av tilførsler og miljøtilstand i Barentshavet og Lofotenområdet.

Green, N.W., Molvær, J., Kaste, Ø., Schrum, C., Yakushev, E., Sørensen, K., Allan, I., Høgåsen, T., Christiansen, A.B., Heldal, H.E., Klungsøyr, J., Boitsov, S., Børsheim, K.Y., Måge, A., Julshamn, K., Aas, W., Braathen, O.A., Breivik, K., Eckhardt, S., Rudjord, A.L., Iosjpe, M., Brungot, A.L.
2010

Rapport/avhandling

Tilførselsprogrammet fase III: Sammenstilling av grunnlagsdata for overvåking.

Wehde, H., Braathen, O.-A., Heldal, H.E., Iosjpe, M., Klungsøyr, J., Måge, A., Rudjord, A.L., Aas, W., Green, N.W., Kaste, Ø., Molvær, J.,
2009

Tidsskriftspublikasjon

Carbonaceous aerosols in Norwegian urban areas.

Yttri, K.E., Dye, C., Braathen, O.-A., Simpson, D., Steinnes, E.
2009

Rapport/avhandling

Greenhouse gas monitoring at the Zeppelin station. Annual report 2004.

Hermansen, O., Schmidbauer, N., Lunder, C., Stordal, F., Fjæraa, A.M., Schaug, J., Wehrli, C., Pedersen, I.T., Holmén, K., Braathen, O.-A., Ström, J.
2005

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Avanserte kjemiske analyser. Powerpoint presentasjon.

Braathen, O.-A.
2005

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Avanserte kjemiske analyser. Powerpoint presentasjon.

Braathen, O.-A.
2005

Tidsskriftspublikasjon

Quantification of monosaccharide anhydrides by liquid chromatography combined with mass spectrometry: application to aerosol samples from an urban and a suburban site influenced by small-scale burning.

Yttri, K.E., Dye, C., Slørdal, L.H., Braathen, O.A.
2005

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Nye miljøgifter. Powerpoint presentasjon.

Braathen, O-A.
2005

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Erfaringer med PROFO, sett fra forskningsmiljøene. Powerpoint-presentasjon.

Braathen, O.-A.
2004

Rapport/avhandling

Greenhouse gas monitoring at the Zeppelin station, Ny-Ålesund, Svalbard, Norway. Annual report 2003.

Schmidbauer, N., Lunder, C., Hermansen, O., Stordal, F., Schaug, J., Wehrli, C., Pedersen, I.T., Holmén, K., Braathen, O.-A., Ström, J.
2004

Rapport/avhandling

Inneklimaundersøkelse, A/S Norske Shell, Skøyen, Oslo.

Braathen, O.-A.
2004

Konferansebidrag og faglig presentasjon

NILU's erfaringer med akkreditering 1993-2004.

Braathen, O.A.
2004

Rapport/avhandling

Undersøkelse av CO2-konsentrasjon i norske klasserom. Elevbasert forskningskampanje som del av Forskningsdagene 2003.

Innset, B., Endregard, G., Arnesen, K., Bartonova, A., Braathen, O.A.
2003

Rapport/avhandling

Greenhouse gas monitoring at the Zeppelin station. Annual report 2002.

Hermansen, O., Schmidbauer, N., Lunder, C., Stordal, F., Schaug, J., Braathen, O.-A., Holmèn, K.
2003

Rapport/avhandling

NOSA Aerosol Symposium 7 and 8 November 2002. Program conference proceedings.

Nordic Society for Aerosol Research
2002

Rapport/avhandling

Climate gas monitoring at the Zeppelin station. Annual report 2001.

Hermansen, O., Schmidbauer, N., Lunder, C., Stordal, F., Braathen, O.-A., Holmén, K.
2002

Del av bok/rapport

ORM (optimal removing of moisture from water damaged building constructions) - MVOCS.

Braathen, O.A., Schmidbauer, N., Lunder, C., Blom, P., Mattsson, J.
2002

Del av bok/rapport

ORM (optimal removal of moisture from water damaged building constructions) - Mould growth.

Mattsson, J., Grønli, I., Blom, P., Braathen, O.A.
2002

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Chiral MVOC's - a new tool for studying moulds in building constructions? Powerpoint presentation.

Braathen, O.-A., Lunder, C., Schmidbauer, N., Mattsson, J., Ahlén, C.
2002

Rapport/avhandling

Overvåking av klimagasser Zeppelinstasjonen. Årsrapport 2000.

Hermansen, O., Stordal, F., Lunder, C., Schmidbauer, N., Braathen, O.A., Braathen, G.O., Bjørklid, F.
2001

Rapport/avhandling

Klimaovervåking, Zeppelinstasjonen, 1999.

Hermansen, O., Lunder, C., Schmidbauer, N., Stordal, F., Braathen, O.A.
2000

Tidsskriftspublikasjon

Air pollution exposure monitoring and estimating. Part VI: Ambient exposure of adults in an industrialised region.

Clench-Aas, J., Bartonova, A., Grønskei, K E., Hagen, L.O., Braathen, O.A., Walker, S.E.
1999

Del av bok/rapport

PCB in indoor air of a laboratory and office building in Norway.

Braathen, O A., Schlabach, M.
1999

Ole-Anders Braathen har 35 publikasjoner ved NILU

Rapport/avhandling

NILU’s Environmental Management Report 2018

Braathen, Ole-Anders; Marsteen, Leif; Langholen, Trine; Andresen, Eva Beate; Fjeldstad, Heidi
2019

Rapport/avhandling

NILU’s Environmental Management Report 2017

Braathen, Ole-Anders; Marsteen, Leif; Langholen, Trine; Andresen, Eva Beate; Fjeldstad, Heidi
2018

Rapport/avhandling

NILU's Environmental Management Report 2016.

Braathen, O.-A., Marsteen, L., Skogvoll, T. L., Andresen, E. B., Fjeldstad, H.
2017

Rapport/avhandling

NILU's Environmental Management Report 2015.

Braathen, O.-A., Marsteen, L., Skogvoll, T.L., Andresen, E.B., Fjeldstad, H.
2016

Konferansebidrag og faglig presentasjon

NILU - viktig for miljøet.

Braathen, O.A.
2015

Rapport/avhandling

NILU's Environmental Management Report 2014.

Braathen, O.-A., Marsteen, L., Andresen, E.B., Fjeldstad, H.
2015

Del av bok/rapport

Atmosfæriske tilførsler av miljøgifter.

Braathen, O.A.
2014

Rapport/avhandling

Environmental Management Report 2013.

NILU
2014

Rapport/avhandling

Environmental Management Report 2012.

NILU
2013

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Eksempel: Klifs revisjon av norsk miljøovervåking.

Braathen, O.-A.
2012

Rapport/avhandling

Environmental Management Report 2011.

NILU
2012

Rapport/avhandling

Environmental Management Report 2010.

NILU
2011

Rapport/avhandling

Tilførselsprogrammet 2009. Overvåking av tilførsler og miljøtilstand i Barentshavet og Lofotenområdet.

Green, N.W., Molvær, J., Kaste, Ø., Schrum, C., Yakushev, E., Sørensen, K., Allan, I., Høgåsen, T., Christiansen, A.B., Heldal, H.E., Klungsøyr, J., Boitsov, S., Børsheim, K.Y., Måge, A., Julshamn, K., Aas, W., Braathen, O.A., Breivik, K., Eckhardt, S., Rudjord, A.L., Iosjpe, M., Brungot, A.L.
2010

Rapport/avhandling

Tilførselsprogrammet fase III: Sammenstilling av grunnlagsdata for overvåking.

Wehde, H., Braathen, O.-A., Heldal, H.E., Iosjpe, M., Klungsøyr, J., Måge, A., Rudjord, A.L., Aas, W., Green, N.W., Kaste, Ø., Molvær, J.,
2009

Tidsskriftspublikasjon

Carbonaceous aerosols in Norwegian urban areas.

Yttri, K.E., Dye, C., Braathen, O.-A., Simpson, D., Steinnes, E.
2009

Rapport/avhandling

Greenhouse gas monitoring at the Zeppelin station. Annual report 2004.

Hermansen, O., Schmidbauer, N., Lunder, C., Stordal, F., Fjæraa, A.M., Schaug, J., Wehrli, C., Pedersen, I.T., Holmén, K., Braathen, O.-A., Ström, J.
2005

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Avanserte kjemiske analyser. Powerpoint presentasjon.

Braathen, O.-A.
2005

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Avanserte kjemiske analyser. Powerpoint presentasjon.

Braathen, O.-A.
2005

Tidsskriftspublikasjon

Quantification of monosaccharide anhydrides by liquid chromatography combined with mass spectrometry: application to aerosol samples from an urban and a suburban site influenced by small-scale burning.

Yttri, K.E., Dye, C., Slørdal, L.H., Braathen, O.A.
2005

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Nye miljøgifter. Powerpoint presentasjon.

Braathen, O-A.
2005

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Erfaringer med PROFO, sett fra forskningsmiljøene. Powerpoint-presentasjon.

Braathen, O.-A.
2004

Rapport/avhandling

Greenhouse gas monitoring at the Zeppelin station, Ny-Ålesund, Svalbard, Norway. Annual report 2003.

Schmidbauer, N., Lunder, C., Hermansen, O., Stordal, F., Schaug, J., Wehrli, C., Pedersen, I.T., Holmén, K., Braathen, O.-A., Ström, J.
2004

Rapport/avhandling

Inneklimaundersøkelse, A/S Norske Shell, Skøyen, Oslo.

Braathen, O.-A.
2004

Konferansebidrag og faglig presentasjon

NILU's erfaringer med akkreditering 1993-2004.

Braathen, O.A.
2004

Rapport/avhandling

Undersøkelse av CO2-konsentrasjon i norske klasserom. Elevbasert forskningskampanje som del av Forskningsdagene 2003.

Innset, B., Endregard, G., Arnesen, K., Bartonova, A., Braathen, O.A.
2003

Rapport/avhandling

Greenhouse gas monitoring at the Zeppelin station. Annual report 2002.

Hermansen, O., Schmidbauer, N., Lunder, C., Stordal, F., Schaug, J., Braathen, O.-A., Holmèn, K.
2003

Rapport/avhandling

NOSA Aerosol Symposium 7 and 8 November 2002. Program conference proceedings.

Nordic Society for Aerosol Research
2002

Rapport/avhandling

Climate gas monitoring at the Zeppelin station. Annual report 2001.

Hermansen, O., Schmidbauer, N., Lunder, C., Stordal, F., Braathen, O.-A., Holmén, K.
2002

Del av bok/rapport

ORM (optimal removing of moisture from water damaged building constructions) - MVOCS.

Braathen, O.A., Schmidbauer, N., Lunder, C., Blom, P., Mattsson, J.
2002

Del av bok/rapport

ORM (optimal removal of moisture from water damaged building constructions) - Mould growth.

Mattsson, J., Grønli, I., Blom, P., Braathen, O.A.
2002

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Chiral MVOC's - a new tool for studying moulds in building constructions? Powerpoint presentation.

Braathen, O.-A., Lunder, C., Schmidbauer, N., Mattsson, J., Ahlén, C.
2002

Rapport/avhandling

Overvåking av klimagasser Zeppelinstasjonen. Årsrapport 2000.

Hermansen, O., Stordal, F., Lunder, C., Schmidbauer, N., Braathen, O.A., Braathen, G.O., Bjørklid, F.
2001

Rapport/avhandling

Klimaovervåking, Zeppelinstasjonen, 1999.

Hermansen, O., Lunder, C., Schmidbauer, N., Stordal, F., Braathen, O.A.
2000

Tidsskriftspublikasjon

Air pollution exposure monitoring and estimating. Part VI: Ambient exposure of adults in an industrialised region.

Clench-Aas, J., Bartonova, A., Grønskei, K E., Hagen, L.O., Braathen, O.A., Walker, S.E.
1999

Del av bok/rapport

PCB in indoor air of a laboratory and office building in Norway.

Braathen, O A., Schlabach, M.
1999