Gå til innhold

Rolf Haugen

Ingeniør

63 89 81 18

Avdeling for måle- og instrumentteknologi
Kjeller

roh@nilu.no


Rolf Haugen

Rolf Haugen har 16 publikasjoner ved NILU:

Mål luftkvaliteten selv – bygg din egen luftmålesensor!

Grossberndt, Sonja; Liu, Hai-Ying; Haugen, Rolf

2018

Mål luftkvaliteten selv

Grossberndt, Sonja; Liu, Hai-Ying; Haugen, Rolf

2018

Mål luftkvaliteten selv – bygg din egen luftmålesensor!

Grossberndt, Sonja; Liu, Hai-Ying; Haugen, Rolf

2018

Monitor air quality yourself

Liu, Hai-Ying; Grossberndt, Sonja; Schneider, Philipp; Haugen, Rolf; Lepioufle, Jean-Marie

2018

Monitor air quality yourself

Liu, Hai-Ying; Haugen, Rolf; Schneider, Philipp; Lepioufle, Jean-Marie; Grossberndt, Sonja

2018

Mål luftkvaliteten selv – bygg din egen luftmålesensor!

Grossberndt, Sonja; Liu, Hai-Ying; Haugen, Rolf

2018

Monitor air quality yourself

Liu, Hai-Ying; Haugen, Rolf; Grossberndt, Sonja

2018

Monitor air quality yourself

Liu, Hai-Ying; Haugen, Rolf; Schneider, Philipp; Lepioufle, Jean-Marie; Grossberndt, Sonja

2018

Multichannel moderate-bandwidth filter instrument for measurement of the ozone-column amount, cloud transmittance, and ultraviolet dose rates.

Høiskar, B.A.K, Haugen, R.; Danielsen, T.; Kylling, A.; Edvardsen, K.; Dahlback, A.; Johnsen, B.; Blumthaler, M.; Schreder, J.

2003

Results from a new multichannel, moderate bandwidth filter instruments for UV and visible irradiance measurements. Poster presentation.

Høiskar, B.A.K.; Kylling, A.; Edvardsen, K.; Dahlback, A.; Blumthaler, M.; Danielsen, T.; Haugen, R.

2001

A new multichannel, moderate bandwidth filter instruments for UV and visible irradiance measurements: characteristics and performance. Poster presentation.

Høiskar, B.A.K.; Kylling, A.; Edvardsen, K.; Dahlback, A.; Blumthaler, M.; Danielsen, T.; Haugen, R.

2001

Utplassering og testing av rimelige luftkvalitetssensorer for måling av luftkvalitet i bymiljø (sensEURcity )

“SensEURcity” -prosjektet ble lansert fordi målinger fra billigere (lavpris) luftkvalitetssensorer fremdeles er upålitelige og datakvaliteten er utilstrekkelig. Med dette prosjektet har Generaldirektoratet for European Joint Research Centre (DG JRC), med finansiering fra Generaldirektoratet for miljø (DG-Environment), som mål å bidra til å evaluere ytelsen og potensialet til lavkostsensorsystemer for luftkvalitet og sammenligne med konvensjonelle målemetoder.

Prosjektperiode: 2019 – 2021

Fullført

Rolf Haugen har 16 publikasjoner ved NILU:

Mål luftkvaliteten selv – bygg din egen luftmålesensor!

Grossberndt, Sonja; Liu, Hai-Ying; Haugen, Rolf

2018

Mål luftkvaliteten selv

Grossberndt, Sonja; Liu, Hai-Ying; Haugen, Rolf

2018

Mål luftkvaliteten selv – bygg din egen luftmålesensor!

Grossberndt, Sonja; Liu, Hai-Ying; Haugen, Rolf

2018

Monitor air quality yourself

Liu, Hai-Ying; Grossberndt, Sonja; Schneider, Philipp; Haugen, Rolf; Lepioufle, Jean-Marie

2018

Monitor air quality yourself

Liu, Hai-Ying; Haugen, Rolf; Schneider, Philipp; Lepioufle, Jean-Marie; Grossberndt, Sonja

2018

Mål luftkvaliteten selv – bygg din egen luftmålesensor!

Grossberndt, Sonja; Liu, Hai-Ying; Haugen, Rolf

2018

Monitor air quality yourself

Liu, Hai-Ying; Haugen, Rolf; Grossberndt, Sonja

2018

Monitor air quality yourself

Liu, Hai-Ying; Haugen, Rolf; Schneider, Philipp; Lepioufle, Jean-Marie; Grossberndt, Sonja

2018

Multichannel moderate-bandwidth filter instrument for measurement of the ozone-column amount, cloud transmittance, and ultraviolet dose rates.

Høiskar, B.A.K, Haugen, R.; Danielsen, T.; Kylling, A.; Edvardsen, K.; Dahlback, A.; Johnsen, B.; Blumthaler, M.; Schreder, J.

2003

Results from a new multichannel, moderate bandwidth filter instruments for UV and visible irradiance measurements. Poster presentation.

Høiskar, B.A.K.; Kylling, A.; Edvardsen, K.; Dahlback, A.; Blumthaler, M.; Danielsen, T.; Haugen, R.

2001

A new multichannel, moderate bandwidth filter instruments for UV and visible irradiance measurements: characteristics and performance. Poster presentation.

Høiskar, B.A.K.; Kylling, A.; Edvardsen, K.; Dahlback, A.; Blumthaler, M.; Danielsen, T.; Haugen, R.

2001

Utplassering og testing av rimelige luftkvalitetssensorer for måling av luftkvalitet i bymiljø (sensEURcity )

“SensEURcity” -prosjektet ble lansert fordi målinger fra billigere (lavpris) luftkvalitetssensorer fremdeles er upålitelige og datakvaliteten er utilstrekkelig. Med dette prosjektet har Generaldirektoratet for European Joint Research Centre (DG JRC), med finansiering fra Generaldirektoratet for miljø (DG-Environment), som mål å bidra til å evaluere ytelsen og potensialet til lavkostsensorsystemer for luftkvalitet og sammenligne med konvensjonelle målemetoder.

Prosjektperiode: 2019 – 2021

Fullført