Gå til innhold

EN

Sonja Grossberndt

Forsker

63 89 82 45

Avdeling for miljøeffekter og bærekraft
Kjeller

sg@nilu.no


Cristin  

Sonja Grossberndt

Sonja Grossberndt jobber som forsker i avdelingen for miljøeffekter og bærekraft.

Grossberndts arbeid fokuserer på brukermedvirkning, citizen science og forskningsformidling. Hun jobber også som administrativt ansvarlig i en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

Sonja Grossberndt har 45 publikasjoner ved NILU

Del av bok/rapport

Urban particulate matter: technologies for assessment and need for information

Bartonova, Alena; Castell, Nuria; Dauge, Franck Rene; Grossberndt, Sonja; Schneider, Philipp
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Mål luftkvaliteten selv – bygg din egen luftmålesensor!

Grossberndt, Sonja; Liu, Hai-Ying; Haugen, Rolf
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Mål luftkvaliteten selv

Grossberndt, Sonja; Liu, Hai-Ying; Haugen, Rolf
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Mål luftkvaliteten selv – bygg din egen luftmålesensor!

Grossberndt, Sonja; Liu, Hai-Ying; Haugen, Rolf
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Monitor air quality yourself

Liu, Hai-Ying; Grossberndt, Sonja; Schneider, Philipp; Haugen, Rolf; Lepioufle, Jean-Marie
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Monitor air quality yourself

Liu, Hai-Ying; Haugen, Rolf; Schneider, Philipp; Lepioufle, Jean-Marie; Grossberndt, Sonja
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Mål luftkvaliteten selv – bygg din egen luftmålesensor!

Grossberndt, Sonja; Liu, Hai-Ying; Haugen, Rolf
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Monitor air quality yourself

Liu, Hai-Ying; Haugen, Rolf; Grossberndt, Sonja
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

A community engaging air quality monitoring network

Grossberndt, Sonja; Liu, Hai-Ying; Fellermann, Arne; Bieker, Lisa
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Luften vi puster

Grossberndt, Sonja; Liu, Hai-Ying
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

The role of citizen science data in air quality research data management and sharing

Castell, Nuria; Bartonova, Alena; Grossberndt, Sonja; Høiskar, Britt Ann Kåstad
2018

Rapport/avhandling

Oslo Citizens’ Observatory. Results from the Oslo Empowerment Initiative as part of the CITI-SENSE project.

Castell, Nuria; Grossberndt, Sonja
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Monitor air quality yourself

Liu, Hai-Ying; Haugen, Rolf; Schneider, Philipp; Lepioufle, Jean-Marie; Grossberndt, Sonja
2018

Tidsskriftspublikasjon

Localized real-time information on outdoor air quality at kindergartens in Oslo, Norway using low-cost sensor nodes

Castell, Nuria; Schneider, Philipp; Grossberndt, Sonja; Fredriksen, Mirjam; Sousa Santos, Gabriela; Vogt, Matthias; Bartonova, Alena
2018

Del av bok/rapport

Citizen science and citizens' observatories: Trends, roles, challenges and development needs for science and environmental governance.

Liu, H.-Y., Grossberndt, S., & Kobernus, M.
2017

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Det er noe i luften.

Grossberndt, S., Castell, N, Dauge, F. R., Schneider, P., & Bartonova, A.
2017

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Can low-cost air quality sensor platforms help to build healthier cities?

Castell, N., Schneider, P., Vogt, M., Dauge, F.R., Lahoz, W., Grossberndt, S., & Bartonova, A.
2017

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Public empowerment in air quality monitoring. A critical example.

Grossberndt, S., Castell, N., Fredriksen, M., & Bartonova, A.
2017

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Assessment of two citizen participation approaches for data collection in urban environmental research.

Grossberndt, S., Lopez-Aparicio, S., & Vogt, M.
2017

Konferansebidrag og faglig presentasjon

CITI-SENSE: Experience after the project end.

Bartonova, A., Castell, N., Dauge, F. R., Fredriksen, M. F., Grossberndt, S., Høiskar, B. A. K., Lahoz, W., Liu, H. Y., & Schneider, S.
2017

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Urban particulate matter: Technologies for assessment and need for information.

Bartonova, A., Castell, N., Dauge, F. R., Grossberndt. S., & Schneider, P.
2017

Konferansebidrag og faglig presentasjon

From science and policy to people and back: Processes of risk communication.

Gjørv, G.H., Bojko, E., Grossberndt, S., Bartonova, A., Mikkelsen, E., Normann, A.K., Kukarenko, N., Golubeva, E., Britvina, S., Myhr, S.
2016

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Public air quality information and perception in eight cities: the CITI-SENSE empowerment initiative.

Cole-Hunter, T., Berre, A., Castell, N., Fredriksen, M.F., Robinson, J., Santiago, L., Lahoz, W., Liu, H.-Y., Martinez, T., Schneider, P., CITI-SENSE consortium, Aivalioti, S., Grossberndt, S., Keune, H., Hurley, F., Nieuwenhuijsen, M., Bartonova, A.
2016

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Citizens and air quality: do the information supply and demand match?

Bartonova, A., Grossberndt, S., Castell, N., Schneider, P., Lahoz, W., Fredriksen, M., Liu, H.-Y., Citi-Sense Consortium, Keune, H.
2016

Tidsskriftspublikasjon

Changing kindergarten practices with localized real-time information on outdoor air: The experience of CITI-SENSE project in Oslo, Norway.

Castell, N., Grossberndt, S., Fredriksen, M.F., & Bartonova, A.
2016

Konferansebidrag og faglig presentasjon

CITI-SENSE: from sensor technology to citizen engagement.

Castell, N., Grossberndt, S., Schneider, P., & Bartonova, A.
2016

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Collective awareness platform for outdoor air pollution - the hackAIR approach.

Grossberndt, S., Liu, H.-Y.
2016

Konferansebidrag og faglig presentasjon

hackAIR: a Collective Awareness Platform for Outdoor Air Pollution.

Liu, H-Y., Grossberndt, S., & hackAIR consortium.
2016

Del av bok/rapport

Citizen participation approaches in environmental health.

Grossberndt, S., Liu, H.-Y.
2016

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Empowerment at all costs? Citizens' Observatory in practice.

Grossberndt, S., Liu, H.-Y., Soloaga, I.A., Robinson, J.A. & Bartonova, A.
2016

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Citizens' participation. Lessons learnt from CITI-SENSE.

Grossberndt, S.
2015

Konferansebidrag og faglig presentasjon

CITI-SENSE: Citizens' observatories for air quality - products and services.

Liu, H.-Y., Grossberndt, S., Berre, A.J., Cole-Hunter, T., Aivalioti, S., Fredriksen, M.F., Schneider, P., Moreno, J., Bartonova, A., CITI-SENSE consortium
2015

Rapport/avhandling

CITI-SENSE. Citizens' observatories - version 1. Deliverable D4.3.

Liu, H.-Y. (Ed.) Bartonova, A., Berre, A., Broday, D., Castell, N., Cole-Hunter, T., Fredriksen, M.F., Grossberndt, S., Høiskar, B.A., Holøs, S.B., Kobernus, M., Keune, H., Liu, H.-Y., Robinson, J., Santiago, L., & Soloaga, I..A.
2015

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Citizens' Observatories: Five EU FP7 Projects.

Liu, H.-Y., Kobernus, M., Bartonova, A., Grossberndt, S., Berre, A., Ceccaroni, L., Ties, S., Arnaud, Y., Ledent, P., Wrigley, S.
2014

Konferansebidrag og faglig presentasjon

CITI-SENSE: Development of sensor-based citizens observatory community for improving quality of life in cities.

Liu, H-Y., Kobernus, M., Bartonova, A., Grossberndt, S.
2014

Tidsskriftspublikasjon

Building and evaluating sensor-based Citizens' Observatories for improving quality of life in cities.

Castell, N., Lahoz, W., Schneider, P., Hoiskar, B.A., Grossberndt, S., Naderer, C., Robinson, J., Kocman, D., Horvat, M., Bartonova, A.
2014

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Can low-cost air quality sensors help citizens to create smart cities?

Castell, N., Liu, H.-Y., Kobernus, M., Schneider, P., Lahoz, W., Grossberndt, S., Bartonova, A.
2014

Tidsskriftspublikasjon

Application of social media in the environment and health professional community.

Grossberndt, S., van den Hazel, P., Bartonova, A.
2012

Konferansebidrag og faglig presentasjon

CITI-SENSE: Development of a sensor-based citizens' observatory community for improving quality of life in cities.

Castell-Balaguer, N., Bartonova, A., Grossberndt, S., Lahoz, W., Schneider, P., Vik, A.
2012

Tidsskriftspublikasjon

Tools to facilitate interdisciplinarity in environmental health decision making.

Bartonova, A., Liu, H.-Y., Grossberndt, S., Yang, A.
2011

Rapport/avhandling

Alternative approaches to standard toxicity testing. TQP ID 9-OPTION-257430181-NILU.

Harju, M., Ravnum, S., Pran, E.R., Grossberndt, S., Fjellsbø, L.M., Dusinska, M., Heimstad, E.S.
2011

Rapport/avhandling

HENVINET. Report on raising public participation and awareness and report from final project meeting.

Hazel, P. van den, Liu, H.-Y., Bartonova, A., Grossberndt, S. (eds.).
2010

Rapport/avhandling

HENVINET Final Event. Approaching Complexities in Environment and Health, 14-15 April 2010, Brussels. Book of Abstracts.

Grossberndt, S., Bartonova, A. (eds.)
2010

Del av bok/rapport

Overview of HENVINET: health and environment network.

Bartonova, A.
2010

Del av bok/rapport

The HENVINET networking portal - communicating E&H issues. Results of a survey among E&H experts.

van den Hazel, P., Grossberndt, S.
2010

Sonja Grossberndt jobber som forsker i avdelingen for miljøeffekter og bærekraft.

Grossberndts arbeid fokuserer på brukermedvirkning, citizen science og forskningsformidling. Hun jobber også som administrativt ansvarlig i en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

Sonja Grossberndt har 45 publikasjoner ved NILU

Del av bok/rapport

Urban particulate matter: technologies for assessment and need for information

Bartonova, Alena; Castell, Nuria; Dauge, Franck Rene; Grossberndt, Sonja; Schneider, Philipp
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Mål luftkvaliteten selv – bygg din egen luftmålesensor!

Grossberndt, Sonja; Liu, Hai-Ying; Haugen, Rolf
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Mål luftkvaliteten selv

Grossberndt, Sonja; Liu, Hai-Ying; Haugen, Rolf
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Mål luftkvaliteten selv – bygg din egen luftmålesensor!

Grossberndt, Sonja; Liu, Hai-Ying; Haugen, Rolf
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Monitor air quality yourself

Liu, Hai-Ying; Grossberndt, Sonja; Schneider, Philipp; Haugen, Rolf; Lepioufle, Jean-Marie
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Monitor air quality yourself

Liu, Hai-Ying; Haugen, Rolf; Schneider, Philipp; Lepioufle, Jean-Marie; Grossberndt, Sonja
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Mål luftkvaliteten selv – bygg din egen luftmålesensor!

Grossberndt, Sonja; Liu, Hai-Ying; Haugen, Rolf
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Monitor air quality yourself

Liu, Hai-Ying; Haugen, Rolf; Grossberndt, Sonja
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

A community engaging air quality monitoring network

Grossberndt, Sonja; Liu, Hai-Ying; Fellermann, Arne; Bieker, Lisa
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Luften vi puster

Grossberndt, Sonja; Liu, Hai-Ying
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

The role of citizen science data in air quality research data management and sharing

Castell, Nuria; Bartonova, Alena; Grossberndt, Sonja; Høiskar, Britt Ann Kåstad
2018

Rapport/avhandling

Oslo Citizens’ Observatory. Results from the Oslo Empowerment Initiative as part of the CITI-SENSE project.

Castell, Nuria; Grossberndt, Sonja
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Monitor air quality yourself

Liu, Hai-Ying; Haugen, Rolf; Schneider, Philipp; Lepioufle, Jean-Marie; Grossberndt, Sonja
2018

Tidsskriftspublikasjon

Localized real-time information on outdoor air quality at kindergartens in Oslo, Norway using low-cost sensor nodes

Castell, Nuria; Schneider, Philipp; Grossberndt, Sonja; Fredriksen, Mirjam; Sousa Santos, Gabriela; Vogt, Matthias; Bartonova, Alena
2018

Del av bok/rapport

Citizen science and citizens' observatories: Trends, roles, challenges and development needs for science and environmental governance.

Liu, H.-Y., Grossberndt, S., & Kobernus, M.
2017

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Det er noe i luften.

Grossberndt, S., Castell, N, Dauge, F. R., Schneider, P., & Bartonova, A.
2017

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Can low-cost air quality sensor platforms help to build healthier cities?

Castell, N., Schneider, P., Vogt, M., Dauge, F.R., Lahoz, W., Grossberndt, S., & Bartonova, A.
2017

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Public empowerment in air quality monitoring. A critical example.

Grossberndt, S., Castell, N., Fredriksen, M., & Bartonova, A.
2017

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Assessment of two citizen participation approaches for data collection in urban environmental research.

Grossberndt, S., Lopez-Aparicio, S., & Vogt, M.
2017

Konferansebidrag og faglig presentasjon

CITI-SENSE: Experience after the project end.

Bartonova, A., Castell, N., Dauge, F. R., Fredriksen, M. F., Grossberndt, S., Høiskar, B. A. K., Lahoz, W., Liu, H. Y., & Schneider, S.
2017

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Urban particulate matter: Technologies for assessment and need for information.

Bartonova, A., Castell, N., Dauge, F. R., Grossberndt. S., & Schneider, P.
2017

Konferansebidrag og faglig presentasjon

From science and policy to people and back: Processes of risk communication.

Gjørv, G.H., Bojko, E., Grossberndt, S., Bartonova, A., Mikkelsen, E., Normann, A.K., Kukarenko, N., Golubeva, E., Britvina, S., Myhr, S.
2016

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Public air quality information and perception in eight cities: the CITI-SENSE empowerment initiative.

Cole-Hunter, T., Berre, A., Castell, N., Fredriksen, M.F., Robinson, J., Santiago, L., Lahoz, W., Liu, H.-Y., Martinez, T., Schneider, P., CITI-SENSE consortium, Aivalioti, S., Grossberndt, S., Keune, H., Hurley, F., Nieuwenhuijsen, M., Bartonova, A.
2016

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Citizens and air quality: do the information supply and demand match?

Bartonova, A., Grossberndt, S., Castell, N., Schneider, P., Lahoz, W., Fredriksen, M., Liu, H.-Y., Citi-Sense Consortium, Keune, H.
2016

Tidsskriftspublikasjon

Changing kindergarten practices with localized real-time information on outdoor air: The experience of CITI-SENSE project in Oslo, Norway.

Castell, N., Grossberndt, S., Fredriksen, M.F., & Bartonova, A.
2016

Konferansebidrag og faglig presentasjon

CITI-SENSE: from sensor technology to citizen engagement.

Castell, N., Grossberndt, S., Schneider, P., & Bartonova, A.
2016

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Collective awareness platform for outdoor air pollution - the hackAIR approach.

Grossberndt, S., Liu, H.-Y.
2016

Konferansebidrag og faglig presentasjon

hackAIR: a Collective Awareness Platform for Outdoor Air Pollution.

Liu, H-Y., Grossberndt, S., & hackAIR consortium.
2016

Del av bok/rapport

Citizen participation approaches in environmental health.

Grossberndt, S., Liu, H.-Y.
2016

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Empowerment at all costs? Citizens' Observatory in practice.

Grossberndt, S., Liu, H.-Y., Soloaga, I.A., Robinson, J.A. & Bartonova, A.
2016

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Citizens' participation. Lessons learnt from CITI-SENSE.

Grossberndt, S.
2015

Konferansebidrag og faglig presentasjon

CITI-SENSE: Citizens' observatories for air quality - products and services.

Liu, H.-Y., Grossberndt, S., Berre, A.J., Cole-Hunter, T., Aivalioti, S., Fredriksen, M.F., Schneider, P., Moreno, J., Bartonova, A., CITI-SENSE consortium
2015

Rapport/avhandling

CITI-SENSE. Citizens' observatories - version 1. Deliverable D4.3.

Liu, H.-Y. (Ed.) Bartonova, A., Berre, A., Broday, D., Castell, N., Cole-Hunter, T., Fredriksen, M.F., Grossberndt, S., Høiskar, B.A., Holøs, S.B., Kobernus, M., Keune, H., Liu, H.-Y., Robinson, J., Santiago, L., & Soloaga, I..A.
2015

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Citizens' Observatories: Five EU FP7 Projects.

Liu, H.-Y., Kobernus, M., Bartonova, A., Grossberndt, S., Berre, A., Ceccaroni, L., Ties, S., Arnaud, Y., Ledent, P., Wrigley, S.
2014

Konferansebidrag og faglig presentasjon

CITI-SENSE: Development of sensor-based citizens observatory community for improving quality of life in cities.

Liu, H-Y., Kobernus, M., Bartonova, A., Grossberndt, S.
2014

Tidsskriftspublikasjon

Building and evaluating sensor-based Citizens' Observatories for improving quality of life in cities.

Castell, N., Lahoz, W., Schneider, P., Hoiskar, B.A., Grossberndt, S., Naderer, C., Robinson, J., Kocman, D., Horvat, M., Bartonova, A.
2014

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Can low-cost air quality sensors help citizens to create smart cities?

Castell, N., Liu, H.-Y., Kobernus, M., Schneider, P., Lahoz, W., Grossberndt, S., Bartonova, A.
2014

Tidsskriftspublikasjon

Application of social media in the environment and health professional community.

Grossberndt, S., van den Hazel, P., Bartonova, A.
2012

Konferansebidrag og faglig presentasjon

CITI-SENSE: Development of a sensor-based citizens' observatory community for improving quality of life in cities.

Castell-Balaguer, N., Bartonova, A., Grossberndt, S., Lahoz, W., Schneider, P., Vik, A.
2012

Tidsskriftspublikasjon

Tools to facilitate interdisciplinarity in environmental health decision making.

Bartonova, A., Liu, H.-Y., Grossberndt, S., Yang, A.
2011

Rapport/avhandling

Alternative approaches to standard toxicity testing. TQP ID 9-OPTION-257430181-NILU.

Harju, M., Ravnum, S., Pran, E.R., Grossberndt, S., Fjellsbø, L.M., Dusinska, M., Heimstad, E.S.
2011

Rapport/avhandling

HENVINET. Report on raising public participation and awareness and report from final project meeting.

Hazel, P. van den, Liu, H.-Y., Bartonova, A., Grossberndt, S. (eds.).
2010

Rapport/avhandling

HENVINET Final Event. Approaching Complexities in Environment and Health, 14-15 April 2010, Brussels. Book of Abstracts.

Grossberndt, S., Bartonova, A. (eds.)
2010

Del av bok/rapport

Overview of HENVINET: health and environment network.

Bartonova, A.
2010

Del av bok/rapport

The HENVINET networking portal - communicating E&H issues. Results of a survey among E&H experts.

van den Hazel, P., Grossberndt, S.
2010