Gå til innhold

Svein Laurits Knudsen

Seniorforsker

63 89 80 84

Innovasjonsavdelingen
Kjeller

sk@nilu.no


Cristin  

Svein Knudsen

Svein Laurits Knudsen har 69 publikasjoner ved NILU

Rapport/avhandling

ClairCity: Citizen-led air pollution reduction in cities. D7.4 Final City Policy Package – Ljubljana.

Artola, Irati; Barnes, Jo; Bolscher, Hans; Boushel, Corra; Csobod, Eva; Fogg-Rogers, Laura; Hayes, Enda; Knudsen, Svein; Lopes, Myriam; Oliveira, Kevin; Piscitello, Enzo; Rodrigues, Vera; Slingerland, Stephan; Soares, Joana; Trozzi, Carlo; Vanherle, Kris
2020

Rapport/avhandling

ClairCity: Citizen-led air pollution reduction in cities. D7.5 Final City Policy Package – Last City (Amsterdam).

Artola, Irati; Barnes, Jo; de Vito, Laura; Fogg-Rogers, Laura; Hayes, Enda; Knudsen, Svein; Lopes, Myriam; Oliveira, Kevin; Rodrigues, Vera; Slingerland, Stephan; Soares, Joana; Trozzi, Carlo; Vanherle, Kris
2020

Rapport/avhandling

ClairCity: Citizen-led air pollution reduction in cities. D7.4 Final City Policy Package – First City (Bristol)

Artola, Irati; Barnes, Jo; Bolscher, Hans; Boushel, Corra; Csobod, Eva; de Vito, Laura; Fogg-Rogers, Laura; Hayes, Enda; Knudsen, Svein; Lopes, Myriam; Oliveira, Kevin; Rodrigues, Vera; Slingerland, Stephan; Soares, Joana; Trozzi, Carlo; Vanherle, Kris
2019

Tidsskriftspublikasjon

Assessment of source contributions to the urban air quality for the Bristol ClairCity pilot case

Barnes, Jo; Bolscher, Hans; Borrego, Carlos; Bouman, Evert; Coelho, Silvia; Diafas, Iason; Faria, Carlos; Fernandes, Ana Patrícia; Ferreira, Joana; Hayes, Enda; Husby, Trond; Kewo, Angreine; Knudsen, Svein; Liu, Xiufeng; Lopes, Myriam; Oliveira, Kevin; Piscitello, Enzo; Rafael, Sandra; Rodrigues, Vera; Sieverts Nielsen, Per; Slingerland, Stephan; Trozzi, Carlo; Vanherle, Kris
2019

Rapport/avhandling

Artificial turf. Preliminary study on potential genotoxicity of nanoparticles generated from football pitches.

Rundén-Pran, E., Dusinska, M., El Yamani, N., Dauge, F., Knudsen, S.
2017

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Clair city - citizen led air pollution reduction in cities.

Knudsen, S.
2016

Rapport/avhandling

Sodaloop. Fangst av CO2 med natriumkarbonat.

Schmidbauer, N., Knudsen, S.
2014

Tidsskriftspublikasjon

Introduction of local Air Quality Management in South Africa: overview and challenges.

Naiker, Y., Diab, R.D., Zunckel, M., Hayes, E.T.
2012

Rapport/avhandling

Storage and reporting of odd samples.

Knudsen, S., Narayansamy, M.
2010

Rapport/avhandling

Benzene in eThekwini. Concentrations in air.

Knudsen, S., Ngema, P.
2010

Rapport/avhandling

Flaring from refineries. Environmental impacts and quality of life.

Knudsen, S., Maharaj, S.
2010

Rapport/avhandling

CO2 Capture Mongstad Project/H&ETQPAmine2. Modelling atmospheric dispersion for components from post combustion amine based CO2 capture.

Knudsen, S., Cassiani, M., Karl, M., Slørdal, L.H., Tarrasón, L.
2010

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Aminer til luft, hvor blir de av og hvilke effekter kan oppstå?

Knudsen, S.
2010

Rapport/avhandling

CO2 Technology Centre Mongstad - updated air dispersion calculations. Update of OR 12/2008.

Berglen, T.F., Tønnesen, D., Dye, C., Karl, M., Knudsen, S., Tarrasón, L.
2010

Del av bok/rapport

Environmental Impact Factor - air: an integrated modelling system for cost-benefit analysis of air emission reduction measures.

Guerreiro, C., Larssen, T., Bruteig, I., Knudsen, S., Ødegård, R., Aarrestad, P.A., Monsen, B.L.S., Engen, S.
2009

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Amine emissions to air during CO2-capture: CO2 and amines screening study for effects to the environment.

Knudsen, S., Karl, M., Randall, S., Dye, C., Nielsen, C.J., Låg, M., Aarrestad, P.A., Wright, R., Brooks, S.
2009

Rapport/avhandling

Esso Slagentangen. Overvåkingsprogram for konsentrasjoner i luft fra utslipp fra Slagen raffineri.

Berglen, T.F., Andresen, E., Arnesen, K., Haugsbakk, I., Knudsen, S., Rode, A., Schmidbauer, N.
2009

Rapport/avhandling

Summary report: Amine emissions to air during carbon capture. Phase I: CO2 and amines screening study for effects to the environment.

Knudsen, S., Karl, M., Randall, S.
2009

Rapport/avhandling

Amines worst case studies. Worst case studies on amine emissions from CO2 capture plants (Task 6).

Karl, M., Brooks, S., Wright, R., Knudsen, S.
2008

Del av bok/rapport

Evaluation of the integrated modelling tool AirQUIS for the South Durban Basin. Abstract.

Khathi, N., Knudsen, S.
2008

Del av bok/rapport

Ground-based UV imaging cameras for industrial gas and particle measurements. Abstract.

Prata, F., Shongwe, B., Knudsen, S.
2008

Rapport/avhandling

Report on models, model needs and requirements. Contribution to task 5.

Berglen, T.F., Cassiani, M., Karl, M., Knudsen, S.
2008

Rapport/avhandling

Konsekvenser av utslipp til luft fra Goliat-feltet. Underlag for konsekvensutredning.

Berglen, T.F., Høgåsen, T., Knudsen, S., Osmundsen, M., Sundfjord, A., Wathne, B.M., Aarrestad, P.A.
2008

Rapport/avhandling

Environmental impact of amines from CO2 capture.

Knudsen, S., Moe, M.K., Schlabach, M., Schmidbauer, N., Dye, C.
2008

Rapport/avhandling

Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Konsekvenser av utslipp til luft.

Solberg, S., Knudsen, S., Wathne, B.M., Høgåsen, T., Aarrestad, P.A., Reitan, O.
2008

Rapport/avhandling

Ormen Lange landanlegg. Konsekvenser av utslipp til luft - oppdatering av tidligere rapport.

Mc Innes, H., Knudsen, S., Solberg, S., Wathne, B., Høgåsen, T., Aarrestad, P.A., Reitan, O.
2008

Rapport/avhandling

South Durban Basin multi-point plan. Case study report.

Guastella, L., Knudsen, S.
2007

Rapport/avhandling

EIF-Air. Emissions from four different sources in the North Sea and the Norwegian Sea.

Knudsen, S., Mc. Innes, H., Løken, T., Larssen, T., Høgåsen, T.
2007

Rapport/avhandling

Oppdatering av regional konsekvensutredning for petroleumsvirksomheten i Nordsjøen. Regulære utslipp til luft - konsekvenser.

Knudsen, S., Solberg, S., Wathne, B.M., Høgåsen, T., Magnusson, J., Tollefsen, K.E., Aarrestad, P.A., Reitan, O., Stebel, K., Walker, S.E.
2006

Rapport/avhandling

Reviderte spredningsberegninger - SEV Sundsværket.

Knudsen, S., Haugsbakk, I.
2006

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra Felleskjøpet (FKØV) ved Kambo.

Haugsbakk, I., Knudsen, S.
2006

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger - SEV. Sundsværket.

Knudsen, S,, Haugsbakk, I.
2006

Rapport/avhandling

EIF-air. Drilling, production and transport Norne.

Knudsen, S., McInnes, H., Larssen, T., Høgåsen, T.
2006

Rapport/avhandling

EIF-air. Environmental Impact Factor for assessment of emissions to air. Summary report.

Larssen, T., Knudsen, S., Bruteig, I., Aarrestad, P.A., Engen, S., Kinn, S.J., Johnsen, S.
2005

Del av bok/rapport

A tool for optimizing and prioritizing measures to reduce emissions to air from offshore activities - Environmental Impact Factor - Air.

Larssen, T., Knudsen, S., Bruteig, I., Aarrestad, P.A., Høgåsen, T., Kinn, S.J., Engen, S., Johnsen, S.
2005

Rapport/avhandling

Konsekvenser ved utslipp til luft fra et energiverk ved Statoil Mongstad.

Gjerstad, K.I., Knudsen, S., Solberg, S.,de Wit, H., Høgåsen, T., Larssen, T., Aarrestad, P.A., Stabbetorp, O.E.
2005

Rapport/avhandling

EIF-Air Phase II. Report.

Knudsen, S., Solberg, S., Larssen, T., Bruteig, I.
2005

Rapport/avhandling

Konsekvenser som følge av utslipp av NOx med ulike renseteknologier fra Mongstadanleggene.

Gjerstad, K.I., Knudsen, S., de Wit, H., Molvær, J., Høgåsen, T., Aarrestad, P.A.
2005

Rapport/avhandling

Luftkvalitet i Basra. Målinger for det Norske forsvaret.

Knudsen, S., Mc Innes, H.
2005

Rapport/avhandling

Luftkvalitet i Kabul. Målinger for det Norske forsvaret.

Knudsen, S., Mc Innes, H.
2005

Rapport/avhandling

Nitrogenavsetning som følge av utslipp av NOx og NH3 fra gasskraftverk med rensing med SCR anlegg på Kårstø og Kollsnes.

Gjerstad, K.I., Knudsen, S.
2004

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Utslipp fra tanktransport til luft.

Knudsen, S.
2003

Tidsskriftspublikasjon

The contribution to nitrogen deposition and ozone formation in South Norway from atmospheric emissions related to the petroleum activity in the North Sea.

Solberg, S., Lazaridis, M., Walker, S.E., Knudsen, S., Semb, A.
2003

Rapport/avhandling

Environmental Impact Factor for utslipp til luft (EIF luft). Rapport til Statoil fra prosjektfase I.

Larssen, T., Knudsen, S., Høgåsen, T., Bruteig, I.
2003

Rapport/avhandling

Gasskraftverk Tjeldbergodden.

Knudsen, S., Larssen, T., Haraldsen, T. K.
2003

Rapport/avhandling

Prøvetaking av partikler for PAH-analyse rundt Mongstad. Flymålinger og bakkemålinger.

Knudsen, S., Berg, T.C., Hanssen, J.E.
2003

Rapport/avhandling

Environmental Impact Factor (EIF). Utslipp til luft. Forprosjekt for Statoil.

Knudsen, S., Larssen, T., Bruteig, I.
2003

Rapport/avhandling

Ilandføringsterminal for Ormen Lange. Konsekvenser av utslipp til luft.

Knudsen, S,. Traaen, T, Aarrestad, P.A.
2002

Rapport/avhandling

Effekter av økte nitrogenoksidutslipp til luft fra Kårstøanleggene i Rogaland.

Knudsen, S., Skjelkvåle, B.L., Aarrestad, P.A.
2002

Rapport/avhandling

Konsekvenser av utslipp av nitrogenforbindelser til luft fra kraftvarmeverk. Fiborgtangen, Skogn.

Knudsen, D., Aarrestad, P.A., McInnes, H., Reitan, O., Skjelkvåle, B.L.
2002

Rapport/avhandling

Tromsø som nasjonalhavn. Breivika havneavsnitt. Konsekvensutredning, delrapport vedrørende utslipp til luft.

Knudsen, S., Haugsbakk, I.
2002

Rapport/avhandling

Dispersion of exhaust particles from offshore installations. Preliminary study.

Solberg, S., Knudsen, S.
2002

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Forbrenningsanlegg i Tromsø. Overheadpresentasjon.

Knudsen, S.
2001

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Meteorologi og lukt fra avfallsdeponier.

Knudsen, S.
2001

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Presentasjon av målinger for Tromsø og hva som anbefales å gjøre videre. Overheadpresentasjon.

Knudsen, S.
2001

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Utslipp til luft fra energianlegg i Gjøvik.

Knudsen, S.
2001

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Utslipp til luft fra forbrenningsanlegg på Borregård i Sarpsborg.

Knudsen, S.
2001

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Utslipp til luft fra forbrenningsanlegg på Forus.

Knudsen, S.
2001

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Energigjenvinningsanlegg i Skedsmo. Utslipp til luft.

Knudsen, S.
2001

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Utslipp til luft fra forbrenningsanlegg i Skedsmo.

Knudsen, S.
2001

Rapport/avhandling

Spredning av luktutslipp fra Fisklim og Forstoff AS i Orkanger.

Knudsen, S., McInnes, H.
2001

Rapport/avhandling

Sammenligning langtidskonsentrasjoner.

Knudsen, S., Gram, F.
2001

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger av utslipp under oppstart av svovelsyrefabrikken ved Borregaard fabrikker 13.07.01.

Knudsen, S.
2001

Rapport/avhandling

Impact assessment for emissions to air from a planned aluminium smelter i Reydarfjordur, Iceland.

Guerreiro, C., Laupsa,H., Knudsen, S.
2001

Rapport/avhandling

Innspill til konsekvensanalyse for Snøhvitfeltet og Melkøyaterminalen. Utslipp til luft.

Knudsen, S., Guerreiro, C.,, Laupsa, H.
2001

Rapport/avhandling

Vurdering av forandringer i utslipp til luft ved bruk av gass som energibærer og virkninger på luftkvaliteten i Sør-Trøndelag.

Knudsen, S.
2000

Rapport/avhandling

The NILU aircraft plume model: A technical description.

Kraabøl, A. G., Stordal, F., Konopka, P., Knudsen, S.
1999

Del av bok/rapport

Chemistry in aircraft plumes. Poster presentation.

Kraabøl, A G., Konopka, P., Stordal, F., Knudsen, S.
1999

Rapport/avhandling

Modellberegninger av SO2 og metallavsetning i grenseområdene Norge - Russland.

Bekkestad, T., Knudsen, S., Johnsrud, M., Larsen, M.
1994

Svein Laurits Knudsen har 69 publikasjoner ved NILU

Rapport/avhandling

ClairCity: Citizen-led air pollution reduction in cities. D7.4 Final City Policy Package – Ljubljana.

Artola, Irati; Barnes, Jo; Bolscher, Hans; Boushel, Corra; Csobod, Eva; Fogg-Rogers, Laura; Hayes, Enda; Knudsen, Svein; Lopes, Myriam; Oliveira, Kevin; Piscitello, Enzo; Rodrigues, Vera; Slingerland, Stephan; Soares, Joana; Trozzi, Carlo; Vanherle, Kris
2020

Rapport/avhandling

ClairCity: Citizen-led air pollution reduction in cities. D7.5 Final City Policy Package – Last City (Amsterdam).

Artola, Irati; Barnes, Jo; de Vito, Laura; Fogg-Rogers, Laura; Hayes, Enda; Knudsen, Svein; Lopes, Myriam; Oliveira, Kevin; Rodrigues, Vera; Slingerland, Stephan; Soares, Joana; Trozzi, Carlo; Vanherle, Kris
2020

Rapport/avhandling

ClairCity: Citizen-led air pollution reduction in cities. D7.4 Final City Policy Package – First City (Bristol)

Artola, Irati; Barnes, Jo; Bolscher, Hans; Boushel, Corra; Csobod, Eva; de Vito, Laura; Fogg-Rogers, Laura; Hayes, Enda; Knudsen, Svein; Lopes, Myriam; Oliveira, Kevin; Rodrigues, Vera; Slingerland, Stephan; Soares, Joana; Trozzi, Carlo; Vanherle, Kris
2019

Tidsskriftspublikasjon

Assessment of source contributions to the urban air quality for the Bristol ClairCity pilot case

Barnes, Jo; Bolscher, Hans; Borrego, Carlos; Bouman, Evert; Coelho, Silvia; Diafas, Iason; Faria, Carlos; Fernandes, Ana Patrícia; Ferreira, Joana; Hayes, Enda; Husby, Trond; Kewo, Angreine; Knudsen, Svein; Liu, Xiufeng; Lopes, Myriam; Oliveira, Kevin; Piscitello, Enzo; Rafael, Sandra; Rodrigues, Vera; Sieverts Nielsen, Per; Slingerland, Stephan; Trozzi, Carlo; Vanherle, Kris
2019

Rapport/avhandling

Artificial turf. Preliminary study on potential genotoxicity of nanoparticles generated from football pitches.

Rundén-Pran, E., Dusinska, M., El Yamani, N., Dauge, F., Knudsen, S.
2017

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Clair city - citizen led air pollution reduction in cities.

Knudsen, S.
2016

Rapport/avhandling

Sodaloop. Fangst av CO2 med natriumkarbonat.

Schmidbauer, N., Knudsen, S.
2014

Tidsskriftspublikasjon

Introduction of local Air Quality Management in South Africa: overview and challenges.

Naiker, Y., Diab, R.D., Zunckel, M., Hayes, E.T.
2012

Rapport/avhandling

Storage and reporting of odd samples.

Knudsen, S., Narayansamy, M.
2010

Rapport/avhandling

Benzene in eThekwini. Concentrations in air.

Knudsen, S., Ngema, P.
2010

Rapport/avhandling

Flaring from refineries. Environmental impacts and quality of life.

Knudsen, S., Maharaj, S.
2010

Rapport/avhandling

CO2 Capture Mongstad Project/H&ETQPAmine2. Modelling atmospheric dispersion for components from post combustion amine based CO2 capture.

Knudsen, S., Cassiani, M., Karl, M., Slørdal, L.H., Tarrasón, L.
2010

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Aminer til luft, hvor blir de av og hvilke effekter kan oppstå?

Knudsen, S.
2010

Rapport/avhandling

CO2 Technology Centre Mongstad - updated air dispersion calculations. Update of OR 12/2008.

Berglen, T.F., Tønnesen, D., Dye, C., Karl, M., Knudsen, S., Tarrasón, L.
2010

Del av bok/rapport

Environmental Impact Factor - air: an integrated modelling system for cost-benefit analysis of air emission reduction measures.

Guerreiro, C., Larssen, T., Bruteig, I., Knudsen, S., Ødegård, R., Aarrestad, P.A., Monsen, B.L.S., Engen, S.
2009

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Amine emissions to air during CO2-capture: CO2 and amines screening study for effects to the environment.

Knudsen, S., Karl, M., Randall, S., Dye, C., Nielsen, C.J., Låg, M., Aarrestad, P.A., Wright, R., Brooks, S.
2009

Rapport/avhandling

Esso Slagentangen. Overvåkingsprogram for konsentrasjoner i luft fra utslipp fra Slagen raffineri.

Berglen, T.F., Andresen, E., Arnesen, K., Haugsbakk, I., Knudsen, S., Rode, A., Schmidbauer, N.
2009

Rapport/avhandling

Summary report: Amine emissions to air during carbon capture. Phase I: CO2 and amines screening study for effects to the environment.

Knudsen, S., Karl, M., Randall, S.
2009

Rapport/avhandling

Amines worst case studies. Worst case studies on amine emissions from CO2 capture plants (Task 6).

Karl, M., Brooks, S., Wright, R., Knudsen, S.
2008

Del av bok/rapport

Evaluation of the integrated modelling tool AirQUIS for the South Durban Basin. Abstract.

Khathi, N., Knudsen, S.
2008

Del av bok/rapport

Ground-based UV imaging cameras for industrial gas and particle measurements. Abstract.

Prata, F., Shongwe, B., Knudsen, S.
2008

Rapport/avhandling

Report on models, model needs and requirements. Contribution to task 5.

Berglen, T.F., Cassiani, M., Karl, M., Knudsen, S.
2008

Rapport/avhandling

Konsekvenser av utslipp til luft fra Goliat-feltet. Underlag for konsekvensutredning.

Berglen, T.F., Høgåsen, T., Knudsen, S., Osmundsen, M., Sundfjord, A., Wathne, B.M., Aarrestad, P.A.
2008

Rapport/avhandling

Environmental impact of amines from CO2 capture.

Knudsen, S., Moe, M.K., Schlabach, M., Schmidbauer, N., Dye, C.
2008

Rapport/avhandling

Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Konsekvenser av utslipp til luft.

Solberg, S., Knudsen, S., Wathne, B.M., Høgåsen, T., Aarrestad, P.A., Reitan, O.
2008

Rapport/avhandling

Ormen Lange landanlegg. Konsekvenser av utslipp til luft - oppdatering av tidligere rapport.

Mc Innes, H., Knudsen, S., Solberg, S., Wathne, B., Høgåsen, T., Aarrestad, P.A., Reitan, O.
2008

Rapport/avhandling

South Durban Basin multi-point plan. Case study report.

Guastella, L., Knudsen, S.
2007

Rapport/avhandling

EIF-Air. Emissions from four different sources in the North Sea and the Norwegian Sea.

Knudsen, S., Mc. Innes, H., Løken, T., Larssen, T., Høgåsen, T.
2007

Rapport/avhandling

Oppdatering av regional konsekvensutredning for petroleumsvirksomheten i Nordsjøen. Regulære utslipp til luft - konsekvenser.

Knudsen, S., Solberg, S., Wathne, B.M., Høgåsen, T., Magnusson, J., Tollefsen, K.E., Aarrestad, P.A., Reitan, O., Stebel, K., Walker, S.E.
2006

Rapport/avhandling

Reviderte spredningsberegninger - SEV Sundsværket.

Knudsen, S., Haugsbakk, I.
2006

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra Felleskjøpet (FKØV) ved Kambo.

Haugsbakk, I., Knudsen, S.
2006

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger - SEV. Sundsværket.

Knudsen, S,, Haugsbakk, I.
2006

Rapport/avhandling

EIF-air. Drilling, production and transport Norne.

Knudsen, S., McInnes, H., Larssen, T., Høgåsen, T.
2006

Rapport/avhandling

EIF-air. Environmental Impact Factor for assessment of emissions to air. Summary report.

Larssen, T., Knudsen, S., Bruteig, I., Aarrestad, P.A., Engen, S., Kinn, S.J., Johnsen, S.
2005

Del av bok/rapport

A tool for optimizing and prioritizing measures to reduce emissions to air from offshore activities - Environmental Impact Factor - Air.

Larssen, T., Knudsen, S., Bruteig, I., Aarrestad, P.A., Høgåsen, T., Kinn, S.J., Engen, S., Johnsen, S.
2005

Rapport/avhandling

Konsekvenser ved utslipp til luft fra et energiverk ved Statoil Mongstad.

Gjerstad, K.I., Knudsen, S., Solberg, S.,de Wit, H., Høgåsen, T., Larssen, T., Aarrestad, P.A., Stabbetorp, O.E.
2005

Rapport/avhandling

EIF-Air Phase II. Report.

Knudsen, S., Solberg, S., Larssen, T., Bruteig, I.
2005

Rapport/avhandling

Konsekvenser som følge av utslipp av NOx med ulike renseteknologier fra Mongstadanleggene.

Gjerstad, K.I., Knudsen, S., de Wit, H., Molvær, J., Høgåsen, T., Aarrestad, P.A.
2005

Rapport/avhandling

Luftkvalitet i Basra. Målinger for det Norske forsvaret.

Knudsen, S., Mc Innes, H.
2005

Rapport/avhandling

Luftkvalitet i Kabul. Målinger for det Norske forsvaret.

Knudsen, S., Mc Innes, H.
2005

Rapport/avhandling

Nitrogenavsetning som følge av utslipp av NOx og NH3 fra gasskraftverk med rensing med SCR anlegg på Kårstø og Kollsnes.

Gjerstad, K.I., Knudsen, S.
2004

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Utslipp fra tanktransport til luft.

Knudsen, S.
2003

Tidsskriftspublikasjon

The contribution to nitrogen deposition and ozone formation in South Norway from atmospheric emissions related to the petroleum activity in the North Sea.

Solberg, S., Lazaridis, M., Walker, S.E., Knudsen, S., Semb, A.
2003

Rapport/avhandling

Environmental Impact Factor for utslipp til luft (EIF luft). Rapport til Statoil fra prosjektfase I.

Larssen, T., Knudsen, S., Høgåsen, T., Bruteig, I.
2003

Rapport/avhandling

Gasskraftverk Tjeldbergodden.

Knudsen, S., Larssen, T., Haraldsen, T. K.
2003

Rapport/avhandling

Prøvetaking av partikler for PAH-analyse rundt Mongstad. Flymålinger og bakkemålinger.

Knudsen, S., Berg, T.C., Hanssen, J.E.
2003

Rapport/avhandling

Environmental Impact Factor (EIF). Utslipp til luft. Forprosjekt for Statoil.

Knudsen, S., Larssen, T., Bruteig, I.
2003

Rapport/avhandling

Ilandføringsterminal for Ormen Lange. Konsekvenser av utslipp til luft.

Knudsen, S,. Traaen, T, Aarrestad, P.A.
2002

Rapport/avhandling

Effekter av økte nitrogenoksidutslipp til luft fra Kårstøanleggene i Rogaland.

Knudsen, S., Skjelkvåle, B.L., Aarrestad, P.A.
2002

Rapport/avhandling

Konsekvenser av utslipp av nitrogenforbindelser til luft fra kraftvarmeverk. Fiborgtangen, Skogn.

Knudsen, D., Aarrestad, P.A., McInnes, H., Reitan, O., Skjelkvåle, B.L.
2002

Rapport/avhandling

Tromsø som nasjonalhavn. Breivika havneavsnitt. Konsekvensutredning, delrapport vedrørende utslipp til luft.

Knudsen, S., Haugsbakk, I.
2002

Rapport/avhandling

Dispersion of exhaust particles from offshore installations. Preliminary study.

Solberg, S., Knudsen, S.
2002

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Forbrenningsanlegg i Tromsø. Overheadpresentasjon.

Knudsen, S.
2001

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Meteorologi og lukt fra avfallsdeponier.

Knudsen, S.
2001

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Presentasjon av målinger for Tromsø og hva som anbefales å gjøre videre. Overheadpresentasjon.

Knudsen, S.
2001

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Utslipp til luft fra energianlegg i Gjøvik.

Knudsen, S.
2001

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Utslipp til luft fra forbrenningsanlegg på Borregård i Sarpsborg.

Knudsen, S.
2001

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Utslipp til luft fra forbrenningsanlegg på Forus.

Knudsen, S.
2001

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Energigjenvinningsanlegg i Skedsmo. Utslipp til luft.

Knudsen, S.
2001

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Utslipp til luft fra forbrenningsanlegg i Skedsmo.

Knudsen, S.
2001

Rapport/avhandling

Spredning av luktutslipp fra Fisklim og Forstoff AS i Orkanger.

Knudsen, S., McInnes, H.
2001

Rapport/avhandling

Sammenligning langtidskonsentrasjoner.

Knudsen, S., Gram, F.
2001

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger av utslipp under oppstart av svovelsyrefabrikken ved Borregaard fabrikker 13.07.01.

Knudsen, S.
2001

Rapport/avhandling

Impact assessment for emissions to air from a planned aluminium smelter i Reydarfjordur, Iceland.

Guerreiro, C., Laupsa,H., Knudsen, S.
2001

Rapport/avhandling

Innspill til konsekvensanalyse for Snøhvitfeltet og Melkøyaterminalen. Utslipp til luft.

Knudsen, S., Guerreiro, C.,, Laupsa, H.
2001

Rapport/avhandling

Vurdering av forandringer i utslipp til luft ved bruk av gass som energibærer og virkninger på luftkvaliteten i Sør-Trøndelag.

Knudsen, S.
2000

Rapport/avhandling

The NILU aircraft plume model: A technical description.

Kraabøl, A. G., Stordal, F., Konopka, P., Knudsen, S.
1999

Del av bok/rapport

Chemistry in aircraft plumes. Poster presentation.

Kraabøl, A G., Konopka, P., Stordal, F., Knudsen, S.
1999

Rapport/avhandling

Modellberegninger av SO2 og metallavsetning i grenseområdene Norge - Russland.

Bekkestad, T., Knudsen, S., Johnsrud, M., Larsen, M.
1994