Gå til innhold

Terje Krognes

Seniorforsker

63 89 82 03

Avdeling for måle- og instrumentteknologi
Kjeller

tk@nilu.no


Cristin  

Terje Krognes

Terje Krognes har 49 publikasjoner ved NILU

Rapport/avhandling

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2020. Annual report.

Myhre, Cathrine Lund; Svendby, Tove Marit; Hermansen, Ove; Lunder, Chris Rene; Platt, Stephen Matthew; Fiebig, Markus; Fjæraa, Ann Mari; Hansen, Georg Heinrich; Schmidbauer, Norbert; Krognes, Terje
2021

Tidsskriftspublikasjon

Atmospheric composition in the European Arctic and 30 years of the Zeppelin Observatory, Ny-Ålesund

Platt, Stephen Matthew; Hov, Øystein; Berg, Torunn; Breivik, Knut; Eckhardt, Sabine; Eleftheriadis, Konstantinos; Evangeliou, Nikolaos; Fiebig, Markus; Fisher, Rebecca; Hansen, Georg Heinrich; Hansson, Hans Christen; Heintzenberg, Jost; Hermansen, Ove; Heslin-Rees, Dominic; Holmén, Kim; Hudson, Stephen; Kallenborn, Roland; Krejci, Radovan; Krognes, Terje; Larssen, S.; Lowry, David T; Myhre, Cathrine Lund; Lund Myhre, Cathrine; Lunder, Chris Rene; Nisbet, Euan G.; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Bohlin Nizetto, Pernille; Park, Ki-Tae; Pedersen, Christine Aaserød; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Aspmo Pfaffhuber, Katrine; Rockmann, Thomas; Schmidbauer, Norbert; Solberg, Sverre; Stohl, Andreas; Ström, Johan; Svendby, Tove Marit; Tunved, Peter; Tørnkvist, Kjersti Karlsen; van der Veen, Carina; Vratolis, Stergios; Jun Yoon, Young; Yttri, Karl Espen; Zieger, Paul; Ziegler, Peter; Aas, Wenche; Tørseth, Kjetil
2021

Rapport/avhandling

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2019. Annual report.

Myhre, Cathrine Lund; Svendby, Tove Marit; Hermansen, Ove; Lunder, Chris Rene; Platt, Stephen Matthew; Fiebig, Markus; Fjæraa, Ann Mari; Hansen, Georg Heinrich; Schmidbauer, Norbert; Krognes, Terje
2020

Rapport/avhandling

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2018. Annual report.

Myhre, Cathrine Lund; Svendby, Tove Marit; Hermansen, Ove; Lunder, Chris Rene; Platt, Stephen Matthew; Fiebig, Markus; Fjæraa, Ann Mari; Hansen, Georg Heinrich; Schmidbauer, Norbert; Krognes, Terje; Walker, Sam-Erik
2019

Rapport/avhandling

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2017 - Annual report

Myhre, Cathrine Lund; Svendby, Tove Marit; Hermansen, Ove; Lunder, Chris Rene; Platt, Stephen Matthew; Fiebig, Markus; Fjæraa, Ann Mari; Hansen, Georg Heinrich; Schmidbauer, Norbert; Krognes, Terje; Walker, Sam-Erik
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Urban greenhouse gas emissions assessment: observations and modelling in a pilot study for the Oslo area.

Pisso, Ignacio; Lopez-Aparicio, Susana; Schneider, Philipp; Vogt, Matthias; Dauge, Franck Rene; Schmidbauer, Norbert; Krognes, Terje
2018

Rapport/avhandling

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2016 - Annual report.

Myhre, C. L., Svendby, T., Hermansen, O., Lunder, C., Fiebig, M., Hansen, G., Schmidbauer, N., Krognes, T.
2017

Rapport/avhandling

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2015 - Annual report.

Myhre, C.L., Hermansen, O., Fiebig, M., Lunder, C., Fjæraa, A.M., Svendby, T., Platt, M., Hansen. G., Schmidbauer, N., Krognes, T.
2016

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Miljø og Klima (for deg og meg).

Krognes, T.
2016

Rapport/avhandling

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2014 - Annual report.

Myhre, C.L., Hermansen, O., Fiebig, M., Lunder, C., Fjæraa, A.M., Stebel, K., Platt, M., Hansen. G., Svendby, T., Schmidbauer, N., Krognes, T.
2015

Konferansebidrag og faglig presentasjon

EVDC - ESA Validation Data Centre.

Fjæraa, A.M., Krognes, T., Eckhardt, P., Espe, T.H., Bårde, T., Burini, A., Boyd, I.
2015

Rapport/avhandling

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2013 - Annual report.

Myhre, C.L., Hermansen, O., Fiebig, M., Lunder, C., Fjæraa, A.M., Stebel, K., Svendby, T., Schmidbauer, N., Krognes, T., Aas, W.
2014

Rapport/avhandling

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2012 - Annual report.

Myhre, C.L., Hermansen, O., Fjæraa, A.M., Lunder, C., Fiebig, M., Schmidbauer, N., Krognes, T., Stebel, K.
2014

Rapport/avhandling

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes: Annual report 2011.

Myhre, C.L., Hermansen, O., Fjæraa, A.M., Lunder, C., Fiebig, M., Schmidbauer, N., Krognes, T., Stebel, K.
2013

Rapport/avhandling

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes: Annual report 2010.

Myhre, C.L., Hermansen, O., Fjæraa, A.M., Lunder, C., Fiebig, M., Schmidbauer, N., Krognes, T., Stebel, K.
2012

Rapport/avhandling

Tilførselsprogrammet 2010. Atmosfærisk tilførsel - overvåking på Andøya.

Aas, W., Manø, S., Krognes, T., Blindheim, S.
2011

Rapport/avhandling

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes: Annual report 2009.

Myhre, C.L., Hermansen, O., Fjæraa, A.M., Lunder, C., Fiebig, M., Schmidbauer, N., Krognes, T., Stebel, K., Toledano, C., Wehrli, C.
2011

Tidsskriftspublikasjon

Atmospheric monitoring at the Norwegian Antarctic station Troll: Measurement programme and first results.

Hansen, G., Aspmo, K., Berg, T., Edvardsen, K., Fiebig, M., Kallenborn, R., Lunder, C.R., Stebel, K., Schmidbauer, N., Solberg, S., Wasseng, J.H., Yttri, K.E.
2009

Rapport/avhandling

AirQUIS Module Géographique. Guide Utilisateur.

Laupsa, H. et Krognes, T.
2008

Rapport/avhandling

AirQUIS monitoring. User's guide.

Johnsrud, M., Gjerstad, K.I., Krognes, T.
2008

Tidsskriftspublikasjon

The Air Quality Information System AirQUIS.

Slørdal, L.H., Mc Innes, H., Krognes, T.
2008

Rapport/avhandling

Grunnlagsmateriale for utarbeidelse av Planretningslinje Luft.

Slørdal, L.H., Laupsa, H., Krognes, T.
2007

Rapport/avhandling

Kartframstilling av luftkvalitet til bruk i arealplanlegging.

Slørdal, L.H., Laupsa, H., Krognes, T., Berglen, T.F.
2007

Rapport/avhandling

Baseline dispersion and exposure calculations of PM10 and NO2 for 2010, 2015, and 2020 for Oslo.

Laupsa, H., Slørdal, L.H., Krognes, T., Tønnesen, D.
2007

Rapport/avhandling

Økernveien 11-13, Oslo. Beregning av luftforurensningsbelastning.

Haugsbakk, I., Krognes, T.
2007

Rapport/avhandling

Evaluation of AirQUIS platform.

Bøhler, T., Thanh, T.N., Krognes, T., Ødegård, R.
2007

Del av bok/rapport

The Air Quality Management System AirQUIS.

Slørdal, L.H., Mc Innes, H., Krognes, T.
2007

Rapport/avhandling

Testrapport for Fase 0. AirQUIS Monitoring.

Krognes, T., Larsen Våler, R., Johnsrud, M., Waagsbø, M., Gjerstad, K.I.
2006

Rapport/avhandling

ESA Campaign Database (CDB) User Manual.

Vik, A.F., Krognes, T., Walker, S.-E., Bjørndalsæter, S., Stoll, C., Bårde, T., Paltiel, R., Gloslie, B.
2006

Konferansebidrag og faglig presentasjon

WP3 Data Management. Powerpoint presentation.

Vik, A.F., Krognes, T., Walker, S.E., Bårde, T., Paltiel, R.
2005

Del av bok/rapport

A generic database for earth observation data. The ESA campaign data service.

Vik, A.F., Krognes, T, Bjørndalsæter, S., Stoll, C., Walker, S.E., Gloslie, B., Paltiel, R., Bårde, T., Våler, R.L.
2005

Konferansebidrag og faglig presentasjon

The RETRO database for observations. Poster presentation.

Vik, A.F., Bjørndalsæter, S., Stoll, C., Krognes, T., Paltiel, R., Bårde, T., Walker, S.-E., Westbye, A., Molin, P.
2005

Rapport/avhandling

Rikets Miljøtilstand 2003.

Laupsa, H., Tønnesen, D., Krognes, T., Bruno, M., Walker, S.E.
2005

Rapport/avhandling

AirQUIS geographical module. User's guide.

Laupsa, H., Krognes, T.
2004

Rapport/avhandling

Metadata guidelines for the ESA Campaign Data Base (CDB). Version 0.02.

Krognes, T., Walker, S.E., Vik, A.F.
2004

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Presentation of the ESA ENVISAT CalVal database.

Vik, A.F., Krognes, T.
2003

Konferansebidrag og faglig presentasjon

ASSET data management.

Vik, A.F., Krognes, T., Walker, S.E., Paltiel, R., Bårde, T.
2003

Konferansebidrag og faglig presentasjon

ASSET WP3 data management – 1st year activities.

Vik, A.F., Krognes, T.
2003

Konferansebidrag og faglig presentasjon

ASSET Kick-off meeting, WP3: Algorithm and data management.

Vik, A.F., Krognes, T.
2003

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Satelittvalidering for ENVISAT.

Krognes, T.
2003

Rapport/avhandling

NADIR News No. 2/2003.

Vik, A.F., Braathen, G.O., Krognes, T., Harris, N.
2003

Del av bok/rapport

Campaign database.

Krognes, T., Vik, A.F.
2003

Del av bok/rapport

ENVISAT Cal/Val Campaign database.

Krognes, T., Vik, A.F.
2003

Rapport/avhandling

Implementation of extraction routine for ECMWF data through the Calval web-pages. Final development report.

Vik, A.F., Krognes, T., Walker, S.E., Bårde, T., Paltiel, R., Tørnkvist, K.K., Gloslie, B., Larsen, R., Thanh, T.N.
2002

Rapport/avhandling

Operation of an Envisat Validation Data Centre. Estec Contract No 14419/00/NL/SF. Final report.

Krognes, T., Vik, Aa. F., Tørnkvist, K.K., Walker, S.E., Paltiel, R., Bårde, T., Gloslie, B., Larsen, R., Braathen, G.O., Thanh, T.N.
2002

Tidsskriftspublikasjon

The seasonal cycle of peroxyacetyl nitrate (PAN) in the European Arctic.

Beine, H.J., Krognes, T.
2000

Rapport/avhandling

AIRBASE report: 1997 development status and extensions forseen.

Sluyter, R., Potma, C., Krognes, T., Petrakis, M., van, Hoodydonk.
1999

Rapport/avhandling

Målinger av fotokjemiske oksidanter (ozon og PAN) i Norge 1986.

Hoem, K., Dreiem, R., Krognes, T., Schjoldager, J., Stige, L., Tveita, B.
1988

Rapport/avhandling

Målinger av ozon, Østlandet-Telemark-Sørlandet. Målinger av PAN, Telemark, 1984-1985.

Schjoldager, J., Dreiem, R., Krognes, T., Johannessen, T., Stige, L., Tveita, B.
1987

Terje Krognes har 49 publikasjoner ved NILU

Rapport/avhandling

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2020. Annual report.

Myhre, Cathrine Lund; Svendby, Tove Marit; Hermansen, Ove; Lunder, Chris Rene; Platt, Stephen Matthew; Fiebig, Markus; Fjæraa, Ann Mari; Hansen, Georg Heinrich; Schmidbauer, Norbert; Krognes, Terje
2021

Tidsskriftspublikasjon

Atmospheric composition in the European Arctic and 30 years of the Zeppelin Observatory, Ny-Ålesund

Platt, Stephen Matthew; Hov, Øystein; Berg, Torunn; Breivik, Knut; Eckhardt, Sabine; Eleftheriadis, Konstantinos; Evangeliou, Nikolaos; Fiebig, Markus; Fisher, Rebecca; Hansen, Georg Heinrich; Hansson, Hans Christen; Heintzenberg, Jost; Hermansen, Ove; Heslin-Rees, Dominic; Holmén, Kim; Hudson, Stephen; Kallenborn, Roland; Krejci, Radovan; Krognes, Terje; Larssen, S.; Lowry, David T; Myhre, Cathrine Lund; Lund Myhre, Cathrine; Lunder, Chris Rene; Nisbet, Euan G.; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Bohlin Nizetto, Pernille; Park, Ki-Tae; Pedersen, Christine Aaserød; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Aspmo Pfaffhuber, Katrine; Rockmann, Thomas; Schmidbauer, Norbert; Solberg, Sverre; Stohl, Andreas; Ström, Johan; Svendby, Tove Marit; Tunved, Peter; Tørnkvist, Kjersti Karlsen; van der Veen, Carina; Vratolis, Stergios; Jun Yoon, Young; Yttri, Karl Espen; Zieger, Paul; Ziegler, Peter; Aas, Wenche; Tørseth, Kjetil
2021

Rapport/avhandling

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2019. Annual report.

Myhre, Cathrine Lund; Svendby, Tove Marit; Hermansen, Ove; Lunder, Chris Rene; Platt, Stephen Matthew; Fiebig, Markus; Fjæraa, Ann Mari; Hansen, Georg Heinrich; Schmidbauer, Norbert; Krognes, Terje
2020

Rapport/avhandling

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2018. Annual report.

Myhre, Cathrine Lund; Svendby, Tove Marit; Hermansen, Ove; Lunder, Chris Rene; Platt, Stephen Matthew; Fiebig, Markus; Fjæraa, Ann Mari; Hansen, Georg Heinrich; Schmidbauer, Norbert; Krognes, Terje; Walker, Sam-Erik
2019

Rapport/avhandling

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2017 - Annual report

Myhre, Cathrine Lund; Svendby, Tove Marit; Hermansen, Ove; Lunder, Chris Rene; Platt, Stephen Matthew; Fiebig, Markus; Fjæraa, Ann Mari; Hansen, Georg Heinrich; Schmidbauer, Norbert; Krognes, Terje; Walker, Sam-Erik
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Urban greenhouse gas emissions assessment: observations and modelling in a pilot study for the Oslo area.

Pisso, Ignacio; Lopez-Aparicio, Susana; Schneider, Philipp; Vogt, Matthias; Dauge, Franck Rene; Schmidbauer, Norbert; Krognes, Terje
2018

Rapport/avhandling

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2016 - Annual report.

Myhre, C. L., Svendby, T., Hermansen, O., Lunder, C., Fiebig, M., Hansen, G., Schmidbauer, N., Krognes, T.
2017

Rapport/avhandling

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2015 - Annual report.

Myhre, C.L., Hermansen, O., Fiebig, M., Lunder, C., Fjæraa, A.M., Svendby, T., Platt, M., Hansen. G., Schmidbauer, N., Krognes, T.
2016

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Miljø og Klima (for deg og meg).

Krognes, T.
2016

Rapport/avhandling

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2014 - Annual report.

Myhre, C.L., Hermansen, O., Fiebig, M., Lunder, C., Fjæraa, A.M., Stebel, K., Platt, M., Hansen. G., Svendby, T., Schmidbauer, N., Krognes, T.
2015

Konferansebidrag og faglig presentasjon

EVDC - ESA Validation Data Centre.

Fjæraa, A.M., Krognes, T., Eckhardt, P., Espe, T.H., Bårde, T., Burini, A., Boyd, I.
2015

Rapport/avhandling

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2013 - Annual report.

Myhre, C.L., Hermansen, O., Fiebig, M., Lunder, C., Fjæraa, A.M., Stebel, K., Svendby, T., Schmidbauer, N., Krognes, T., Aas, W.
2014

Rapport/avhandling

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2012 - Annual report.

Myhre, C.L., Hermansen, O., Fjæraa, A.M., Lunder, C., Fiebig, M., Schmidbauer, N., Krognes, T., Stebel, K.
2014

Rapport/avhandling

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes: Annual report 2011.

Myhre, C.L., Hermansen, O., Fjæraa, A.M., Lunder, C., Fiebig, M., Schmidbauer, N., Krognes, T., Stebel, K.
2013

Rapport/avhandling

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes: Annual report 2010.

Myhre, C.L., Hermansen, O., Fjæraa, A.M., Lunder, C., Fiebig, M., Schmidbauer, N., Krognes, T., Stebel, K.
2012

Rapport/avhandling

Tilførselsprogrammet 2010. Atmosfærisk tilførsel - overvåking på Andøya.

Aas, W., Manø, S., Krognes, T., Blindheim, S.
2011

Rapport/avhandling

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes: Annual report 2009.

Myhre, C.L., Hermansen, O., Fjæraa, A.M., Lunder, C., Fiebig, M., Schmidbauer, N., Krognes, T., Stebel, K., Toledano, C., Wehrli, C.
2011

Tidsskriftspublikasjon

Atmospheric monitoring at the Norwegian Antarctic station Troll: Measurement programme and first results.

Hansen, G., Aspmo, K., Berg, T., Edvardsen, K., Fiebig, M., Kallenborn, R., Lunder, C.R., Stebel, K., Schmidbauer, N., Solberg, S., Wasseng, J.H., Yttri, K.E.
2009

Rapport/avhandling

AirQUIS Module Géographique. Guide Utilisateur.

Laupsa, H. et Krognes, T.
2008

Rapport/avhandling

AirQUIS monitoring. User's guide.

Johnsrud, M., Gjerstad, K.I., Krognes, T.
2008

Tidsskriftspublikasjon

The Air Quality Information System AirQUIS.

Slørdal, L.H., Mc Innes, H., Krognes, T.
2008

Rapport/avhandling

Grunnlagsmateriale for utarbeidelse av Planretningslinje Luft.

Slørdal, L.H., Laupsa, H., Krognes, T.
2007

Rapport/avhandling

Kartframstilling av luftkvalitet til bruk i arealplanlegging.

Slørdal, L.H., Laupsa, H., Krognes, T., Berglen, T.F.
2007

Rapport/avhandling

Baseline dispersion and exposure calculations of PM10 and NO2 for 2010, 2015, and 2020 for Oslo.

Laupsa, H., Slørdal, L.H., Krognes, T., Tønnesen, D.
2007

Rapport/avhandling

Økernveien 11-13, Oslo. Beregning av luftforurensningsbelastning.

Haugsbakk, I., Krognes, T.
2007

Rapport/avhandling

Evaluation of AirQUIS platform.

Bøhler, T., Thanh, T.N., Krognes, T., Ødegård, R.
2007

Del av bok/rapport

The Air Quality Management System AirQUIS.

Slørdal, L.H., Mc Innes, H., Krognes, T.
2007

Rapport/avhandling

Testrapport for Fase 0. AirQUIS Monitoring.

Krognes, T., Larsen Våler, R., Johnsrud, M., Waagsbø, M., Gjerstad, K.I.
2006

Rapport/avhandling

ESA Campaign Database (CDB) User Manual.

Vik, A.F., Krognes, T., Walker, S.-E., Bjørndalsæter, S., Stoll, C., Bårde, T., Paltiel, R., Gloslie, B.
2006

Konferansebidrag og faglig presentasjon

WP3 Data Management. Powerpoint presentation.

Vik, A.F., Krognes, T., Walker, S.E., Bårde, T., Paltiel, R.
2005

Del av bok/rapport

A generic database for earth observation data. The ESA campaign data service.

Vik, A.F., Krognes, T, Bjørndalsæter, S., Stoll, C., Walker, S.E., Gloslie, B., Paltiel, R., Bårde, T., Våler, R.L.
2005

Konferansebidrag og faglig presentasjon

The RETRO database for observations. Poster presentation.

Vik, A.F., Bjørndalsæter, S., Stoll, C., Krognes, T., Paltiel, R., Bårde, T., Walker, S.-E., Westbye, A., Molin, P.
2005

Rapport/avhandling

Rikets Miljøtilstand 2003.

Laupsa, H., Tønnesen, D., Krognes, T., Bruno, M., Walker, S.E.
2005

Rapport/avhandling

AirQUIS geographical module. User's guide.

Laupsa, H., Krognes, T.
2004

Rapport/avhandling

Metadata guidelines for the ESA Campaign Data Base (CDB). Version 0.02.

Krognes, T., Walker, S.E., Vik, A.F.
2004

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Presentation of the ESA ENVISAT CalVal database.

Vik, A.F., Krognes, T.
2003

Konferansebidrag og faglig presentasjon

ASSET data management.

Vik, A.F., Krognes, T., Walker, S.E., Paltiel, R., Bårde, T.
2003

Konferansebidrag og faglig presentasjon

ASSET WP3 data management – 1st year activities.

Vik, A.F., Krognes, T.
2003

Konferansebidrag og faglig presentasjon

ASSET Kick-off meeting, WP3: Algorithm and data management.

Vik, A.F., Krognes, T.
2003

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Satelittvalidering for ENVISAT.

Krognes, T.
2003

Rapport/avhandling

NADIR News No. 2/2003.

Vik, A.F., Braathen, G.O., Krognes, T., Harris, N.
2003

Del av bok/rapport

Campaign database.

Krognes, T., Vik, A.F.
2003

Del av bok/rapport

ENVISAT Cal/Val Campaign database.

Krognes, T., Vik, A.F.
2003

Rapport/avhandling

Implementation of extraction routine for ECMWF data through the Calval web-pages. Final development report.

Vik, A.F., Krognes, T., Walker, S.E., Bårde, T., Paltiel, R., Tørnkvist, K.K., Gloslie, B., Larsen, R., Thanh, T.N.
2002

Rapport/avhandling

Operation of an Envisat Validation Data Centre. Estec Contract No 14419/00/NL/SF. Final report.

Krognes, T., Vik, Aa. F., Tørnkvist, K.K., Walker, S.E., Paltiel, R., Bårde, T., Gloslie, B., Larsen, R., Braathen, G.O., Thanh, T.N.
2002

Tidsskriftspublikasjon

The seasonal cycle of peroxyacetyl nitrate (PAN) in the European Arctic.

Beine, H.J., Krognes, T.
2000

Rapport/avhandling

AIRBASE report: 1997 development status and extensions forseen.

Sluyter, R., Potma, C., Krognes, T., Petrakis, M., van, Hoodydonk.
1999

Rapport/avhandling

Målinger av fotokjemiske oksidanter (ozon og PAN) i Norge 1986.

Hoem, K., Dreiem, R., Krognes, T., Schjoldager, J., Stige, L., Tveita, B.
1988

Rapport/avhandling

Målinger av ozon, Østlandet-Telemark-Sørlandet. Målinger av PAN, Telemark, 1984-1985.

Schjoldager, J., Dreiem, R., Krognes, T., Johannessen, T., Stige, L., Tveita, B.
1987