Gå til innhold

Torleif Weydahl

Forsker

63 89 80 72

Avdeling for by og industri
Kjeller

tow@nilu.no


Cristin  

Torleif Weydahl

Torleif Weydahl har 16 publikasjoner ved NILU

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger av pipeutslipp fra Leca Rælingen

Weydahl, Torleif
2021

Rapport/avhandling

Beregning av luftkvalitet ved Bjørnheimveien 26

Tønnesen, Dag Arild; Weydahl, Torleif
2021

Rapport/avhandling

Diffuse utslipp ved lossing ved Boliden. Metodeutvikling og resultat.

Grythe, Henrik; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik; Bäcklund, Are; Weydahl, Torleif
2021

Rapport/avhandling

EEA-33 Industrial Emissions Country Profiles. Methodology report. Updated July 2020.

Weydahl, Torleif; Young, Katrina; Hampshire, Kathryn; Goodwin, Justin; Granger, Marthe; Zeiger, Bastian
2020

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Hvem er det egentlig som forurenser i byene våre?

Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad
2020

Rapport/avhandling

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Stavanger

Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Johnsrud, Mona; Ranheim, Patrick
2020

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Stavanger kommune

Weydahl, Torleif; Johnsrud, Mona; Vo, Dam Thanh; Walker, Sam-Erik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Ranheim, Patrick
2020

Rapport/avhandling

Utslipp til luft fra Boliden Odda AS. Spredningsberegninger og konsekvensvurderinger av økte utslipp.

Weydahl, Torleif; Svendby, Tove Marit
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Lokale klimagassutslipp fra veitrafikk

Weydahl, Torleif
2019

Rapport/avhandling

Amine based CO2 capture at Melkøya. Modelling of nitrosamines and nitramines.

Tønnesen, Dag Arild; Svendby, Tove Marit; Weydahl, Torleif
2019

Rapport/avhandling

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Tromsø

Weydahl, Torleif; Walker, Sam-Erik; Johnsrud, Mona; Vo, Dam Thanh; Ranheim, Patrick
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Industrial emissions country profiles based on Eurostat data and the European pollution release and transfer register

Weydahl, Torleif
2019

Rapport/avhandling

NERVE - Utslipsmodell for veitrafikk. Dokumentasjon av beregningsmodell for klimagassutslipp i norske kommuner.

Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Haug, Tormod W.; Høyem, Harald
2018

Rapport/avhandling

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Sarpsborg og Fredrikstad

Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Svorstøl, Eli-Trine; Haug, Tormod W.
2018

Rapport/avhandling

Reduserte klimagassutslipp som følge av revidert Oslopakke 3

Mehammer, Bernt Sverre; Halseth, Arve; Raanaa, Anne Grete; Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Andersen, André
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Tiltaksutredning og handlingsplan for lokal luftkvalitet i Sarpsborg og Fredrikstad

Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Svorstøl, Eli-Trine; Haug, Tormod W.
2018

Torleif Weydahl har 16 publikasjoner ved NILU

Rapport/avhandling

Spredningsberegninger av pipeutslipp fra Leca Rælingen

Weydahl, Torleif
2021

Rapport/avhandling

Beregning av luftkvalitet ved Bjørnheimveien 26

Tønnesen, Dag Arild; Weydahl, Torleif
2021

Rapport/avhandling

Diffuse utslipp ved lossing ved Boliden. Metodeutvikling og resultat.

Grythe, Henrik; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik; Bäcklund, Are; Weydahl, Torleif
2021

Rapport/avhandling

EEA-33 Industrial Emissions Country Profiles. Methodology report. Updated July 2020.

Weydahl, Torleif; Young, Katrina; Hampshire, Kathryn; Goodwin, Justin; Granger, Marthe; Zeiger, Bastian
2020

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Hvem er det egentlig som forurenser i byene våre?

Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad
2020

Rapport/avhandling

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Stavanger

Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Johnsrud, Mona; Ranheim, Patrick
2020

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Stavanger kommune

Weydahl, Torleif; Johnsrud, Mona; Vo, Dam Thanh; Walker, Sam-Erik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Ranheim, Patrick
2020

Rapport/avhandling

Utslipp til luft fra Boliden Odda AS. Spredningsberegninger og konsekvensvurderinger av økte utslipp.

Weydahl, Torleif; Svendby, Tove Marit
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Lokale klimagassutslipp fra veitrafikk

Weydahl, Torleif
2019

Rapport/avhandling

Amine based CO2 capture at Melkøya. Modelling of nitrosamines and nitramines.

Tønnesen, Dag Arild; Svendby, Tove Marit; Weydahl, Torleif
2019

Rapport/avhandling

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Tromsø

Weydahl, Torleif; Walker, Sam-Erik; Johnsrud, Mona; Vo, Dam Thanh; Ranheim, Patrick
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Industrial emissions country profiles based on Eurostat data and the European pollution release and transfer register

Weydahl, Torleif
2019

Rapport/avhandling

NERVE - Utslipsmodell for veitrafikk. Dokumentasjon av beregningsmodell for klimagassutslipp i norske kommuner.

Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Haug, Tormod W.; Høyem, Harald
2018

Rapport/avhandling

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Sarpsborg og Fredrikstad

Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Svorstøl, Eli-Trine; Haug, Tormod W.
2018

Rapport/avhandling

Reduserte klimagassutslipp som følge av revidert Oslopakke 3

Mehammer, Bernt Sverre; Halseth, Arve; Raanaa, Anne Grete; Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Andersen, André
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Tiltaksutredning og handlingsplan for lokal luftkvalitet i Sarpsborg og Fredrikstad

Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Svorstøl, Eli-Trine; Haug, Tormod W.
2018