Gå til innhold

Rapport/avhandling

Utvikling i luftforurensningen 1991-2001. Utslippsreduserende tiltak og PM10 partikkelkonsentrasjoner i Oslo og Drammen.

Bartonova, A., Larssen, S.; Hagen, L.O.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 10/2002
År: 2002
ISBN: 82-425-1341-4
Fil: OR 10/2002 (pdf / 2743Kb)