Gå til innhold

Rapport/avhandling

Oppdatering av regional konsekvensutredning for petroleumsvirksomheten i Nordsjøen. Regulære utslipp til luft - konsekvenser.

Knudsen, S.; Solberg, S.; Wathne, B.M.; Høgåsen, T.; Magnusson, J.; Tollefsen, K.E.; Aarrestad, P.A.; Reitan, O.; Stebel, K.; Walker, S.E.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 80/2006
År: 2006
ISBN: 82-425-1809-2
Fil: OR 80/2006 (pdf / 2612Kb)

Sammendrag: Rapporten gir oppdaterte effekter av utslipp til luft av nitrogenoksider og PAH fra offshore industrien i Nordsjøen. Rapporten er en del av oppdateringen av den regionale konsekvensutredningen for Nordsjøen.