Gå til innhold

Rapport/avhandling

Undersøkelse av dioksiner (PCDD/PCDF) i ferskvannsfisk og jordsmonn i Lenvik kommune.

Heimstad, E.S.; Dahl-Hansen, G.A.P.; Schlabach, M.; Enge, E.K.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 11/2007
År: 2007
ISBN: 978-82-425-1854-5
Fil: OR 11/2007 (pdf / 1954Kb)