Gå til innhold

Rapport/avhandling

Observasjoner av atmosfæriske parametere ved Troll-stasjonen i Antarktis - forskning og overvåkning basert på lange tidsserier. Fase 1 (2005/06) - NFR/NARE prosjekt 168908/S30.

Hansen, G.; Aspmo, K.; Berg, T.; Edvardsen, K.; Fiebig, M.; Kallenborn, R.; Lunder, C.; Nilsen, T.; Schmidbauer, N.; Solberg, S.; Stebel, K.; Wasseng, J.; Yttri, K.E.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU TR, Tekniske rapporter, 07/2007
År: 2007
ISBN: 978-82-425-1924-5
Fil: TR 7/2007 (pdf / 1051Kb)