Gå til innhold

Rapport/avhandling

Ormen Lange landanlegg. Konsekvenser av utslipp til luft - oppdatering av tidligere rapport.

Mc Innes, H.; Knudsen, S.; Solberg, S.; Wathne, B.; Høgåsen, T.; Aarrestad, P.A.; Reitan, O.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 04/2008
År: 2008
ISBN: 978-82-425-1932-0