Gå til innhold

Rapport/avhandling

Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Konsekvenser av utslipp til luft.

Solberg, S.; Knudsen, S.; Wathne, B.M.; Høgåsen, T.; Aarrestad, P.A.; Reitan, O.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 14/2008
År: 2008
ISBN: 978-82-425-1958-0
Fil: OR 14/2008 (pdf / 2464Kb)