Gå til innhold

Rapport/avhandling

Nye miljøgifter i luft - 2007. Bromerte flammehemmere og perfluorerte stoffer i luft.

Manø, S.; Herzke, D.; Schlabach, M.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 28/2008
År: 2008
ISBN: 978-82-425-1983-2
Fil: OR 28/2008 (pdf / 1242Kb)