Gå til innhold

Rapport/avhandling

Test Centre Mongstad. Spredningsberegninger for utslipp til luft fra Test Centre Mongstad (TCM).

Berglen, T.F.; Gjerstad, K.I.; Knudsen, S.; Mc Innes, H.; Tønnesen, D.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 12/2008
År: 2008
ISBN: 978-82-425-1988-7