Gå til innhold

Rapport/avhandling

Beregning av utslipp til luft og spredning fra Shells raffineri ved Sola. Bidrag til Kreftregisterets Sola-prosjekt.

Berglen, T.F.; Gjerstad, K.I.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 27/2008
År: 2008
ISBN: 978-82-425-1976-4
Fil: OR 27/2008 (pdf / 453Kb)