Gå til innhold

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Polyklorerte alkaner (PCA) i innlandsfisk.

Borgen, A.R.; Schlabach, M.; Fjeld, E.; Knutzen, J.

Publikasjonsdetaljer

ProFo, Norges Forskningsråd Lillehammer 6. mars 2001