Gå til innhold

Rapport/avhandling

Kartlegging av utvalgte miljøgifter i Åsefjorden og omkringliggende områder. Bromerte flammehemmere, klororganiske forbindelser, kvikksølv og tribromanisol.

Berge, J.A.; Schlabach, M.; Fagerhaug, A.; Rønneberg, J.E.

Publikasjonsdetaljer

Serie: Eksterne rapporter
År: 2006
Lenke: http://www.klif.no/publikasjoner/overvaking/2146/ta2146.pdf