Gå til innhold

Rapport/avhandling

Tilførsler av miljøgifter til Mjøsa via kommunale renseanlegg og elver, 2006.

Fjeld, E.; Rognerud, S.; Enge, E.K.; Borgen, A.R.; Dye, C.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NIVA rapport 5444-2007, Eksterne rapporter
År: 2007
ISBN: 82-577-5179-1
Lenke: SPFO 987/2007