Gå til innhold

Rapport/avhandling

Kartlegging av miljøgifter i humane blodprøver fra Nord-Norge, Nord-Vest Russland og Sibir.

Odland, J.Ø.; Heimstad, E.S.; Sandanger, T.M.

Publikasjonsdetaljer

Serie: Statlig program for forurensningsovervåking. Rapport 963/2006. TA-2184/2006, Eksterne rapporter
År: 2006
ISBN: 82-7655-290-0
Lenke: SPFO 963/2006