Gå til innhold

Rapport/avhandling

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 2008.

Schartau, A.K.L.; Sjøeng, A.M.S.; Fjellheim, A.; Walseng, B.; Skjelkvåle, B.L.; Halvorsen, G.A.; Skancke, L.B.; Saksgård, R.; Solberg, S.; Høgåsen, T.; Hesthagen, T.; Aas, W.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NIVA-rapport, 5846-2009, Eksterne rapporter
År: 2009
ISBN: 978-82-577-5581-2
Lenke: http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Statlig_miljoovervakning/Overvaking_av_langtransport_luft_og_nedbor/Rapporter/Overvaking_av_langtrans