Gå til innhold

Rapport/avhandling

Overvåking av langtransporterte forurensninger 2008. Sammendragsrapport.

Wollan, A.K.; Schartau, A.K.; Fjellheim, A.; Walseng, B.; Skjelkvåle, B.L.; Framstad, E.; Halvorsen, G.A.; Halvorsen, G.; Bratli, H.; Bruteig, I.E.; Røsberg, I.; Kålås, J.A.; Yttri, K.E.; Andreassen, K.; Skancke, L.B.; Evju, M.; Clarke, N.; Aarrestad, P.A.; Saksgård, R.; Halvorsen, R.; Manø, S.; Solberg, S.; Økland, T.; Høgåsen, T.; Hesthagen, T.; Bakkestuen, V.; Timmermann, V.; Aas, W.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NIVA-rapport, 58109-2009, Eksterne rapporter
År: 2009
ISBN: 978-82-577-5545-4
Lenke: SPFO 1050/2009