Gå til innhold

Rapport/avhandling

New brominated flame retardants in Arctic biota.

Sagerup, K.; Herzke, D.; Harju, M.; Evenset, A.; Christensen, G.N.; Routti, H.; Fuglei, E.; Aars, J.; Strøm, H.; Gabrielsen, G.W.

Publikasjonsdetaljer

Serie: Statlig program for forurensningsovervåking. Rapport 1070/2010. TA-2630/2010, Eksterne rapporter
År: 2010
Lenke: New brominated flame retardants in Arctic biota