Gå til innhold

Rapport/avhandling

Miljøgifter i rovfuglegg i Norge. Utvikling over tid, og nye giftstoffer.

Nygård, T.; Herzke, D.; Polder, A.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NINA Rapport, 213, Eksterne rapporter
År: 2006
ISBN: 978-82-426-1773-6
Lenke: NINA Rapport 213